Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

De la
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiectePersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat
1Universitatea de Stat din Moldova15763
2Universitatea Tehnică a Moldovei1307
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“12851
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM113
5Institutul de Chimie al AŞM758
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM605
7Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM46
8Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM45
9Institutul de Zoologie al AŞM44
10Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi441
11Centrul Naţional de Sanătate Publică422
12Universitatea Agrară de Stat din Moldova413
13Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare39
14Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 37
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM351
16Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică 34
17Institutul de Filologie al AŞM331
18Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM31
19Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM30
20IMSP Institutul Oncologic29
21Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău274
22Academia de Studii Economice din Moldova2612
23Universitatea de Stat din Tiraspol25
24Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM243
25IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“24
26Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM23
27Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM236
28IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii22
29Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”19
30Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“19
31Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM181
32Institutul de Energetica al AŞM17
33Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM16
34IMSP Institutul de Cardiologie16
35Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice15
36Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei15
37Institutul de Istorie al AŞM141
38IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie14
39Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie13
40Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM13
41Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM12
42Academia de Ştiinţe a Moldovei12
43Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei123
44Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM10
45Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“10
46IMSP Spitalul Clinic Republican10
47IMSP Institutul de Medicină Urgentă10
48Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova95
49Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.82
50Firma „Bodiul-ARA“8
51Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“71
52Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală7
53Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice7
54Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP7
55Fondul „AGROINVEST“6
56Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară67
57Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
58Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
59Institutul de Tehnologii Alimentare6
60I.M. S.A. Uzina „Topaz”5
61RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
62Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
63Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
64Necunoscută, Moldova4
65Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
66Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă3
67Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice322
68SRL Triodor3
69Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova3
70ÎS „Aselteh” 3
71Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie3
72Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
73Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei3
74Academia de Administrare Publică31
75Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“3
76"MOLDAGROTEHNICA" S.A.3
77Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” Filială a Întreprinderii de Stat ”Centrul Republican pentru Ameliorarea și Reproducția Animalelor”2
78Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
79TOMAI-VINEX SA2
80Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
81Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
82Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
83S.A. „Seminte Agro“2
84Şcoala Antropologică Superioară1
85BC Moldova Agroindbank S.A.1
86Institutul de Arte1
87"Molfarmgrup" S.R.L.1
88Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
89Goliat-Vita SRL1
90Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
91Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice "ACVAGENRESURS" Filială a I.S. "CENTRUL REPUBLICAN PENTRU AMELIORAREA ŞI REPRODUCŢIA ANIMALELOR''1
92Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
93Firma „AVVEX“1
94SRL Artproeco1
95S.R.L. Azamet-Pro1
96Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
97Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
98"HYGIEACOM" SRL1
99IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1
100Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
101SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
102ABS SRL1
103Institutul de Pomicultură1
104SRL Bioconvagro1
105Centrul Naţional de Management în Sănătate1
106AZAT-SU1
107S.R.L. TERRA ARB GRUP1
108Sanin SRL1
109PANTEHNO-NORD SRL1
110Ecosorbent SRL1
111Salonix-Teh SRL1
112Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“1
113Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
114ÎI „Gavaziuc David“1
115Eco-Consult SRL1
116Biochemtech SRL1
117SRL Avantbios1