Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiecte
1Universitatea de Stat din Moldova131
2Universitatea Tehnică a Moldovei111
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“108
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM82
5Institutul de Chimie al AŞM61
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM45
7Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi37
8Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM36
9Universitatea Agrară de Stat din Moldova36
10Centrul Naţional de Sanătate Publică36
11Institutul de Zoologie al AŞM35
12Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare34
13Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică 33
14Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM33
15Institutul de Filologie al AŞM31
16Gradina Botanică (Institut) a AŞM30
17Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM28
18Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 27
19IMSP Institutul Oncologic26
20IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“24
21Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM24
22Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“23
23Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău22
24Universitatea de Stat din Tiraspol21
25Institutul Patrimoniului Cultural21
26Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM20
27Academia de Studii Economice din Moldova20
28Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM19
29IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii19
30Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM16
31IMSP Institutul de Cardiologie16
32Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie14
33Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”14
34Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM14
35Institutul de Istorie al AŞM13
36IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie13
37Institutul de Energetica al AŞM13
38Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM12
39Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei12
40Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice12
41Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM11
42Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei11
43Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova9
44Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM9
45Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“9
46IMSP Institutul de Medicină Urgentă8
47IMSP Spitalul Clinic Republican8
48Academia de Ştiinţe a Moldovei8
49Firma „Bodiul-ARA“8
50Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală7
51Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“7
52Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.7
53Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
54Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice6
55Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară6
56Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
57Fondul „AGROINVEST“6
58Necunoscută, Moldova5
59Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP5
60Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
61RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
62Institutul de Tehnologii Alimentare5
63Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
64ÎS „Aselteh” 3
65Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice3
66I.M. S.A. Uzina „Topaz”3
67Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic3
68Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei3
69Academia de Administrare Publică3
70Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”3
71Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
72Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova2
73Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
74S.A. „Seminte Agro“2
75Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“2
76SRL „Tradiţia Sudului“2
77Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
78Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
79Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
80Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“2
81Institutul de Pomicultură1
82Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
83Goliat-Vita SRL1
84Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
85Şcoala Antropologică Superioară1
86SRL Avantbios1
87Salonix-Teh SRL1
88Agenţia Ecoenergetica1
89"HYGIEACOM" SRL1
90"Molfarmgrup" S.R.L.1
91"MOLDAGROTEHNICA" S.A.1
92Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "CENTRUL REPUBLICAN PENTRU AMELIORAREA ŞI REPRODUCŢIA ANIMALELOR''1
93Ecosorbent SRL1
94Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie1
95Firma „AVVEX“1
96ÎI „Gavaziuc David“1
97SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
98SRL „Vetiveria“1
99Institutul de Arte1
100AZAT-SU1
101Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
102Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
103Centrul Naţional de Management în Sănătate1
104Eco-Consult SRL1
105Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“1
106BC Moldova Agroindbank S.A.1
107Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
108Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
109ÎŞP „Agroferm“ SRL1
110TOMAI-VINEX SA1