Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Universitatea Tehnică a Moldovei

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1

 Prolongarea funcționalității și protecția compușilor biologic activi în compoziții alimentare

dr. Baerle Alexei
2021 - 2022
2Principii de procesare a produselor lactate corelate obiectivelor de nutriție echilibrată și de siguranță alimentară
dr. Popescu Liliana
2021 - 2022
3Contribuții privind eradicarea nutrițională a maladiilor asociate consumului de gluten
dr. Siminiuc Rodica
2021 - 2022
4Valorificarea deșeurilor din Industria Berii
dr. Ţărnă Ruslan
2021 - 2022
5Fundamente conceptuale și metodologice ale Educației prospective
dr. Lungu Viorelia
2021 - 2022
6Stilistica morfologică în design interior arhitectură, arte plastice din Moldova.
dr. Munteanu Angela
2021 - 2022
7Micro- și nano-ingineria compușilor semiconductori în baza tehnologiilor electrochimice pentru aplicații electronice si fotonice
dr. Monaico Eduard
2021 - 2022
8Elaborarea și implementarea tehnologiei inovaponale de maturare prin uscare a cărnii de bovină ”dry aged beef”
dr. Bulgaru Viorica
2021
9

Elaborarea boxei cu viteză variabilă de ventilație pentru proceduri generatoare de aerosoli cu risc înalt de infectare cu SARSCoV-2

dr. Railean Serghei
2020 - 2021
10Transformări digitale instituționale și didactice pentru învățământul ingineresc la distanță din Republica Moldova, (DIGIFORME)
Andronic Serghei
2020 - 2021
11Ameliorarea calității și siguranței alimentelor prin biotehnologie și inginerie alimentară
dr.hab Sturza Rodica
2020 - 2023
12Nutriție personalizată și tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea
dr. Siminiuc Rodica
2020 - 2023
13Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al R.M. şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi
dr.hab Dulgheru Valeriu
2020 - 2023
14Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene
dr. Cazac-Scobioala Viorica
2020 - 2023
15Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova
dr.hab Albu Svetlana
2020 - 2023
16Comunicarea inteligenței orașului modern prin implementarea sistemelor inovative a iluminatului public
Mogoreanu Nicolae
2020 - 2023
17Studiul structurilor optoelectronice și a dispozitivelor termoelectrice cu eficiență înaltă
dr.hab Tronciu Vasile
2020 - 2023
18Elaborarea și lansarea seriei de nanosateliți cu misiuni de cercetare de pe Stația Spațială Internațională, monitorizarea, postoperarea lor și promovarea tehnologiilor spațiale
dr.hab Bostan Viorel
2020 - 2023
19Nanoarhitecturi în bază de GaN și matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicații în microfluidică și inginerie tisulară
dr. Monaico Eduard
2020 - 2023
20Calcogenuri sticloase cu rețele spațiale autoorganizate pentru bioinginerie
dr.hab Ţiuleanu Dumitru
2020 - 2023
21Majorarea competitivității transmisiilor procesionale prin elaborarea și valorificarea angrenajului cu contact "conform" al dinților și extinderea ariei lor de aplicație
dr.hab Bostan Ion
2020 - 2023
22Modele, algoritmi și tehnologii de conducere, optimizare și securizare a sistemelor Ciber-Fizice
dr. Fiodorov Ion
2020 - 2023
23Sisteme integrate autohtone de tracțiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri
dr. Nuca Ilie
2020 - 2023
24Compuşi semiconductori poroşi A3B5 şi perovskite pentru structuri fotonice şi microelectronice.
