Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiectePersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat
1Universitatea de Stat din Moldova15462
2Universitatea Tehnică a Moldovei1277
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“12651
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM112
5Institutul de Chimie al AŞM738
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM605
7Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM45
8Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM45
9Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi441
10Centrul Naţional de Sanătate Publică422
11Institutul de Zoologie al AŞM42
12Universitatea Agrară de Stat din Moldova413
13Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare39
14Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 37
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM351
16Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică 34
17Institutul de Filologie al AŞM331
18Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM31
19Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM30
20IMSP Institutul Oncologic29
21Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău274
22Academia de Studii Economice din Moldova2512
23Universitatea de Stat din Tiraspol25
24IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“24
25Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM23
26Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM233
27Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM236
28IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii21
29Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”19
30Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“19
31Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM181
32Institutul de Energetica al AŞM17
33IMSP Institutul de Cardiologie16
34Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM16
35Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice15
36IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie14
37Institutul de Istorie al AŞM141
38Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei13
39Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM13
40Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie13
41Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM12
42Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei123
43Academia de Ştiinţe a Moldovei12
44IMSP Spitalul Clinic Republican10
45Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“10
46Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM9
47Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova95
48IMSP Institutul de Medicină Urgentă9
49Firma „Bodiul-ARA“8
50Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.72
51Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP7
52Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală7
53Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice7
54Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“71
55Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
56Institutul de Tehnologii Alimentare6
57Fondul „AGROINVEST“6
58Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară67
59Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
60RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
61Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
62I.M. S.A. Uzina „Topaz”5
63Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
64Necunoscută, Moldova4
65Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
66ÎS „Aselteh” 3
67Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“3
68Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei3
69Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice31
70Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova3
71Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie3
72SRL Triodor3
73Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă3
74Academia de Administrare Publică31
75Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
76"MOLDAGROTEHNICA" S.A.3
77Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
78Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
79TOMAI-VINEX SA2
80Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
81Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
82Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
83S.A. „Seminte Agro“2
84SRL Artproeco1
85Salonix-Teh SRL1
86Ecosorbent SRL1
87IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1
88Goliat-Vita SRL1
89Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
90"Molfarmgrup" S.R.L.1
91"HYGIEACOM" SRL1
92Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
93S.R.L. Azamet-Pro1
94Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "CENTRUL REPUBLICAN PENTRU AMELIORAREA ŞI REPRODUCŢIA ANIMALELOR''1
95ÎI „Gavaziuc David“1
96Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
97Firma „AVVEX“1
98Institutul de Arte1
99SRL Avantbios1
100SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
101Şcoala Antropologică Superioară1
102Institutul de Pomicultură1
103Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
104Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
105BC Moldova Agroindbank S.A.1
106AZAT-SU1
107S.R.L. TERRA ARB GRUP1
108Eco-Consult SRL1
109Biochemtech SRL1
110Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
111Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
112PANTEHNO-NORD SRL1
113Sanin SRL1
114Centrul Naţional de Management în Sănătate1
115SRL Bioconvagro1
116ABS SRL1
117Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“1