Instituţii organizatoare de doctorat

De la
pînă la
pdf
excel
Nr.
d/o
InstituţieŞcoala doctoralăDomeniulSpecialitateaPersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctoratPerioada
1Academia de Administrare Publică12015-2021
2Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Școala doctorală studiul artelor și culturologie
6. Ştiinţe umaniste

12015-2021
3Academia de Studii Economice din Moldova
Școala doctorală a Academiei de Studii Economice din Moldova
5. Ştiinţe sociale şi economice

Școala doctorală în drept, științe politice și administrative
5. Ştiinţe sociale şi economice

122015-2021
4Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Școala doctorală de științe militare și de securitate
5. Ştiinţe sociale şi economice

 • 581.01. Artă militară

 • 581.02. Conducere militară

2015-2021
5Centrul Naţional de Sanătate Publică
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

22015-2021
6Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 161.04. Sanocreatologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

 • 163.02. Biochimie

 • 163.04. Microbiologie

 • 164.01. Botanică

 • 164.02. Fiziologie vegetală

 • 165.01. Fiziologia omului şi animalelor

 • 165.02. Zoologie

 • 165.03. Ihtiologie

 • 165.04. Entomologie

 • 165.05. Parazitologie

 • 166.01. Ecologie

 • 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie

 • 167.02. Sisteme şi modele biotehnologice

12015-2021
7IMSP Institutul de Cardiologie
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

2015-2021
8IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

2015-2021
9IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

2015-2021
10IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

2015-2021
11IMSP Institutul Oncologic
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

2015-2021
12IMSP Spitalul Clinic Republican
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

2015-2021
13Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM2015-2021
14Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

 • 155.01. Pedologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

4. Ştiinţe agricole

12015-2021
15Institutul de Chimie al AŞM
Școala doctorală de științe chimice și tehnologice
1. Ştiinţe ale naturii

82015-2021
16Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 161.04. Sanocreatologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

 • 163.02. Biochimie

 • 163.04. Microbiologie

 • 164.01. Botanică

 • 164.02. Fiziologie vegetală

 • 165.01. Fiziologia omului şi animalelor

 • 165.02. Zoologie

 • 165.03. Ihtiologie

 • 165.04. Entomologie

 • 165.05. Parazitologie

 • 166.01. Ecologie

 • 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie

 • 167.02. Sisteme şi modele biotehnologice

Școala doctorală de științe geonomice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

 • 153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică

 • 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale

2015-2021
17Institutul de Energetica al AŞM
Școala doctorală de Științe Fizice
2015-2021
18Institutul de Filologie al AŞM
Școala doctorală de științe umaniste
12015-2021
19Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

 • 155.01. Pedologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

4. Ştiinţe agricole

2015-2021
20Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Școala doctorală de Științe Fizice
2015-2021
21Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 161.04. Sanocreatologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

 • 163.02. Biochimie

 • 163.04. Microbiologie

 • 164.01. Botanică

 • 164.02. Fiziologie vegetală

 • 165.01. Fiziologia omului şi animalelor

 • 165.02. Zoologie

 • 165.03. Ihtiologie

 • 165.04. Entomologie

 • 165.05. Parazitologie

 • 166.01. Ecologie

 • 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie

 • 167.02. Sisteme şi modele biotehnologice

2015-2021
22Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 161.04. Sanocreatologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

 • 163.02. Biochimie

 • 163.04. Microbiologie

 • 164.01. Botanică

 • 164.02. Fiziologie vegetală

 • 165.01. Fiziologia omului şi animalelor

 • 165.02. Zoologie

 • 165.03. Ihtiologie

 • 165.04. Entomologie

 • 165.05. Parazitologie

 • 166.01. Ecologie

 • 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie

 • 167.02. Sisteme şi modele biotehnologice

2015-2021
23Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Școala doctorală de științe geonomice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

 • 153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică

 • 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale

2015-2021
24Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Școala doctorală de Științe Fizice
52015-2021
25Institutul de Istorie al AŞM
Școala doctorală de științe umaniste
12015-2021
26Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Școala doctorală de matematică și știința informației
1. Ştiinţe ale naturii

2015-2021
27Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 161.04. Sanocreatologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