dr. Monaico Eduard
2020 - 2021
25Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare
dr. Sanduleac Ionel
2019
26Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nano-microstructurii
,dr. Branişte Fiodor
2019
27Simularea matematică computerizată a fenomenelor de transfer în produse vegetale umede la tratarea cu microunde
dr. Beldiga Maria
2019
28Efectul funcționalizării cu nanopuncte de Pd și PdO2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile
dr. Creţu Vasilii
2019
29Simularea matematică computerizată a fenomenelor de transfer în produse vegetale umede la tratarea cu microunde
dr. Guţu Marin
2019
30Produse funționale obținute prin valorificarea agenților naturali de textură și carotenoide
dr. Capcanari Tatiana
2019
31Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone
Crudu Sorina
2018 - 2019
32Diminuarea contaminării materiei prime și produselor alimentare cu microorganisme patogene
dr.hab Sturza Rodica
2018 - 2019
33Dezvoltarea infrastructurii tehnologice și de cercetare națională în domeniul nanobiomedicinii prin procurarea unui laser tehnologic la CNSTM
dr.hab Tighineanu Ion
2017 - 2018
34Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu componenţi bioactivi extraşi din resurse naturale regenerabile
dr.hab Sturza Rodica
2016 - 2018
35Dezvoltarea rețelei de stații terestre comunicare cu sateliți ca platforma de cooperare cu partenerii europeni în tehnologii spațiale
dr.hab Bostan Ion
2016 - 2017
36Sinapse artificiale bazate pe membrane ultrafine din GaN
dr.hab Tighineanu Ion
2016 - 2018
37Sisteme performante de acționare a vehiculelor hibride și electrice cu o mașină sincronă axială cu două rotoare, un stator și un singur invertor
dr. Nuca Ilie
2016 - 2018
38Chimia produselor alimentare
dr.hab Tatarov Pavel
2016 - 2017
39Sinteza particularităților fizico-chimice și tehnologice ale laptelui de capră autohton în vederea valorificării lui.
dr. Bulgaru Viorica
2016 - 2017
40Nanoarhitecturi tridimensionale cu proprietăţi piezoelectrice şi magnetice pentru ghidarea celulelor vii în medii biologice.
dr. Monaico Eduard
2016 - 2017
41Implementarea tehnologiei inovaţionale de procesare a tescovinei de struguri pentru obţinerea unei produceri non-deşeuri în industria vinicolă
dr.hab Bernic Mircea
2016
42Spectroscopia optică şi Mossbauer a calcogenurilor compuşi pentru fotovoltaică
dr.hab Sîrbu Nicolae
2015 - 2016
43Conectarea infrastructurii Centrului Național de tehnologii Spațiale (CNTS) la Rețeaua Globală Educațională de opearțiuni satelitare
dr.hab Bostan Ion
2015 - 2016
44Conectarea Centrului Național de Studiu si Testare a Materialelor la Platformele Tehnologice Internaționale
dr.hab Tighineanu Ion
2015 - 2016
45Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente
dr. Zaporojan Sergiu
2015 - 2018
46Către o autonomie energetică a Republicii Moldova
dr. Stratan Ion
2015 - 2018
47Transmisii planetare precesionale de putere şi cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii industriale de fabricare şi materiale noi
dr.hab Bostan Ion
2015 - 2018
48Studiul materialelor semiconductoare şi elaborarea dispozitivelor micro-optoelectronice pentru aplicaţii avansate.
dr.hab Dorogan Valerian
2015 - 2018
49Proprietăţile termoelectrice şi optice ale materialelor nanostructurate şi dispozitivelor cu puncte cuantice
dr.hab Casian Anatolie
2015 - 2018
50Nanomateriale multifuncţionale şi dispozitive nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi şi calcogenuri pentru biomedicină
dr. Monaico Eduard
2015 - 2018
51Elaborări metodologice și tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționale.
dr.hab Tatarov Pavel
2015 - 2018
52Cercetarea şi implementarea unui sistem durabil de e-learning
dr. Todos Petru
2015 - 2018
53Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic European
dr. Cazac-Scobioala Viorica
2015 - 2018
54Modelarea matematică a comportării materialelor de construcţie: de la structură la macroproprietăţi
dr. Marina Viorica
2015 - 2018
55Sporirea eficacitații proceselor de deshidratare a produselor vegetale cu utilizarea metodelor netradiționale ale aportului de energie
dr.hab Bernic Mircea
2015 - 2018
56Elaborarea tehnologiilor de obţinere şi a utilajului de fabricare a nanofirului în izolaţie şi a microcablului multifir din materiale conductoare, rezistive şi feromagnetice
dr.hab Dimitrachi Sergiu
2015 - 2018
57Proiectarea algoritmilor inteligenți de comandă cu procese industriale.
