Instituţii organizatoare de doctorat

De la
pînă la
Nr.
d/o
InstituţieŞcoala doctoralăDomeniulSpecialitateaPersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctoratPerioada
1Academia de Administrare Publică
Școala doctorală în științe administrative
5. Ştiinţe sociale şi economice

563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice
563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
12015-2021
2Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Școala doctorală studiul artelor și culturologie
6. Ştiinţe umaniste

653.01. Muzicologie
654.01. Artă teatrală, coregrafică
12015-2021
3Academia de Studii Economice din Moldova
Școala doctorală a Academiei de Studii Economice din Moldova
1. Ştiinţe ale naturii

122.02. Sisteme informatice
154.01. Geografie economică şi socială
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.01. Teorie economică şi politici economice
521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
523.01. Cibernetică şi informatică economică
523.02. Statistică economică
Școala doctorală în drept, științe politice și administrative
5. Ştiinţe sociale şi economice

551.01. Teoria generală a dreptului
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice
563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
122015-2021
4Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Școala doctorală de științe militare și de securitate
5. Ştiinţe sociale şi economice

581.01. Artă militară
581.02. Conducere militară
2015-2021
5Centrul Naţional de Sanătate Publică
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
22015-2021
6Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
12015-2021
7IMSP Institutul de Cardiologie
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
2015-2021
8IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
2015-2021
9IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
2015-2021
10IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
2015-2021
11IMSP Institutul Oncologic
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
2015-2021
12IMSP Spitalul Clinic Republican
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
2015-2021
13Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Școala doctorală de științe juridice, politice și sociologice
5. Ştiinţe sociale şi economice

552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
2015-2021
14Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
4. Ştiinţe agricole

411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
12015-2021
15Institutul de Chimie al AŞM
Școala doctorală de științe chimice și tehnologice
1. Ştiinţe ale naturii

141.01. Chimie anorganică
143.01. Chimie organică
143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
144.01. Chimie fizică
145.01. Chimie ecologică
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
82015-2021
16Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
Școala doctorală de științe geonomice
1. Ştiinţe ale naturii

153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
2015-2021
17Institutul de Energetica al AŞM
Școala doctorală de Științe Fizice
1. Ştiinţe ale naturii

131.01. Fizică matematică
131.03. Fizică statistică şi cinetică
133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
2015-2021
18Institutul de Filologie al AŞM
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
12015-2021
19Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
4. Ştiinţe agricole

411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
2015-2021
20Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Școala doctorală de Științe Fizice
1. Ştiinţe ale naturii

131.01. Fizică matematică
131.03. Fizică statistică şi cinetică
133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
2015-2021
21Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
2015-2021
22Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
2015-2021
23Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Școala doctorală de științe geonomice
1. Ştiinţe ale naturii

153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
2015-2021
24Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Școala doctorală de Științe Fizice
1. Ştiinţe ale naturii

131.01. Fizică matematică
131.03. Fizică statistică şi cinetică
133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
52015-2021
25Institutul de Istorie al AŞM
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
12015-2021
26Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Școala doctorală de matematică și știința informației
1. Ştiinţe ale naturii

111.02. Ecuaţii diferenţiale
111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
122.03. Modelare, metode matematice, produse program
2015-2021
27Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
2015-2021
28Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
4. Ştiinţe agricole

411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
2015-2021
29Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Şcoala doctorală de ştiinţe ale educaţiei
1. Ştiinţe ale naturii

134.12. Fizică didactică
5. Ştiinţe sociale şi economice

531.01. Teoria generală a educaţiei
531.02. Management educaţional
531.04. Pedagogie socială
532.01. Didactică preşcolară
532.02. Didactică şcolară
32015-2021
30Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
4. Ştiinţe agricole

411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
2015-2021
31Institutul de Zoologie al AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
2015-2021
32Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
 
 
 
32015-2021
33Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
62015-2021
34Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
4. Ştiinţe agricole

411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
72015-2021
35Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
4. Ştiinţe agricole

411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
Școala doctorală știința alimentelor
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală
253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală
253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
253.04. Securitatea produselor alimentare
253.05. Procese şi aparate în industria alimentară
253.06. Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentară
2015-2021
36Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Școala doctorală de matematică și știința informației
1. Ştiinţe ale naturii

111.02. Ecuaţii diferenţiale
111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
122.03. Modelare, metode matematice, produse program
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
Școala doctorală de științe chimice și tehnologice
1. Ştiinţe ale naturii

141.01. Chimie anorganică
143.01. Chimie organică
143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
144.01. Chimie fizică
145.01. Chimie ecologică
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
Școala doctorală de științe economice și demografice
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.01. Finanţe
Școala doctorală de Științe Fizice
1. Ştiinţe ale naturii

131.01. Fizică matematică
131.03. Fizică statistică şi cinetică
133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
Școala doctorală de științe geonomice
1. Ştiinţe ale naturii

