Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiecte
1Universitatea de Stat din Moldova143
2Universitatea Tehnică a Moldovei122
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“119
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM102
5Institutul de Chimie al AŞM70
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM58
7Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM44
8Institutul de Zoologie al AŞM41
9Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare40
10Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM40
11Universitatea Agrară de Stat din Moldova38
12Centrul Naţional de Sanătate Publică38
13Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi38
14Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 37
15Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică 33
16Gradina Botanică (Institut) a AŞM32
17Institutul de Filologie al AŞM31
18Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM29
19Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM29
20IMSP Institutul Oncologic27
21IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“24
22Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM23
23Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“23
24Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău23
25Institutul Patrimoniului Cultural22
26Universitatea de Stat din Tiraspol21
27Academia de Studii Economice din Moldova21
28Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM21
29IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii20
30Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM18
31IMSP Institutul de Cardiologie16
32Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice15
33Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM15
34Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”15
35Institutul de Energetica al AŞM15
36Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie14
37Institutul de Istorie al AŞM14
38Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei13
39IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie13
40Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM13
41Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei12
42Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM12
43Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“10
44IMSP Institutul de Medicină Urgentă9
45Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM9
46Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova9
47IMSP Spitalul Clinic Republican8
48Academia de Ştiinţe a Moldovei8
49Firma „Bodiul-ARA“8
50Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice7
51Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală7
52Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“7
53Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.7
54Fondul „AGROINVEST“6
55Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară6
56Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP6
57Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
58Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
59RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
60Institutul de Tehnologii Alimentare5
61Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
62Necunoscută, Moldova5
63Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
64Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
65ÎS „Aselteh” 3
66Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei3
67Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“3
68Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice3
69Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
70Academia de Administrare Publică3
71Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic3
72I.M. S.A. Uzina „Topaz”3
73Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie3
74Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
75Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
76Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova2
77Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
78SRL „Tradiţia Sudului“2
79S.A. „Seminte Agro“2
80Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
81Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
82BC Moldova Agroindbank S.A.1
83"Molfarmgrup" S.R.L.1
84Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
85Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
86Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
87Goliat-Vita SRL1
88Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
89Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
90IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1
91"HYGIEACOM" SRL1
92"MOLDAGROTEHNICA" S.A.1
93Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“1
94Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "CENTRUL REPUBLICAN PENTRU AMELIORAREA ŞI REPRODUCŢIA ANIMALELOR''1
95Firma „AVVEX“1
96Salonix-Teh SRL1
97SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
98Institutul de Pomicultură1
99Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
100AZAT-SU1
101SRL „Vetiveria“1
102SRL Avantbios1
103ÎŞP „Agroferm“ SRL1
104Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
105Centrul Naţional de Management în Sănătate1
106Ecosorbent SRL1
107Agenţia Ecoenergetica1
108TOMAI-VINEX SA1
109ÎI „Gavaziuc David“1
110Institutul de Arte1
111Eco-Consult SRL1
112Şcoala Antropologică Superioară1