Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiectePersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat
1Universitatea de Stat din Moldova223
2Universitatea Tehnică a Moldovei20945
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“192131
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM1204
5Institutul de Chimie al AŞM8015
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM625
7Universitatea Agrară de Stat din Moldova6018
8Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare558
9Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi5311
10Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM49
11Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM4811
12Academia de Studii Economice din Moldova4739
13Centrul Naţional de Sanătate Publică464
14Institutul de Zoologie al AŞM4615
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM396
16Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 3816
17Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău3840
18Institutul de Filologie al AŞM353
19Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM34
20IMSP Institutul Oncologic336
21Universitatea de Stat din Tiraspol3218
22Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM31
23Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM314
24IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii305
25IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“286
26Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM269
27Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM2511
28Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”243
29Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM23
30Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“22
31IMSP Institutul de Cardiologie217
32Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei19
33Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM184
34Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei187
35Institutul de Energetica al AŞM184
36Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM172
37Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”174
38Institutul de Istorie al AŞM161
39Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM15
40Academia de Ştiinţe a Moldovei15
41Institutul de Zoologie14
42Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor14
43Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova1418
44IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”13
45Institutul Naţional de Cercetări Economice13
46Institutul de Fizică Aplicată13
47Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie13
48Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM128
49Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM1210
50Institutul de Chimie12
51IMSP Institutul de Medicină Urgentă12
52Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.114
53Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“11
54Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală11
55Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie11
56Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“101
57Institutul Patrimoniului Cultural10
58Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM10
59Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară97
60Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP8
61Firma „Bodiul-ARA“8
62Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”7
63Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie7
64Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice7
65Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"7
66Institutul de Tehnologii Alimentare6
67Institutul de Istorie6
68Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
69Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
70Fondul „AGROINVEST“6
71Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"5
72Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice5
73Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova52
74Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
75I.M. S.A. Uzina „Topaz”5
76Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică5
77RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
78Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”4
79"Moldagrotehnica" S.A.4
80Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei4
81Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice4
82Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
83Necunoscută, Moldova4
84Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
85Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă3
86Institutul de Geologie şi Seismologie3
87Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie3
88Academia de Administrare Publică, Republica Moldova36
89SRL Triodor3
90Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
91Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"3
92Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova 34
93Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“3
94ÎS „Aselteh” 3
95Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs”3
96Institutul de Ecologie şi Geografie2
97S.A. „Seminte Agro“2
98Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
99Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
100Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
101Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”2
102Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”211
103Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“2
104Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 2
105Universitatea de Stat din Comrat2
106TOMAI-VINEX SA2
107Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
108Institutul de Pomicultură1
109Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
110Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
111Institutul de Arte1
112Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
113Firma „AVVEX“1
114Institutul de Fizică Aplicată, USM1
115Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
116BC Moldova Agroindbank S.A.1
117Şcoala Antropologică Superioară1
118Institutul de Energetica1
119Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
120Eco-Consult SRL1
121Biochemtech SRL1
122ÎI „Gavaziuc David“1
123Ecosorbent SRL1
124PANTEHNO-NORD SRL1
125Sanin SRL1
126S.R.L. TERRA ARB GRUP1
127Centrul Naţional de Management în Sănătate1
128SRL Bioconvagro1
129ABS SRL1
130Salonix-Teh SRL1
131Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
132"HYGIEACOM" SRL1
133S.R.L. Azamet-Pro1
134SRL Artproeco1
135IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1
136AZAT-SU1
137Universitatea de Studii Europene din Moldova12
138Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
139Goliat-Vita SRL1
140"Molfarmgrup" S.R.L.1
141SRL Avantbios1
142SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1