dr. Cojuhari Irina
2015 - 2016
58Dinamica complexa a laserelor si amplificatoarelor cu puncte cuantice
dr.hab Tronciu Vasile
2015 - 2016
59Dezvoltarea litografiei fără mască pentru nanostructurarea tridimensională a nitrurii de galiu (GaN)
dr. Popa Veaceslav
2014 - 2015
60Elaborarea și implementarea uscătoriei în bază de pelete pentru fructe și legume
dr.hab Bernic Mircea
2014
61Elaborarea şi implementarea tehnologiilor avansate de fabricare a produselor lactate ecologic pure cu noi culturi starter
dr. Carabulea Boris
2014 - 2015
62Senzori magnetoelectrici în baza materialelor nanocompozite din piezoelectric (GaN) şi metale magnetostrictive pentru aplicaţii biologice
dr. Popa Veaceslav
2014 - 2015
63Reţele de senzori distribuite cu noduri de calcul reconfigurabile
dr.hab Guţuleac Emilian
2014 - 2015
64Modelarea matematică şi simulări numerice ale diodelor laser micro-integrate cu o cavitate exterioară (Dinamica complexă a lazserelor și amplificatoarelor cu puncte cuantice)
dr.hab Tronciu Vasile
2013 - 2015
65NanoMotor în baza nanotuburilor din oxid de titan pentru aplicaţii biologice-NanoTiO Engine
dr.hab Tighineanu Ion
2013 - 2015
66Elaborarea metodelor de acţiune dirijată a luminii asupra ţesuturilor vii pentru fototerapie
dr. Şontea Victor
2013 - 2014
67Sisteme tehnologice de obtinere micro si nanofire magnetice pentru aplicatii in MEMS
dr.hab Dorogan Valerian
2013 - 2014
68Nanostructuri ]n bază de oxizi metalici pentru aplicații în dispozitive senzorice
dr.hab Lupan Oleg
2013 - 2015
69Modelarea comportării materialelor cu microstructură în procese ciclice izoterme
dr. Marina Viorica
2013 - 2014
70Elaborarea tehnologiei de fabricare din materiale compozite a palelor cu profil aero-hidrodinamic.
dr. Sochirean Anatolie
2013 - 2014
71Instalația mamografică pilot mobilă pentru depistarea precoce a cancerului mamar pe teritoriul Republicii Moldova
dr.hab Dorogan Valerian
2013 - 2014
72Argumentare structurata pentru suportul deciziilor cu constrangeri normative
dr. Zaporojan Sergiu
2013 - 2014
73Cercetarea si elaborarea turbinei de vant cu ax vertical si pale elicoidale
dr.hab Dulgheru Valeriu
2013 - 2014
74Elaborarea sistemului operaţional şi cercetarea atitudinii şi dinamicii satelitului în condiţii de vid.
dr.hab Bostan Ion
2013 - 2014
75Cercetarea metodelor şi procedurilor de comunicare a microsateliţilor cu staţiile terestre pentru captarea şi transmisiunea imaginilor în timp real.
dr. Secrieru Nicolae
2013 - 2014
76Energetica Moldovei 2012. Aspecte regionale ale dezvoltării
dr.hab Berzan Vladimir
2012
77Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc” Conferinţa de Fizică „In memoriam Mihai Marinciuc”
dr. Abramciuc Valeriu
2012
78Tehnologii Moderne în Industria Alimentară - 2012
dr. Reşitca Vladislav
2012
79Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică
Andronic Serghei
2012
80Educaţie prin cercetare – garant al performanţei învăţămîntului superior
dr.hab Revenco Mihail
2012
81Echipament de orientare, stabilizare şi control al atitudinii microsatelitului pentru studiul distorsiunilor geometrice ale imaginilor captate din sateliți în scopuri de cercetare şi educaționale.
dr.hab Bostan Ion
2012 - 2013
82Optimizarea constructiv-tehnologică a transmisiilor planetare precesionale
dr. Dicusară Ion
2012 - 2013
83Modelarea matematică a evoluţiei proceselor de degradare a proprietăţilor mecanice la solicitări ciclice ale materialelor cu microstructură.
dr.hab Marina Vasile
2012 - 2014
84Sistem de măsurare şi procesare a datelor despre vânt la diferite înălţimi
dr. Sobor Ion
2011 - 2012
85Reţele nanotubulare de materiale termoelectrice şi magnetice
dr. Monaico Eduard - 2011
dr. Enachi Mihail - 2012
2011 - 2012
86Pregătirea turbinelor eoliene cu puterea de 10kW către producerea industrială în serie.
