Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiectePersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat
1Universitatea de Stat din Moldova205
2Universitatea Tehnică a Moldovei18745
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“178131
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM1204
5Institutul de Chimie al AŞM8015
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM625
7Universitatea Agrară de Stat din Moldova5818
8Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare528
9Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi5211
10Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM49
11Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM4811
12Institutul de Zoologie al AŞM4615
13Academia de Studii Economice din Moldova4539
14Centrul Naţional de Sanătate Publică454
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM396
16Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 3816
17Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău3640
18Institutul de Filologie al AŞM353
19Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM34
20IMSP Institutul Oncologic336
21Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM31
22Universitatea de Stat din Tiraspol3118
23Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM314
24IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“286
25IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii285
26Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM269
27Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM2511
28Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”243
29Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM23
30IMSP Institutul de Cardiologie227
31Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“21
32Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei19
33Institutul de Energetica al AŞM184
34Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM184
35Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei177
36Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM172
37Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”164
38Institutul de Istorie al AŞM161
39Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM15
40Academia de Ştiinţe a Moldovei15
41Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova1418
42Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor14
43Institutul de Zoologie14
44Institutul Naţional de Cercetări Economice13
45Institutul de Fizică Aplicată13
46Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie13
47Institutul de Chimie12
48IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”12
49IMSP Institutul de Medicină Urgentă12
50Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM128
51Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM1210
52Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.114
53Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“11
54Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM10
55Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“101
56Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală10
57Institutul Patrimoniului Cultural10
58Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP9
59Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie9
60Firma „Bodiul-ARA“8
61Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară87
62Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie7
63Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”7
64Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice7
65Fondul „AGROINVEST“6
66Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"6
67Institutul de Istorie6
68Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
69Institutul de Tehnologii Alimentare6
70Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
71Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova62
72Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
73Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice523
74I.M. S.A. Uzina „Topaz”5
75Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică5
76RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
77Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"5
78Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice4
79Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”4
80Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei4
81"Moldagrotehnica" S.A.4
82Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
83Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
84Necunoscută, Moldova4
85ÎS „Aselteh” 3
86Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”3
87Institutul de Geologie şi Seismologie3
88Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie3
89Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“3
90SRL Triodor3
91Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
92Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă3
93Academia de Administrare Publică, Republica Moldova36
94Institutul de Ecologie şi Geografie2
95Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
96Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "Centrul republican pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor''2
97S.A. „Seminte Agro“2
98Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
99Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“2
100Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
101Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
102Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova 24
103Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
104Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 2
105TOMAI-VINEX SA2
106BC Moldova Agroindbank S.A.1
107Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
108Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”111
109Institutul de Pomicultură1
110SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
111Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
112Institutul de Arte1
113Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
114Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
115Firma „AVVEX“1
116Institutul de Energetica1
117Şcoala Antropologică Superioară1
118Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"1
119"HYGIEACOM" SRL1
120Eco-Consult SRL1
121Biochemtech SRL1
122ÎI „Gavaziuc David“1
123Ecosorbent SRL1
124PANTEHNO-NORD SRL1
125Sanin SRL1
126S.R.L. TERRA ARB GRUP1
127Centrul Naţional de Management în Sănătate1
128SRL Bioconvagro1
129ABS SRL1
130Salonix-Teh SRL1
131Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
132AZAT-SU1
133Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
134S.R.L. Azamet-Pro1
135SRL Artproeco1
136Universitatea de Studii Europene din Moldova12
137SRL Avantbios1
138Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
139Goliat-Vita SRL1
140"Molfarmgrup" S.R.L.1
141IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1