Instituţii organizatoare de doctorat

De la
pînă la
Nr.
d/o
InstituţieSpecialitateaProfilulDomeniulPersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctoratPerioada
1Academia de Administrare Publică563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice
563. Ştiinţe administrative5. Ştiinţe sociale şi economice12015-2021
2Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice653.01. Muzicologie
653. Artă muzicală6. Ştiinţe umaniste12015-2021
3Academia de Studii Economice din Moldova122.02. Sisteme informatice
154.01. Geografie economică şi socială
122. Informatică aplicată1. Ştiinţe ale naturii 122015-2021
4Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”581.01. Artă militară
581. Ştiinţe militare5. Ştiinţe sociale şi economice2015-2021
5Centrul Naţional de Sanătate Publică311.02. Anatomie patologică
311. Anatomie şi morfologie3. Ştiinţe medicale22015-2021
6Gradina Botanică (Institut) a AŞM164.01. Botanică
164. Biologie vegetală1. Ştiinţe ale naturii 12015-2021
7IMSP Institutul de Cardiologie315.01. Biochimie medicală
315. Biochimie şi biologie moleculară 3. Ştiinţe medicale2015-2021
8IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
315. Biochimie şi biologie moleculară 3. Ştiinţe medicale2015-2021
9IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
314. Farmacologie şi toxicologie3. Ştiinţe medicale2015-2021
10IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii313.02. Microbiologie, virusologie medicală
313. Imunologie, microbiologie, virusologie3. Ştiinţe medicale2015-2021
11IMSP Institutul Oncologic316.01. Farmacie
316. farmacie3. Ştiinţe medicale2015-2021
12IMSP Spitalul Clinic Republican321.01. Boli interne
321. Medicină generală3. Ştiinţe medicale2015-2021
13Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM552.01. Drept constituţional
552. Drept public5. Ştiinţe sociale şi economice2015-2021
14Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“411.01. Agrotehnică
411. Agronomie4. Ştiinţe agricole12015-2021
15Institutul de Chimie al AŞM141.01. Chimie anorganică
141. Chimie anorganică 1. Ştiinţe ale naturii 82015-2021
16Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM163.04. Microbiologie
163. Biologie celulară1. Ştiinţe ale naturii 2015-2021
17Institutul de Energetica al AŞM133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133. Fizica sistemelor macroscopice1. Ştiinţe ale naturii 2015-2021
18Institutul de Filologie al AŞM611.01. Istoria Moldovei
611. Istorie6. Ştiinţe umaniste12015-2021
19Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“411.05. Legumicultură
411. Agronomie4. Ştiinţe agricole2015-2021
20Institutul de Fizică Aplicată al AŞM131.01. Fizică matematică
131. Fizică teoretică1. Ştiinţe ale naturii 2015-2021
21Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM163.02. Biochimie
163. Biologie celulară1. Ştiinţe ale naturii 2015-2021
22Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM161.04. Sanocreatologie
161. Biologie generală1. Ştiinţe ale naturii 2015-2021
23Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
153. Geografie1. Ştiinţe ale naturii 2015-2021
24Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM131.03. Fizică statistică şi cinetică
131. Fizică teoretică1. Ştiinţe ale naturii 52015-2021
25Institutul de Istorie al AŞM611.02. Istoria românilor
611. Istorie6. Ştiinţe umaniste12015-2021
26Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM111.02. Ecuaţii diferenţiale
111. Matematică pură1. Ştiinţe ale naturii 2015-2021
27Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM163.01. Biologie moleculară
163. Biologie celulară1. Ştiinţe ale naturii 2015-2021
28Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
255. Inginerie agrară 2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii2015-2021
29Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei532.01. Didactică preşcolară
532. Didactica ştiinţelor5. Ştiinţe sociale şi economice32015-2021
30Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“411.02. Agropedologie
411. Agronomie4. Ştiinţe agricole2015-2021
31Institutul de Zoologie al AŞM162.01. Genetică vegetală
162. Genetică1. Ştiinţe ale naturii 2015-2021
32Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521. Economie, business, administrare 5. Ştiinţe sociale şi economice32015-2021
33Institutul Patrimoniului Cultural611.03. Istoria universală
611. Istorie6. Ştiinţe umaniste62015-2021
34Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411. Agronomie4. Ştiinţe agricole72015-2021
35Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală
253. Tehnologii în industria alimentară2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii2015-2021
36Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei522.01. Finanţe
522. Finanţe, contabilitate, analiză economică5. Ştiinţe sociale şi economice2015-2021
37Universitatea Agrară de Stat din Moldova155.01. Pedologie
155. Pedologie1. Ştiinţe ale naturii 32015-2021
38Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova272.01. Merceologia şi expertiza produselor alimentare
272. Merceologie2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii2015-2021
39Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
533. Pedagogie profesională 5. Ştiinţe sociale şi economice52015-2021
40Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“311.01. Anatomia omului
311. Anatomie şi morfologie3. Ştiinţe medicale512015-2021
41Universitatea de Stat din Moldova122.03. Modelare, metode matematice, produse program
131.03. Fizică statistică şi cinetică
131.04. Fizică computaţională şi modelarea proceselor
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale
511.01. Psihologie generală
531.01. Teoria generală a educaţiei
531.03. Pedagogie istorică
532.02. Didactică şcolară
533.01. Pedagogie universitară
533.03. Pedagogia adulţilor
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
122. Informatică aplicată1. Ştiinţe ale naturii 622015-2021
42Universitatea de Stat din Tiraspol134.12. Fizică didactică
531.01. Teoria generală a educaţiei
531.02. Management educaţional
134. Fizică aplicată1. Ştiinţe ale naturii 2015-2021
43Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621. Ştiinţe ale limbajului 6. Ştiinţe umaniste12015-2021
44Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul531.04. Pedagogie socială
531. Pedagogie generală 5. Ştiinţe sociale şi economice2015-2021
45Universitatea de Studii Europene din Moldova552.01. Drept constituţional
552. Drept public5. Ştiinţe sociale şi economice22015-2021
46Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”551.01. Teoria generală a dreptului
551. Teoria generală a dreptului5. Ştiinţe sociale şi economice82015-2021
47Universitatea Liberă Internaţională din Moldova551.01. Teoria generală a dreptului
551. Teoria generală a dreptului5. Ştiinţe sociale şi economice12015-2021
48Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău511.02. Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională
511. Psihologie 5. Ştiinţe sociale şi economice42015-2021
49Universitatea Tehnică a Moldovei221.01. Sisteme şi tehnologii energetice
221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea lor)
222.01. Dispozitive şi echipamente electrotehnice
222.02. Tehnologii electrotehnice
273.01. Metrologie, standardizare şi conformitate
273.02. Metode şi sisteme de control în merceologie
221. Energetică2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii72015-2021