dr. Sochirean Anatolie
2011 - 2012
87Template de nanotuburi de TiO2 pentru aplicaţii în senzori de gaze şi dispozitive optoelectronice
dr.hab Tighineanu Ion
2011 - 2014
88Investigarea anizotropiei optice naturale şi induse în cristale şi nanostructuri pentru uilizare în optoelectronică şi microelectronică
dr.hab Sîrbu Nicolae
2011 - 2014
89Dispozitive şi sisteme electronice complexe pentru diagnosticare şi monitorizare în medicină
dr. Şontea Victor
2011 - 2014
90Modele, metode şi algoritmi de luare a deciziilor online pentru optimizarea sistemelor informaţionale cu aplicaţii în tehnologii industriale
dr. Zaporojan Sergiu
2011 - 2014
91Metode de majorare a eficienţei termo-electrice în cristale organice cvasiunidimensionale
dr.hab Casian Anatolie
2011 - 2014
92Metode şi tehnologii avansate de proiectare şi dezvoltare a aplicaţiilor reconfigurabile de calcul
dr.hab Guţuleac Emilian
2011 - 2014
93Elaborarea teoriei fundamentale a transmisiilor precesionale cu transformarea mişcării şi sarcinii în regim de: multiplicator, diferenţial şi variator
dr.hab Bostan Ion
2011 - 2014
94Cercetarea şi proiectarea generatoarelor sincrone de turaţie redusă pentru sistemele hidraulice şi eoliene
dr. Ambros Tudor
2011 - 2014
95Termomecanica materialelor cu microstructură
dr.hab Marina Vasile
2011 - 2014
96Lasere semiconductoare cu mediu activ gropi şi puncte cuantice
dr.hab Tronciu Vasile
2011 - 2014
97Cercetarea şi elaborarea schemei tehnologice de producere a acidului hialuronic din surse naturale locale
dr. Zadorojnâi Larisa
2011 - 2014
98Elaborarea metodelor de protejarea а lipidelor nucilor (Juglans regia L.) de degradări oxidative
dr.hab Tatarov Pavel
2011 - 2014
99Cercetarea în domeniul de Regăsire a Informaţiei în scopul creării sistemului electronic de informare publică
dr.hab Popescu Anatol
2011 - 2014
100Electrodepozite nanometrice în calcogenuri superionice cuaternare pentru aplicare în elemente cu memorie nevolatilă
dr.hab Ţiuleanu Dumitru
2011 - 2014
101Eficientizarea funcţionării Sistemului Electroenergetic al Republicii Moldova
dr. Stratan Ion
2011 - 2014
102Ridicarea performanţelor şi stabilităţii sistemelor criptografice asimetrice cu noi algoritmi de calcul şi metode de teoria numerelor
dr. Izvoreanu Bartolomeu
2011 - 2014
103Metode de diagnosticare, procesare şi protecţie a informaţiei
dr.hab Bodean Ghenadie - 2011
dr.hab Bodean Ghenadie - 2012
dr. Secrieru Nicolae - 2013
dr. Secrieru Nicolae - 2014
2011 - 2014
104Elaborarea şi confecţionarea dispozitivelor, aparatelor şi sistemelor micro-optoelectronice pentru economia naţională
dr.hab Dorogan Valerian
2011 - 2014
105Elaborarea tehnologiei de tratare biologică anaerob-aerobă a apelor uzate cu obţinerea şi utilizarea biogazului în vederea economiei de energie
dr. Ioneţ Ion
2011 - 2014
106Elaborarea şi optimizarea proprietăţilor materialului compozit pentru monolitizarea elementelor de beton armat, reabilitarea şi consolidarea construcţiilor exploatate în zone seismice
dr.hab Rusu Ion
2011 - 2014
107Structuri vestimentare multicomponente cu grad înalt de confort pentru purtători cu dizabilităţi
dr. Scripcenco Angela
2011 - 2014
108Calculul plăcilor prin metoda elementelor de frontieră bazată pe soluţii discontinue
dr.hab Moraru Gheorghe
2011 - 2014
109Teoria, metode şi procedee avansate de fabricaţie a roţilor dinţate cu profil nestandard al angrenajelor precesionale
dr. Mazuru Sergiu
2011 - 2014
110Dezvoltarea relaţiilor dintre mediului universitar şi cel economic
dr. Todos Petru
2011 - 2014
111Elaborarea Atlasului Resurselor Energetice Eoliene ale Republicii Moldova (AREE)
dr. Sobor Ion
2011 - 2014
112Centrală termică cu turbină eoliană pentru sectorul rezidenţial
dr. Sobor Ion
2011 - 2012
113Cercetarea şi elaborarea sistemelor polivalente eoliene-solare în baza agregatelor eoliene cu puterea sumară de până la 50 kW pentru consumatorii individuali.
dr.hab Dulgheru Valeriu
2011 - 2012
114Elaborarea sistemului operaţional şi cercetarea atitudinii şi dinamicii satelitului în condiţii de vid.
