Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiecte
1Universitatea de Stat din Moldova138
2Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“117
3Universitatea Tehnică a Moldovei117
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM85
5Institutul de Chimie al AŞM68
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM47
7Centrul Naţional de Sanătate Publică38
8Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi38
9Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM38
10Universitatea Agrară de Stat din Moldova38
11Institutul de Zoologie al AŞM35
12Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare35
13Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM33
14Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică 33
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM32
16Institutul de Filologie al AŞM31
17Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM28
18Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM27
19IMSP Institutul Oncologic27
20Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 27
21IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“24
22Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău23
23Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“23
24Institutul Patrimoniului Cultural22
25Academia de Studii Economice din Moldova21
26Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM21
27Universitatea de Stat din Tiraspol21
28Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM21
29IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii20
30IMSP Institutul de Cardiologie16
31Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM16
32Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM15
33Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”14
34Institutul de Energetica al AŞM14
35Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie14
36Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei13
37Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM13
38Institutul de Istorie al AŞM13
39IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie13
40Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice12
41Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei12
42Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM12
43Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“9
44Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM9
45IMSP Institutul de Medicină Urgentă9
46Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova9
47Firma „Bodiul-ARA“8
48Academia de Ştiinţe a Moldovei8
49IMSP Spitalul Clinic Republican8
50Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.7
51Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală7
52Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“7
53Fondul „AGROINVEST“6
54Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
55Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară6
56Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
57Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice6
58Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP6
59RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
60Institutul de Tehnologii Alimentare5
61Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
62Necunoscută, Moldova5
63Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
64Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic3
65Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice3
66I.M. S.A. Uzina „Topaz”3
67Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei3
68Academia de Administrare Publică3
69ÎS „Aselteh” 3
70Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”3
71Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
72Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova2
73Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
74Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
75Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
76Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“2
77S.A. „Seminte Agro“2
78SRL „Tradiţia Sudului“2
79Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“2
80Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
81Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
82Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“1
83Ecosorbent SRL1
84Salonix-Teh SRL1
85Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
86"HYGIEACOM" SRL1
87"Molfarmgrup" S.R.L.1
88Goliat-Vita SRL1
89Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
90"MOLDAGROTEHNICA" S.A.1
91Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "CENTRUL REPUBLICAN PENTRU AMELIORAREA ŞI REPRODUCŢIA ANIMALELOR''1
92ÎŞP „Agroferm“ SRL1
93Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
94Firma „AVVEX“1
95Institutul de Pomicultură1
96Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
97Institutul de Arte1
98Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie1
99Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
100Şcoala Antropologică Superioară1
101SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
102AZAT-SU1
103Centrul Naţional de Management în Sănătate1
104Eco-Consult SRL1
105ÎI „Gavaziuc David“1
106BC Moldova Agroindbank S.A.1
107SRL Avantbios1
108SRL „Vetiveria“1
109Agenţia Ecoenergetica1
110TOMAI-VINEX SA1