Instituţii organizatoare de doctorat

De la
pînă la
pdf
excel
Nr.
d/o
InstituţieŞcoala doctoralăDomeniulSpecialitateaPersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctoratPerioada
1Academia de Administrare Publică, Republica Moldova62021-2027
2015-2021
2Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Școala doctorală studiul artelor și culturologie
6. Ştiinţe umaniste

2015-2021
3Academia de Studii Economice din Moldova
Școala doctorală în drept, științe politice și administrative
5. Ştiinţe sociale şi economice

392015-2021
4Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Școala doctorală de științe militare și de securitate
5. Ştiinţe sociale şi economice

32015-2021
2021-2027
5Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Școala doctorală științe penale și drept penal
42021-2027
2015-2021
6Centrul Naţional de Sanătate Publică
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

42015-2021
7Gradina Botanică (Institut) a AŞM62015-2021
8IMSP Institutul de Cardiologie
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

72015-2021
9IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

62015-2021
10IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

52015-2021
11IMSP Institutul Oncologic
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

62015-2021
12IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

2015-2021
13Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM82015-2021
14Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

12015-2021
15Institutul de Chimie al AŞM152015-2021
16Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Școala doctorală de științe geonomice
22015-2021
17Institutul de Energetica al AŞM42015-2021
18Institutul de Filologie al AŞM
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

32015-2021
19Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

2015-2021
20Institutul de Fizică Aplicată al AŞM42015-2021
21Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM102015-2021
22Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM2015-2021
23Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Școala doctorală de științe geonomice
2015-2021
24Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM52015-2021
25Institutul de Istorie al AŞM
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

12015-2021
26Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM112015-2021
27Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM42015-2021
28Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

42015-2021
29Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

32015-2021
30Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 2016-2022
31Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Şcoala doctorală de ştiinţe ale educaţiei
1. Ştiinţe ale naturii

  • 134.12. Fizică didactică

72015-2021
32Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

2015-2021
33Institutul de Zoologie al AŞM152015-2021
34Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Școala doctorală de științe economice și demografice
112015-2021
35Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

92015-2021
36Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

72015-2021
37Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

82015-2021
38Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Școala doctorală de științe economice și demografice
Școala doctorală de științe geonomice
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

2015-2021
39Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
1. Ştiinţe ale naturii

182015-2021
40Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Școala doctorală economia și managementul dezvoltării comerțului și cooperației de consum
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

  • 272.01. Merceologia şi expertiza produselor alimentare

5. Ştiinţe sociale şi economice

22015-2021
41Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Școala doctorală a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport
182015-2021
42Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
3. Ştiinţe medicale

1312015-2021
2021-2027
43Universitatea de Stat din Moldova
Școala doctorală de istorie, arheologie și filozofie
6. Ştiinţe umaniste

Școala doctorală de lingvistică romano-germanică și literatură universală și comparată
Școala doctorală de științe biologice și geonomice
1. Ştiinţe ale naturii

Școala doctorală de științe chimice
1. Ştiinţe ale naturii

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

  • 254.04. Tehnologii chimice ale produselor specifice

  • 254.06. Tehnologia produselor cosmetice

  • 254.07. Tehnologia produselor farmaceutice

Școala doctorală de științe sociale
5. Ştiinţe sociale şi economice

Școala doctorală științe fizice, matematice, ale informației și inginerești
2015-2021
2021-2027
44Universitatea de Stat din Tiraspol
Şcoala doctorală de ştiinţe ale educaţiei
1. Ştiinţe ale naturii

  • 134.12. Fizică didactică

182015-2021
45Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Școala doctorală de filologie
6. Ştiinţe umaniste

Școala doctorală de științe economice și demografice
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

112015-2021
46Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Şcoala doctorală de ştiinţe ale educaţiei
1. Ştiinţe ale naturii

  • 134.12. Fizică didactică

Școala doctorală de științe economice și demografice
Școala doctorală de științe umaniste
6. Ştiinţe umaniste

2015-2021
47Universitatea de Studii Europene din Moldova22015-2021
48Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Școala doctorală de științe economice și ecologice
1. Ştiinţe ale naturii

Școala doctorală în drept, științe politice și administrative
5. Ştiinţe sociale şi economice

112015-2021
49Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Școala doctorală de științe umaniste, politice și ale comunicării
102015-2021
50Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Şcoala doctorală de psihologie
Şcoala doctorală istorie, patrimoniu cultural, modernizare
6. Ştiinţe umaniste

402015-2021
51Universitatea Tehnică a Moldovei
Școala doctorală a Universității Tehnice
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

Școala doctorală de economie, finanțe și management
Școala doctorală de energetică și inginerie electrică
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

Școala doctorală de inginerie civilă
1. Ştiinţe ale naturii

2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

6. Ştiinţe umaniste

  • 652.04. Design de interior, mediu şi arta peisajului

Școala doctorală inginerie mecanică și civilă
Școala doctorală știința calculatoarelor, electronică și comunicații
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii

452015-2021
2021-2027
2016-2022