Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada 2008 — 2017

Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiecte
1Universitatea de Stat din Moldova175
2Universitatea Tehnică a Moldovei156
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“133
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM102
5Institutul de Chimie al AŞM67
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM63
7Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi54
8Centrul Naţional de Sanătate Publică48
9Universitatea Agrară de Stat din Moldova47
10Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică 42
11Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM42
12Institutul de Zoologie al AŞM41
13Institutul de Filologie al AŞM38
14Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM38
15Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM36
16IMSP Institutul Oncologic35
17Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 34
18Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM34
19Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare34
20Gradina Botanică (Institut) a AŞM34
21Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“33
22Institutul Patrimoniului Cultural31
23Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău30
24IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“28
25Universitatea de Stat din Tiraspol26
26Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM25
27Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”24
28IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii23
29Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie23
30IMSP Institutul de Cardiologie22
31Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei22
32Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM22
33Academia de Studii Economice din Moldova21
34Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM19
35Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM18
36IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie17
37Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM17
38Institutul de Energetica al AŞM17
39Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“15
40Firma „Bodiul-ARA“13
41Institutul de Istorie al AŞM13
42Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice12
43Institutul de Tehnologii Alimentare12
44Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală11
45Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei11
46Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM11
47RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice11
48Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice10
49Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM9
50Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară9
51Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova9
52Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“9
53Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie9
54IMSP Institutul de Medicină Urgentă8
55IMSP Spitalul Clinic Republican8
56Academia de Ştiinţe a Moldovei8
57Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.7
58Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală7
59Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv7
60Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe7
61Fondul „AGROINVEST“6
62Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei6
63Necunoscută, Moldova5
64Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP5
65Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
66Centrul de Metrologie şi Metode Analitice de Cercetare4
67Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe4
68Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic3
69Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
70Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei3
71ÎS „Aselteh” 3
72Academia de Administrare Publică3
73I.M. S.A. Uzina „Topaz”3
74Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice3
75Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“3
76S.A. „Seminte Agro“2
77SRL „Tradiţia Sudului“2
78Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
79Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“2
80Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
81Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
82Centrul de Chirurgie a Inimii2
83Firma „AVVEX“2
84Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
85Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova2
86Centrul Ştiinţific de Producţie „Tehnologii Informaţionale şi Sisteme“2
87Institutul de Pomicultură2
88Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova2
89Comisia Superioară de Atestare2
90TOMAI-VINEX SA1
91ÎI „Gavaziuc David“1
92Ecosorbent SRL1
93Centrul Republican de Reabilitare Medico-Socială1
94Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "CENTRUL REPUBLICAN PENTRU AMELIORAREA ŞI REPRODUCŢIA ANIMALELOR''1
95"MOLDAGROTEHNICA" S.A.1
96"HYGIEACOM" SRL1
97Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
98Centrul Ştiinţifico-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar1
99"Molfarmgrup" S.R.L.1
100Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
101Eco-Consult SRL1
102Goliat-Vita SRL1
103Salonix-Teh SRL1
104Agenţia Ecoenergetica1
105BC Moldova Agroindbank S.A.1
106Şcoala Antropologică Superioară1
107Întreprinderea de Stat „Staţia de Stat pentru Încercarea Maşinilor”1
108Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
109Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Materiale şi Dispozitive Semiconductoare“1
110Institutul de Cercetări Interetnice1
111Institutul Naţional de Ecologie a RM1
112Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
113Institutul de Arte1
114Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
115Institutul de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare1
116SRL Avantbios1
117ÎŞP „Agroferm“ SRL1
118SRL „Vetiveria“1
119Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere „Avicola-Moldova”1
120SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
121AZAT-SU1
122Centrul Naţional de Management în Sănătate1