dr.hab Bostan Ion
2011 - 2012
115Cercetarea proceselor aero-hidrodinamice in turbinele eoliene si hidraulice si elaborarea palelor cu eficienta sporita a conversiei energiei.
dr.hab Bostan Viorel
2011 - 2012
116Membrane subţiri şi ultra-subţiri de GaN: tehnologii de formare, caracterizarea proprietăţilor şi elaborarea elementelor de dispozitiv în baza lor
dr. Popa Veaceslav
2011 - 2012
117Cercetarea metodelor şi procedurilor de control al atitudinii microsateliţilor la captarea, prelucrarea şi transmisiunea imaginilor în timp real.
dr. Secrieru Nicolae
2011 - 2012
118Sporirea eficienţii pompelor de căldură în condiţiile Republicii Moldova
dr. Guţu Aurel
2011 - 2012
119Senzori optoelectronici în baza semiconductorilor oxizi nanostructuraţi (TiO2, ZnO)
dr.hab Şişianu Teodor
2011 - 2012
120Modele matematice în abordări interdomenii cu aplicaţii în inginerie şi economie
dr.hab Marina Vasile
2010 - 2012
121Parteneriat ştiinţific România - Republica Moldova în vederea dezvoltării unor soluţii inovative de monitorizare a evoluţiei spaţio-temporale a sistemelor de tip râu
dr. Beşliu Victor
2010 - 2012
122Obţinerea şi cercetare cristalelor şi nanopelicolelor halcogenizelor de argint pentru prelucrare inergie solare
dr.hab Sîrbu Nicolae
2010 - 2011
123Noi soluţii electronice, inclusiv nanotehnologii,ce permit realizarea comunicaţiei în timp real cu alonaţii mobili ce se mişcă cu viteza înaltă
dr.hab Dorogan Valerian
2010 - 2011
124Разработка технологии и модификация свойств нанокристаллических AIVBVI-структур для фотоэлектрических приборов среднего ИК-диапазона.
dr.hab Sîrbu Nicolae
2010 - 2011
125Sporirea performanţelor spectrometrului KSDI-82 destinat cercetării materialelor, inclusiv la scară nanometrică, in domeniul infraroşu îndepărtat
dr.hab Sîrbu Nicolae
2010
126Bloc motorizat de scanare tridimensională pentru Spectrometrul Raman Confocal
dr. Leporda Nicolae
2010
127Asamblarea instalaţiei experimentale pentru cercetarea regimurilor de gaze privind păstrarea de lungă durată a fructelor soiurilor noi de măr cultivate în Moldova.
dr.hab Bujoreanu Nicolae
2010
128Dotarea laboratorului U.T.M. de microbiologie şi biotehnologii industriale pentru cercetare ştiinţifică, instruirea doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor şi formării continue a specialiştilor din Complexul Agroalimentar al Republicii Moldova
dr. Carabulea Boris
2010
129Explorarea domeniului Cautarea informatiei pentru Gestionarea Documentelor Multilingve
dr.hab Popescu Anatol
2010
130Tehnologii cost-efective de fabricare a nanostructurilor uni-dimensionale, bi-dimensionale şi tri-dimensionale în bază de GaN
dr.hab Tighineanu Ion
2010
131Metode si proceduri de orientare si stabilizare la captarea imaginilor de la distante mari asociate cu codificarea, compresia, protecţia si transmisiunea lor in timp real
dr.hab Bostan Ion
2010
132Dezvoltarea serviciului de poziţionare GNSS în timp real de mare capacitate pentru Moldova (MOLDPOS)
dr. Grama Vasile
2010
133Modelarea matematică a influenţei factorilor de structură şi istoriei acţiunii exterioare asupra comportării termomecanice a materialelor
dr.hab Marina Vasile
2010 - 2011
134Elaborarea şi implementarea tehnologiei noi de uscare a merelor.
dr. Carabulea Boris
2010 - 2011
135Valorificarea produselor noi alimentare cu funcţionalitate sporită pe baza ingredientelor derivate din boabele de Sorghum Oryzoidum.
