Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiectePersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat
1Universitatea de Stat din Moldova208
2Universitatea Tehnică a Moldovei18845
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“180131
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM1204
5Institutul de Chimie al AŞM8015
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM625
7Universitatea Agrară de Stat din Moldova5718
8Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare538
9Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi5211
10Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM49
11Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM4811
12Institutul de Zoologie al AŞM4615
13Centrul Naţional de Sanătate Publică464
14Academia de Studii Economice din Moldova4539
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM396
16Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 3816
17Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău3640
18Institutul de Filologie al AŞM353
19Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM34
20IMSP Institutul Oncologic336
21Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM31
22Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM314
23Universitatea de Stat din Tiraspol3018
24IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“286
25IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii285
26Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM269
27Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM2511
28Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”243
29Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM23
30IMSP Institutul de Cardiologie227
31Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“21
32Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei19
33Institutul de Energetica al AŞM184
34Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM184
35Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei177
36Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”174
37Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM172
38Institutul de Istorie al AŞM161
39Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM15
40Academia de Ştiinţe a Moldovei15
41Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova1418
42Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor14
43Institutul de Zoologie14
44Institutul Naţional de Cercetări Economice13
45Institutul de Fizică Aplicată13
46Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie13
47Institutul de Chimie12
48IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”12
49IMSP Institutul de Medicină Urgentă12
50Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM128
51Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM1210
52Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.114
53Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“11
54Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM10
55Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“101
56Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală10
57Institutul Patrimoniului Cultural10
58Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP9
59Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie9
60Firma „Bodiul-ARA“8
61Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară87
62Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie7
63Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”7
64Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice7
65Fondul „AGROINVEST“6
66Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"6
67Institutul de Istorie6
68Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
69Institutul de Tehnologii Alimentare6
70Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
71Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova52
72Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
73Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice5
74I.M. S.A. Uzina „Topaz”5
75Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică5
76RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
77Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"5
78Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice4
79Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”4
80Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei4
81"Moldagrotehnica" S.A.4
82Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
83Necunoscută, Moldova4
84Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
85SRL Triodor3
86Institutul de Geologie şi Seismologie3
87Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”3
88Academia de Administrare Publică, Republica Moldova36
89Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă3
90Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs”3
91Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“3
92ÎS „Aselteh” 3
93Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
94Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie3
95Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
96Institutul de Ecologie şi Geografie2
97Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
98S.A. „Seminte Agro“2
99Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
100Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
101Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”211
102Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova 24
103Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“2
104Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 2
105TOMAI-VINEX SA2
106Institutul de Pomicultură1
107Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
108Institutul de Arte1
109Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
110BC Moldova Agroindbank S.A.1
111Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"1
112Institutul de Fizică Aplicată, USM1
113Firma „AVVEX“1
114Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
115Institutul de Energetica1
116Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
117Şcoala Antropologică Superioară1
118Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
119Eco-Consult SRL1
120Biochemtech SRL1
121ÎI „Gavaziuc David“1
122Ecosorbent SRL1
123PANTEHNO-NORD SRL1
124Sanin SRL1
125S.R.L. TERRA ARB GRUP1
126Centrul Naţional de Management în Sănătate1
127SRL Bioconvagro1
128ABS SRL1
129Salonix-Teh SRL1
130Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
131"HYGIEACOM" SRL1
132S.R.L. Azamet-Pro1
133SRL Artproeco1
134IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1
135AZAT-SU1
136Universitatea de Studii Europene din Moldova12
137Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
138Goliat-Vita SRL1
139"Molfarmgrup" S.R.L.1
140SRL Avantbios1
141SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1