Despre

Expert online este un sistem informaţional de recepţionare şi evaluare a cererilor de programe şi proiecte din sfera Ştiinţei şi Inovării:

 • programe de stat
 • proiecte din cadrul programelor de stat
 • proiecte instituţionale
 • proiecte independente (pentru tineri)
 • proiecte internaţionale (bilaterale)
 • proiecte de transfer tehnologic
 • proiecte pentru procurarea ehipamentului (cu excepţia calculatoarelor personale)
 • proiecte internaţionale cu STCU
 • proiecte pentru parcuri şi incubatoare
 • proiecte pentru editatea lucrărilor ştiinţifice

Sistemul Expert online vine în ajutorul personalului antrenat în elaborarea propunerilor de proiecte, evaluarea lor, precum şi în procesul de executare a lucrărilor din cadrul proiectelor finanţate din bani publici:

 • directorilor de proiecte din sfera ştiinţei şi inovării,
 • experţilor independenţi din cadrul Consiliului Consultativ de Expertiză al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM,
 • Direcţiei politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării,
 • Centrului Proiecte Internaţionale,
 • Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic,
 • Secţiilor de Ştiinţe,
 • executanţilor proiectelor de cercetare-dezvoltare,
 • şefilor serviciului personal şi economiştilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.

În conformitate cu REGULAMENTUL privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de proiecte în sfera CDI, propunerile de proiecte pentru participarea la concurs sînt înregistrate de către conducătorul de program sau proiect în sistemul informaţional de recepţionare şi monitorizare Expert Online.

Vă puteţi înregistra în calitate de Director de proiect sau Expert independent completând formularul.

Consiliul Consultativ de Expertiză al CSŞDT va examina cererea dvs.
Timp de 3 zile, veţi fi anunţat despre decizia CCE al CSŞDT prin intermediul poştei electronice din fişa personală.

Propunerile şi doleanţele dvs. pot fi expediate pe adresa: [email protected]

 


Expert online V1.2.1 (12/2013)

 


Funcţionalităţi noi:

 • Divizarea modulului de adăugare /editare a gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiintifice/ ştiinţifico-didactice
 • Îmbunătăţirea modulului de expediere a Sugestiilor, cu includerea cărui rol se expediaza
 • Implementarea noilor Fişe de evaluare
 • Importul Obiectelor de Proprietate Intelectuală (OPI) din format XML de la AGEPI în SI Expert online
 • Funcţionalitatea de ataşare a propunerilor de proeicte in diferite limbi (ro, eng, ru)
 • Implementarea interfeţei de înaintare a contestaţiilor
 • Implementarea modulului de căutare şi afişare a Potenţialului Ştiinţific Uman