153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
Școala doctorală de științe juridice, politice și sociologice
5. Ştiinţe sociale şi economice

552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
2015-2021
37Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
4. Ştiinţe agricole

411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
32015-2021
38Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Școala doctorală economia și managementul dezvoltării comerțului și cooperației de consum
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

272.01. Merceologia şi expertiza produselor alimentare
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
521.06. Comerţ şi managementul calităţii mărfurilor
522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
523.01. Cibernetică şi informatică economică
2015-2021
39Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Școala doctorală a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport
5. Ştiinţe sociale şi economice

533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
52015-2021
40Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
512015-2021
41Universitatea de Stat din Moldova
Școala doctorală de istorie, arheologie și filozofie
6. Ştiinţe umaniste

611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
611.04. Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice
611.06. Documentologie şi arhivistică
611.07. Istoria ştiinţei şi tehnicii
613.01. Arheologie
631.01. Ontologie şi gnoseologie
631.02. Filosofie istorică
631.04. Filosofia ştiinţei şi tehnicii
Școala doctorală de lingvistică romano-germanică și literatură universală și comparată
6. Ştiinţe umaniste

621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.02. Literatură universală şi comparată
Școala doctorală de matematică și știința informației
1. Ştiinţe ale naturii

111.01. Analiză matematică
111.02. Ecuaţii diferenţiale
111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
111.04. Geometrie şi topologie
112.01. Matematică de calcul
112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
122.02. Sisteme informatice
Școala doctorală de psihologie și ştiințe ale educației
5. Ştiinţe sociale şi economice

511.01. Psihologie generală
531.01. Teoria generală a educaţiei
531.03. Pedagogie istorică
532.01. Didactică preşcolară
533.01. Pedagogie universitară
533.03. Pedagogia adulţilor
Școala doctorală de științe biologice și geonomice
1. Ştiinţe ale naturii

151.01. Geologie generală şi regională
151.02. Hidrogeologie
151.03. Geologie inginerească
151.04. Paleontologie şi stratigrafie
152.01. Geofizică, metode geofizice de prospectare şi explorare a zăcămintelor subterane
153.01. Teoria şi metodologia geografiei
153.02. Geografie fizică, biogeografie şi geografia solurilor, geoecologie
153.03. Geomorfologie şi geografie evolutivă
153.04. Hidrologie şi resurse de apă
153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică
153.07. Teledetecţie şi fotointerpretare
154.01. Geografie economică şi socială
154.02. Geografia populaţiei şi a aşezărilor umane
154.03. Geografie istorică
155.01. Pedologie
161.01. Biologia dezvoltării, embriologie
161.02. Biofizică
161.03. Radiobiologie
161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
162.02. Genetica omului şi animalelor
162.03. Genetica reproducerii
162.04. Bioinformatică
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.03. Citologie şi histologie
163.04. Microbiologie
163.05. Virusologie
163.06. Micologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
166.01. Ecologie
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
Școala doctorală de științe chimice
1. Ştiinţe ale naturii

141.01. Chimie anorganică
141.02. Chimie coordinativă
141.04. Chimie bioanorganică
142.02. Metode spectrale de analiză a substanţelor chimice
142.03. Metode chimice şi electrochimice de analiză a substanţelor
143.01. Chimie organică
143.02. Chimia compuşilor macromoleculari
143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
144.01. Chimie fizică
145.01. Chimie ecologică
145.02. Chimia ecologică a apei
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

254.04. Tehnologii chimice ale produselor specifice
254.06. Tehnologia produselor cosmetice
254.07. Tehnologia produselor farmaceutice
Școala doctorală de ştiințe economice
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.01. Teorie economică şi politici economice
521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
Școala doctorală de ştiințe fizice și inginerești
1. Ştiinţe ale naturii

122.03. Modelare, metode matematice, produse program
131.03. Fizică statistică şi cinetică
131.04. Fizică computaţională şi modelarea proceselor
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale
Școala doctorală de științe juridice
5. Ştiinţe sociale şi economice

551.01. Teoria generală a dreptului
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Școala doctorală de științe sociale
5. Ştiinţe sociale şi economice

541.01. Teoria şi metodologia sociologiei
541.02. Structură socială, instituţii şi procese sociale
542.01. Teoria şi practica asistenţei sociale
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
562.02. Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe
562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale
562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene
571.01. Jurnalism şi procese mediatice
571.02. Comunicare şi relaţii publice
572.01. Procese şi metodologii în activităţi editoriale
572.02. Infodocumentare; biblioteconomie şi ştiinţa informării
Școala doctorală de studii lingvistice și literare
6. Ştiinţe umaniste

621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622015-2021
42Universitatea de Stat din Tiraspol
Școala doctorală de matematică și știința informației
1. Ştiinţe ale naturii