dr. Coşciug Lidia
2010
136Studiul fezabilităţii utilizării pompelor de căldură în sistemele de alimentare cu căldură a clădirilor şi obiectelor industriale şi agrare în condiţiile Republicii Moldova
dr. Guţu Aurel
2009 - 2010
137Structuri compozite la scară nanometrică în baza materialelor organice/anorganice pentru dispozitive luminescente şi structuri difracţionale
dr.hab Andrieş Andrei
2009 - 2010
138Elaborarea procesului de uscare a strugurilor fără seminţe (stafide) cu aplicarea curenţilor de frecvenţă supraînaltă
Lupaşcu Andrei
2009
139Elaborarea dispozitivului pentru înregistrarea şi analiza variabilităţii ritmului cardiac
dr. Şontea Victor
2009 - 2010
140Sistem complex pentru fizioterapie
dr.hab Dorogan Valerian
2009 - 2010
141MATERIALE NANOSTRUCTURATE MULTISTRATIFICATE OBŢINUTE ELECTROCHIMIC: STUDIUL ŞI EVALUAREA PROPRIETĂŢILOR TRIBOLOGICE, COROZIVE ŞI MAGNETICE
dr.hab Dicusar Alexandr
2009 - 2010
142Integrarea parcurilor eoliene de putere mare în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova
dr. Sobor Ion
2009 - 2010
143Elaborarea şi fabricarea prototipului industrial al microhidrocentralei cu ax orizontal şi profil hidrodinamic al palelor pentru conversia energiei cinetice a apei râurilor
dr.hab Bostan Viorel
2009 - 2010
144Utilizarea energiei eoliene, hidraulice şi solare pentru alimentarea cu energie electrică a sistemelor integrate de irigare
dr.hab Dulgheru Valeriu
2009 - 2010
145Sistemul de navigaţie şi control al satelitului
dr. Secrieru Nicolae
2009 - 2010
146Sistemul de orientaţie şi stabilizare a satelitului
dr.hab Bostan Ion
2009 - 2010
147Sistemul de alimentare cu energie a satelitului
Blajă Valeriu
2009 - 2010
148Elaborarea sistemului de video-monitorizare şi de telecomunicaţie
dr. Vladov Mihail
2009 - 2010
149Studierea utilizării antioxidanţilor naturali în fabricarea produselor acido-lactice
dr. Macari Artur
2009 - 2010
150Optimizarea tehnologiei decapării PEC pentru meso- şi nanostructurarea nitrurii de galiu
dr. Monaico Eduard
2009 - 2010
151Perfecţionarea complexă a proceselor mecanice şi hidrotermice în tehnologia de producere a concentratelor alimentare din cereale.
Lupaşcu Andrei
2008 - 2010
152Modelarea matematică a comportării materialelor în funcţie de factorii de structură şi istoria acţiunii exterioare
dr. Marina Viorica
2008 - 2009
153Reducerea răspândirii în mediul înconjurător a reziduurilor centralelor electrice termice (CET) prin utilizarea lor la producerea materialelor de construcţii (amestecuri uscate pentru construcţii, betoane celulare, grunduri, chituri şi masticuri, lacuri şi vopsele)
dr.hab Rusu Ion
2008 - 2009
154Cercetări experimentale privind optimizarea tehnologiei de uscare a merelor depilate
dr. Carabulea Boris
2008 - 2009
155Elaborarea procesului de uscare a plantelor oleagenoase în câmpuri electromagnetice
dr.hab Bernic Mircea
2008 - 2009
156Elaborarea elementelor nanostructurate de senzor pe bază de SnO2 şi In2O3 cu sensibilitate sporită la gaze reducătoare prin suprimarea reacţiei la gaze oxidante
Brînzari Vladimir
2008
157Elaborarea metamaterialelor în baza nanocompoziţilor ZnSe/metal
dr. Monaico Eduard
2008
158Senzori de gaze selectivi în baza structurilor ZnO unidimensionale, bidimensionale şi tridimensionale
dr.hab Ursachi Veaceslav - 2009
dr.hab Lupan Oleg - 2008
2008 - 2009
159Cercetarea proprietăţilor optice ale cristalelor anizotrope CuAlxFe1-хS2 şi CuAlxGa1-хSe2 pentru construirea traductoarelor sensibile la polarizare, inclusiv traductoarele pe fibra optică pentru câmpurile fizice
dr.hab Sîrbu Nicolae
2008 - 2009
160Parametri interiori ai heterostructurilor nanometrice şi performanţa caracteristicilor de ieşire ale componentelor optoelectronice pe baza lor
dr.hab Dorogan Valerian
2008 - 2009
161Dezvoltarea şi implementarea de tehnologii inteligente pentru măsurarea parametrilor microfirului şi controlul procesului de turnare
dr. Zaporojan Sergiu
2008 - 2009
162Implementarea tehnologiei şi instalaţiei de obţinere a biocombustibilului din ulei vegetal de rapiţă
dr. Ganea Grigore
2008