Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiecte
1Universitatea de Stat din Moldova143
2Universitatea Tehnică a Moldovei118
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“117
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM92
5Institutul de Chimie al AŞM69
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM53
7Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM44
8Universitatea Agrară de Stat din Moldova38
9Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi38
10Centrul Naţional de Sanătate Publică38
11Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare36
12Institutul de Zoologie al AŞM35
13Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM34
14Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică 33
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM32
16Institutul de Filologie al AŞM31
17Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 31
18Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM28
19IMSP Institutul Oncologic27
20Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM27
21IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“24
22Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău23
23Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“23
24Institutul Patrimoniului Cultural22
25Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM21
26Academia de Studii Economice din Moldova21
27Universitatea de Stat din Tiraspol21
28Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM21
29IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii20
30Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM17
31IMSP Institutul de Cardiologie16
32Institutul de Energetica al AŞM15
33Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM15
34Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”14
35Institutul de Istorie al AŞM14
36Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie14
37Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei13
38IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie13
39Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM13
40Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice12
41Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei12
42Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM12
43Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM9
44IMSP Institutul de Medicină Urgentă9
45Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“9
46Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova9
47Academia de Ştiinţe a Moldovei8
48IMSP Spitalul Clinic Republican8
49Firma „Bodiul-ARA“8
50Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală7
51Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.7
52Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“7
53Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
54Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice6
55Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
56Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP6
57Fondul „AGROINVEST“6
58Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară6
59Necunoscută, Moldova5
60Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
61Institutul de Tehnologii Alimentare5
62RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
63Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
64Academia de Administrare Publică3
65ÎS „Aselteh” 3
66Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice3
67I.M. S.A. Uzina „Topaz”3
68Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic3
69Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei3
70Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”3
71S.A. „Seminte Agro“2
72Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
73Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova2
74Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
75Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
76Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“2
77Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
78Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
79SRL „Tradiţia Sudului“2
80Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“2
81Goliat-Vita SRL1
82"Molfarmgrup" S.R.L.1
83Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
84Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
85Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“1
86Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie1
87IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1
88BC Moldova Agroindbank S.A.1
89Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "CENTRUL REPUBLICAN PENTRU AMELIORAREA ŞI REPRODUCŢIA ANIMALELOR''1
90"HYGIEACOM" SRL1
91Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
92Şcoala Antropologică Superioară1
93Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
94Firma „AVVEX“1
95"MOLDAGROTEHNICA" S.A.1
96Ecosorbent SRL1
97AZAT-SU1
98SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
99Institutul de Pomicultură1
100ÎŞP „Agroferm“ SRL1
101SRL Avantbios1
102Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
103Agenţia Ecoenergetica1
104Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
105Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
106TOMAI-VINEX SA1
107SRL „Vetiveria“1
108ÎI „Gavaziuc David“1
109Eco-Consult SRL1
110Centrul Naţional de Management în Sănătate1
111Institutul de Arte1
112Salonix-Teh SRL1