 • 163.02. Biochimie

 • 163.04. Microbiologie

 • 164.01. Botanică

 • 164.02. Fiziologie vegetală

 • 165.01. Fiziologia omului şi animalelor

 • 165.02. Zoologie

 • 165.03. Ihtiologie

 • 165.04. Entomologie

 • 165.05. Parazitologie

 • 166.01. Ecologie

 • 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie

 • 167.02. Sisteme şi modele biotehnologice

2015-2021
28Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

 • 155.01. Pedologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

4. Ştiinţe agricole

2015-2021
29Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Şcoala doctorală de ştiinţe ale educaţiei
1. Ştiinţe ale naturii

 • 134.12. Fizică didactică

5. Ştiinţe sociale şi economice

32015-2021
30Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

 • 155.01. Pedologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

4. Ştiinţe agricole

2015-2021
31Institutul de Zoologie al AŞM
Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 161.04. Sanocreatologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

 • 163.02. Biochimie

 • 163.04. Microbiologie

 • 164.01. Botanică

 • 164.02. Fiziologie vegetală

 • 165.01. Fiziologia omului şi animalelor

 • 165.02. Zoologie

 • 165.03. Ihtiologie

 • 165.04. Entomologie

 • 165.05. Parazitologie

 • 166.01. Ecologie

 • 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie

 • 167.02. Sisteme şi modele biotehnologice

2015-2021
32Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Școala doctorală de științe umaniste
62015-2021
33Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

 • 155.01. Pedologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

4. Ştiinţe agricole

72015-2021
34Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

 • 155.01. Pedologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

4. Ştiinţe agricole

Școala doctorală știința alimentelor
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

2015-2021
35Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Școala doctorală de matematică și știința informației
1. Ştiinţe ale naturii

Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 161.04. Sanocreatologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

 • 163.02. Biochimie

 • 163.04. Microbiologie

 • 164.01. Botanică

 • 164.02. Fiziologie vegetală

 • 165.01. Fiziologia omului şi animalelor

 • 165.02. Zoologie

 • 165.03. Ihtiologie

 • 165.04. Entomologie

 • 165.05. Parazitologie

 • 166.01. Ecologie

 • 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie

 • 167.02. Sisteme şi modele biotehnologice

Școala doctorală de științe chimice și tehnologice
1. Ştiinţe ale naturii

Școala doctorală de științe economice și demografice
Școala doctorală de Științe Fizice
Școala doctorală de științe geonomice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

 • 153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică

 • 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale

Școala doctorală de științe umaniste
2015-2021
36Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

 • 155.01. Pedologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

4. Ştiinţe agricole

32015-2021
37Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Școala doctorală economia și managementul dezvoltării comerțului și cooperației de consum
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

 • 272.01. Merceologia şi expertiza produselor alimentare

5. Ştiinţe sociale şi economice

2015-2021
38Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Școala doctorală a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport
52015-2021
39Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

512015-2021
40Universitatea de Stat din Moldova
Școala doctorală de istorie, arheologie și filozofie
6. Ştiinţe umaniste

Școala doctorală de matematică și știința informației
1. Ştiinţe ale naturii

Școala doctorală de psihologie și ştiințe ale educației
Școala doctorală de științe biologice și geonomice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 151.01. Geologie generală şi regională

 • 151.02. Hidrogeologie

 • 151.03. Geologie inginerească

 • 151.04. Paleontologie şi stratigrafie

 • 152.01. Geofizică, metode geofizice de prospectare şi explorare a zăcămintelor subterane

 • 153.01. Teoria şi metodologia geografiei

 • 153.02. Geografie fizică, biogeografie şi geografia solurilor, geoecologie

 • 153.03. Geomorfologie şi geografie evolutivă

 • 153.04. Hidrologie şi resurse de apă

 • 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

 • 153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică

 • 153.07. Teledetecţie şi fotointerpretare

 • 154.01. Geografie economică şi socială

 • 154.02. Geografia populaţiei şi a aşezărilor umane

 • 154.03. Geografie istorică

 • 155.01. Pedologie

 • 161.01. Biologia dezvoltării, embriologie

 • 161.02. Biofizică

 • 161.03. Radiobiologie

 • 161.04. Sanocreatologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 162.02. Genetica omului şi animalelor