111.02. Ecuaţii diferenţiale
111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
122.03. Modelare, metode matematice, produse program
Şcoala doctorală de ştiinţe ale educaţiei
1. Ştiinţe ale naturii

134.12. Fizică didactică
5. Ştiinţe sociale şi economice

531.01. Teoria generală a educaţiei
531.02. Management educaţional
531.04. Pedagogie socială
532.01. Didactică preşcolară
532.02. Didactică şcolară
2015-2021
43Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Școala doctorală de filologie
6. Ştiinţe umaniste

621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
Școala doctorală de matematică și știința informației
1. Ştiinţe ale naturii

111.02. Ecuaţii diferenţiale
111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
122.03. Modelare, metode matematice, produse program
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
Școala doctorală de științe economice și demografice
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.01. Finanţe
Școala doctorală de Științe Fizice
1. Ştiinţe ale naturii

131.01. Fizică matematică
131.03. Fizică statistică şi cinetică
133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
Școala doctorală de științe juridice, politice și sociologice
5. Ştiinţe sociale şi economice

552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
12015-2021
44Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Şcoala doctorală de ştiinţe ale educaţiei
1. Ştiinţe ale naturii

134.12. Fizică didactică
5. Ştiinţe sociale şi economice

531.01. Teoria generală a educaţiei
531.02. Management educaţional
531.04. Pedagogie socială
532.01. Didactică preşcolară
532.02. Didactică şcolară
Școala doctorală de științe economice și demografice
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.01. Finanţe
Școala doctorală de științe juridice, politice și sociologice
5. Ştiinţe sociale şi economice

552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
2015-2021
45Universitatea de Studii Europene din Moldova
Școala doctorală de științe juridice și relații internaționale
5. Ştiinţe sociale şi economice

552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
22015-2021
46Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Școala doctorală în drept, științe politice și administrative
5. Ştiinţe sociale şi economice

551.01. Teoria generală a dreptului
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice
563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
82015-2021
47Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Şcoala doctorală de drept
5. Ştiinţe sociale şi economice

551.01. Teoria generală a dreptului
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
12015-2021
48Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Şcoala doctorală de psihologie
5. Ştiinţe sociale şi economice

511.02. Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională
511.06. Psihologie specială
Şcoala doctorală de ştiinţe ale educaţiei
5. Ştiinţe sociale şi economice

531.01. Teoria generală a educaţiei
531.02. Management educaţional
531.03. Pedagogie istorică
531.04. Pedagogie socială
532.01. Didactică preşcolară
532.02. Didactică şcolară
533.01. Pedagogie universitară
533.02. Pedagogie vocaţională
533.03. Pedagogia adulţilor
534.01 Pedagogie specială
Şcoala doctorală istorie, patrimoniu cultural, modernizare
6. Ştiinţe umaniste

611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
611.04. Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice
611.05. Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural naţional
611.06. Documentologie şi arhivistică
611.07. Istoria ştiinţei şi tehnicii
612.01. Etnologie
613.01. Arheologie
42015-2021
49Universitatea Tehnică a Moldovei
Școala doctorală de economie, finanțe și management
5. Ştiinţe sociale şi economice

521.01. Teorie economică şi politici economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Școala doctorală de energetică și inginerie electrică
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

221.01. Sisteme şi tehnologii energetice
221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea lor)
222.01. Dispozitive şi echipamente electrotehnice
222.02. Tehnologii electrotehnice
273.01. Metrologie, standardizare şi conformitate
273.02. Metode şi sisteme de control în merceologie
Școala doctorală de inginerie civilă
1. Ştiinţe ale naturii

135.02. Mecanica corpului solid
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii
211.03. Reţele inginereşti în construcţii
212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor
242.07. Maşini şi echipamente tehnice
262.01. Geodezie şi tehnologii geoinformaţionale
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
6. Ştiinţe umaniste

652.04. Design de interior, mediu şi arta peisajului
Școala doctorală de inginerie mecanică industrială și transporturi
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

242.01. Teoria maşinilor, mecatronică
242.03. Tribologie
242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare
242.06. Termotehnică, maşini termice şi instalaţii frigorifice
242.07. Maşini şi echipamente tehnice
255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
271.01. Ingineria şi managementul producerii
Școala doctorală știința alimentelor
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală
253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală
253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
253.04. Securitatea produselor alimentare
253.05. Procese şi aparate în industria alimentară
253.06. Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentară
Școala doctorală știința calculatoarelor, electronică și comunicații
1. Ştiinţe ale naturii

122.03. Modelare, metode matematice, produse program
131.03. Fizică statistică şi cinetică
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale
232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale
232.03. Tehnologii şi sisteme în securitatea informaţională
233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică
233.04. Echipamente şi dispozitive biomedicale
72015-2021