Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiectePersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat
1Universitatea de Stat din Moldova15762
2Universitatea Tehnică a Moldovei1307
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“12851
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM113
5Institutul de Chimie al AŞM758
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM605
7Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM46
8Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM45
9Institutul de Zoologie al AŞM44
10Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi441
11Centrul Naţional de Sanătate Publică422
12Universitatea Agrară de Stat din Moldova413
13Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare39
14Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 37
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM351
16Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică 34
17Institutul de Filologie al AŞM331
18Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM31
19Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM30
20IMSP Institutul Oncologic29
21Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău274
22Academia de Studii Economice din Moldova2612
23Universitatea de Stat din Tiraspol25
24Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM243
25IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“24
26Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM236
27Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM23
28IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii22
29Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”19
30Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“19
31Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM181
32Institutul de Energetica al AŞM17
33IMSP Institutul de Cardiologie16
34Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM16
35Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice15
36Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei15
37IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie14
38Institutul de Istorie al AŞM141
39Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie13
40Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM13
41Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM12
42Academia de Ştiinţe a Moldovei12
43Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei123
44Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM10
45Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“10
46IMSP Spitalul Clinic Republican10
47IMSP Institutul de Medicină Urgentă10
48Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova95
49Firma „Bodiul-ARA“8
50Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.82
51Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice7
52Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP7
53Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“71
54Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală7
55Fondul „AGROINVEST“6
56Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
57Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară67
58Institutul de Tehnologii Alimentare6
59Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
60I.M. S.A. Uzina „Topaz”5
61RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
62Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
63Necunoscută, Moldova4
64Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
65Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
66SRL Triodor3
67ÎS „Aselteh” 3
68Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice31
69Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova3
70Academia de Administrare Publică31
71Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“3
72Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie3
73Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă3
74"MOLDAGROTEHNICA" S.A.3
75Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei3
76Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
77TOMAI-VINEX SA2
78Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
79Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
80Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
81Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
82Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
83S.A. „Seminte Agro“2
84Institutul de Arte1
85Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
86Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
87Şcoala Antropologică Superioară1
88Goliat-Vita SRL1
89Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
90Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "CENTRUL REPUBLICAN PENTRU AMELIORAREA ŞI REPRODUCŢIA ANIMALELOR''1
91BC Moldova Agroindbank S.A.1
92SRL Artproeco1
93IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1
94S.R.L. Azamet-Pro1
95"Molfarmgrup" S.R.L.1
96Firma „AVVEX“1
97"HYGIEACOM" SRL1
98Salonix-Teh SRL1
99Ecosorbent SRL1
100ABS SRL1
101AZAT-SU1
102Sanin SRL1
103SRL Bioconvagro1
104Centrul Naţional de Management în Sănătate1
105Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
106S.R.L. TERRA ARB GRUP1
107Institutul de Pomicultură1
108PANTEHNO-NORD SRL1
109Eco-Consult SRL1
110Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“1
111ÎI „Gavaziuc David“1
112SRL Avantbios1
113Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
114Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
115Biochemtech SRL1
116SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
117Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1