 • 162.03. Genetica reproducerii

 • 162.04. Bioinformatică

 • 163.01. Biologie moleculară

 • 163.02. Biochimie

 • 163.03. Citologie şi histologie

 • 163.04. Microbiologie

 • 163.05. Virusologie

 • 163.06. Micologie

 • 164.01. Botanică

 • 164.02. Fiziologie vegetală

 • 165.01. Fiziologia omului şi animalelor

 • 165.02. Zoologie

 • 165.03. Ihtiologie

 • 165.04. Entomologie

 • 166.01. Ecologie

 • 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale

 • 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie

 • 167.02. Sisteme şi modele biotehnologice

Școala doctorală de științe chimice
1. Ştiinţe ale naturii

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

 • 254.04. Tehnologii chimice ale produselor specifice

 • 254.06. Tehnologia produselor cosmetice

 • 254.07. Tehnologia produselor farmaceutice

Școala doctorală de ştiințe economice
Școala doctorală de ştiințe fizice și inginerești
1. Ştiinţe ale naturii

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

 • 232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale

622015-2021
41Universitatea de Stat din Tiraspol
Școala doctorală de matematică și știința informației
1. Ştiinţe ale naturii

Şcoala doctorală de ştiinţe ale educaţiei
1. Ştiinţe ale naturii

 • 134.12. Fizică didactică

5. Ştiinţe sociale şi economice

2015-2021
42Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Școala doctorală de matematică și știința informației
1. Ştiinţe ale naturii

Școala doctorală de științe biologice
1. Ştiinţe ale naturii

 • 161.04. Sanocreatologie

 • 162.01. Genetică vegetală

 • 163.01. Biologie moleculară

 • 163.02. Biochimie

 • 163.04. Microbiologie

 • 164.01. Botanică

 • 164.02. Fiziologie vegetală

 • 165.01. Fiziologia omului şi animalelor

 • 165.02. Zoologie

 • 165.03. Ihtiologie

 • 165.04. Entomologie

 • 165.05. Parazitologie

 • 166.01. Ecologie

 • 167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie

 • 167.02. Sisteme şi modele biotehnologice

Școala doctorală de științe economice și demografice
Școala doctorală de Științe Fizice
Școala doctorală de științe umaniste
12015-2021
43Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Şcoala doctorală de ştiinţe ale educaţiei
1. Ştiinţe ale naturii

 • 134.12. Fizică didactică

5. Ştiinţe sociale şi economice

Școala doctorală de științe economice și demografice
Școala doctorală de științe umaniste
2015-2021
44Universitatea de Studii Europene din Moldova22015-2021
45Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Școala doctorală în drept, științe politice și administrative
5. Ştiinţe sociale şi economice

82015-2021
46Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Şcoala doctorală de drept
5. Ştiinţe sociale şi economice

12015-2021
47Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Şcoala doctorală de psihologie
Şcoala doctorală de ştiinţe ale educaţiei
5. Ştiinţe sociale şi economice

Şcoala doctorală istorie, patrimoniu cultural, modernizare
6. Ştiinţe umaniste

42015-2021
48Universitatea Tehnică a Moldovei
Școala doctorală de economie, finanțe și management
5. Ştiinţe sociale şi economice

Școala doctorală de energetică și inginerie electrică
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

Școala doctorală de inginerie civilă
1. Ştiinţe ale naturii

 • 135.02. Mecanica corpului solid

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

 • 211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii

 • 211.03. Reţele inginereşti în construcţii

 • 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor

 • 242.07. Maşini şi echipamente tehnice

 • 262.01. Geodezie şi tehnologii geoinformaţionale

 • 262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară

6. Ştiinţe umaniste

 • 652.04. Design de interior, mediu şi arta peisajului

Școala doctorală de inginerie mecanică industrială și transporturi
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

Școala doctorală știința alimentelor
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

Școala doctorală știința calculatoarelor, electronică și comunicații
1. Ştiinţe ale naturii

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

 • 232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale

 • 232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale

 • 232.03. Tehnologii şi sisteme în securitatea informaţională

 • 233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică

 • 233.04. Echipamente şi dispozitive biomedicale

72015-2021