Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiectePersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat
1Universitatea de Stat din Moldova15462
2Universitatea Tehnică a Moldovei1277
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“12651
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM112
5Institutul de Chimie al AŞM738
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM605
7Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM45
8Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM45
9Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi441
10Centrul Naţional de Sanătate Publică422
11Institutul de Zoologie al AŞM42
12Universitatea Agrară de Stat din Moldova413
13Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare39
14Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 37
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM351
16Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică 34
17Institutul de Filologie al AŞM331
18Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM31
19Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM30
20IMSP Institutul Oncologic29
21Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău274
22Academia de Studii Economice din Moldova2512
23Universitatea de Stat din Tiraspol25
24IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“24
25Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM233
26Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM23
27Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM236
28IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii21
29Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”19
30Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“19
31Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM181
32Institutul de Energetica al AŞM17
33IMSP Institutul de Cardiologie16
34Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM16
35Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice15
36Institutul de Istorie al AŞM141
37IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie14
38Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM13
39Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie13
40Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei13
41Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM12
42Academia de Ştiinţe a Moldovei12
43Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei123
44IMSP Spitalul Clinic Republican10
45Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“10
46Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova95
47Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM9
48IMSP Institutul de Medicină Urgentă9
49Firma „Bodiul-ARA“8
50Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“71
51Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală7
52Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP7
53Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice7
54Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.72
55Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară67
56Institutul de Tehnologii Alimentare6
57Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
58Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
59Fondul „AGROINVEST“6
60I.M. S.A. Uzina „Topaz”5
61Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
62RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
63Necunoscută, Moldova4
64Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
65Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
66Academia de Administrare Publică31
67SRL Triodor3
68"MOLDAGROTEHNICA" S.A.3
69Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei3
70Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă3
71Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice31
72Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova3
73Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
74Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie3
75Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“3
76ÎS „Aselteh” 3
77Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
78Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
79Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
80Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
81Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
82TOMAI-VINEX SA2
83S.A. „Seminte Agro“2
84SRL Avantbios1
85BC Moldova Agroindbank S.A.1
86Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
87AZAT-SU1
88Şcoala Antropologică Superioară1
89Goliat-Vita SRL1
90"Molfarmgrup" S.R.L.1
91Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "CENTRUL REPUBLICAN PENTRU AMELIORAREA ŞI REPRODUCŢIA ANIMALELOR''1
92Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
93Firma „AVVEX“1
94SRL Artproeco1
95Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
96S.R.L. Azamet-Pro1
97"HYGIEACOM" SRL1
98Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
99IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1
100Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
101ABS SRL1
102Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
103Sanin SRL1
104Institutul de Pomicultură1
105SRL Bioconvagro1
106S.R.L. TERRA ARB GRUP1
107Centrul Naţional de Management în Sănătate1
108PANTEHNO-NORD SRL1
109Eco-Consult SRL1
110Salonix-Teh SRL1
111Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“1
112Institutul de Arte1
113Ecosorbent SRL1
114SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
115Biochemtech SRL1
116ÎI „Gavaziuc David“1
117Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1