Şcoli doctorale

De la
pînă la
Nr.
d/o
Şcoala doctoralăInstituţia organizatoare de doctoratDomeniul științificPrograme de doctorat
1Școala doctorală a Academiei de Studii Economice din Moldova
Academia de Studii Economice din Moldova1. Ştiinţe ale naturii
5. Ştiinţe sociale şi economice
122.02. Sisteme informatice
154.01. Geografie economică şi socială
521.01. Teorie economică şi politici economice
521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
523.01. Cibernetică şi informatică economică
523.02. Statistică economică
2Școala doctorală a parteneriatului instituțiilor din învățămînt și cercetare din agricultură
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“1. Ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
4. Ştiinţe agricole
5. Ştiinţe sociale şi economice
155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“1. Ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
4. Ştiinţe agricole
5. Ştiinţe sociale şi economice
155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”1. Ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
4. Ştiinţe agricole
5. Ştiinţe sociale şi economice
155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“1. Ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
4. Ştiinţe agricole
5. Ştiinţe sociale şi economice
155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară1. Ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
4. Ştiinţe agricole
5. Ştiinţe sociale şi economice
155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare1. Ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
4. Ştiinţe agricole
5. Ştiinţe sociale şi economice
155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
Universitatea Agrară de Stat din Moldova1. Ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
4. Ştiinţe agricole
5. Ştiinţe sociale şi economice
155.01. Pedologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
255.02. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru industria produselor agricole
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
411.01. Agrotehnică
411.02. Agropedologie
411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor
411.05. Legumicultură
411.06. Pomicultură
411.07. Viticultură
411.08. Fitotehnie
411.09. Protecţia plantelor
411.10. Agroecologie
421.01. Ameliorarea şi biotehnologia reproducerii animalelor
421.02. Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
421.04. Fiziologia, patofiziologia şi biochimia animalelor
431.01. Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară
431.02. Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor
431.03. Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară
451.02. Siguranţa alimentelor de origine animală
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
3Școala doctorală a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova5. Ştiinţe sociale şi economice
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
4Școala doctorală de economie, finanțe și management
Universitatea Tehnică a Moldovei5. Ştiinţe sociale şi economice
521.01. Teorie economică şi politici economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
5Școala doctorală de energetică și inginerie electrică
Universitatea Tehnică a Moldovei2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
221.01. Sisteme şi tehnologii energetice
221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea lor)
222.01. Dispozitive şi echipamente electrotehnice
222.02. Tehnologii electrotehnice
273.01. Metrologie, standardizare şi conformitate
273.02. Metode şi sisteme de control în merceologie
6Școala doctorală de filologie
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi6. Ştiinţe umaniste
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
7Școala doctorală de inginerie civilă
Universitatea Tehnică a Moldovei1. Ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
6. Ştiinţe umaniste
135.02. Mecanica corpului solid
211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii
211.03. Reţele inginereşti în construcţii
212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor
242.07. Maşini şi echipamente tehnice
262.01. Geodezie şi tehnologii geoinformaţionale
262.03.Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară
652.04. Design de interior, mediu şi arta peisajului
8Școala doctorală de inginerie mecanică industrială și transporturi
Universitatea Tehnică a Moldovei2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
242.01. Teoria maşinilor, mecatronică
242.03. Tribologie
242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare
242.06. Termotehnică, maşini termice şi instalaţii frigorifice
242.07. Maşini şi echipamente tehnice
255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
271.01. Ingineria şi managementul producerii
9Școala doctorală de istorie, arheologie și filozofie
Universitatea de Stat din Moldova6. Ştiinţe umaniste
611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
611.04. Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice
611.05. Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural naţional
611.06. Documentologie şi arhivistică
611.07. Istoria ştiinţei şi tehnicii
613.01. Arheologie
631.01. Ontologie şi gnoseologie
631.02. Filosofie istorică
631.04. Filosofia ştiinţei şi tehnicii
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău6. Ştiinţe umaniste
611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
611.04. Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice
611.05. Muzeologie; protejarea patrimoniului cultural naţional
611.06. Documentologie şi arhivistică
611.07. Istoria ştiinţei şi tehnicii
612.01. Etnologie
613.01. Arheologie
10Școala doctorală de lingvistică romano-germanică și literatură universală și comparată
Universitatea de Stat din Moldova6. Ştiinţe umaniste
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.02. Literatură universală şi comparată
11Școala doctorală de matematică și știința informației
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
111.02. Ecuaţii diferenţiale
111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
122.03. Modelare, metode matematice, produse program
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei1. Ştiinţe ale naturii
111.02. Ecuaţii diferenţiale
111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
122.03. Modelare, metode matematice, produse program
Universitatea de Stat din Moldova1. Ştiinţe ale naturii
111.01. Analiză matematică
111.02. Ecuaţii diferenţiale
111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
111.04. Geometrie şi topologie
112.01. Matematică de calcul
112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
122.02. Sisteme informatice
Universitatea de Stat din Tiraspol1. Ştiinţe ale naturii
111.02. Ecuaţii diferenţiale
111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
122.03. Modelare, metode matematice, produse program
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi1. Ştiinţe ale naturii
111.02. Ecuaţii diferenţiale
111.03. Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
121.01. Bazele teoretice ale informaticii
121.03. Programarea calculatoarelor
122.03. Modelare, metode matematice, produse program
12Școala doctorală de psihologie și ştiințe ale educației
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei1. Ştiinţe ale naturii
5. Ştiinţe sociale şi economice
134.12. Fizică didactică
531.01. Teoria generală a educaţiei
531.02. Management educaţional
531.04. Pedagogie socială
532.01. Didactică preşcolară
532.02. Didactică şcolară
Universitatea de Stat din Moldova5. Ştiinţe sociale şi economice
511.01. Psihologie generală
531.01. Teoria generală a educaţiei
531.03. Pedagogie istorică
532.01. Didactică preşcolară
533.01. Pedagogie universitară
533.03. Pedagogia adulţilor
Universitatea de Stat din Tiraspol1. Ştiinţe ale naturii
5. Ştiinţe sociale şi economice
134.12. Fizică didactică
531.01. Teoria generală a educaţiei
531.02. Management educaţional
531.04. Pedagogie socială
532.01. Didactică preşcolară
532.02. Didactică şcolară
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul1. Ştiinţe ale naturii
5. Ştiinţe sociale şi economice
134.12. Fizică didactică
531.01. Teoria generală a educaţiei
531.02. Management educaţional
531.04. Pedagogie socială
532.01. Didactică preşcolară
532.02. Didactică şcolară
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău5. Ştiinţe sociale şi economice
511.02. Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională
511.06. Psihologie specială
531.01. Teoria generală a educaţiei
531.02. Management educaţional
531.03. Pedagogie istorică
531.04. Pedagogie socială
532.01. Didactică preşcolară
532.02. Didactică şcolară
533.01. Pedagogie universitară
533.02. Pedagogie vocaţională
533.03. Pedagogia adulţilor
534.01 Pedagogie specială
13Școala doctorală de științe biologice
Gradina Botanică (Institut) a AŞM1. Ştiinţe ale naturii
161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
Institutul de Zoologie al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei1. Ştiinţe ale naturii
161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi1. Ştiinţe ale naturii
161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.04. Microbiologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
165.05. Parazitologie
166.01. Ecologie
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
14Școala doctorală de științe biologice și geonomice
Universitatea de Stat din Moldova1. Ştiinţe ale naturii
151.01. Geologie generală şi regională
151.02. Hidrogeologie
151.03. Geologie inginerească
151.04. Paleontologie şi stratigrafie
152.01. Geofizică, metode geofizice de prospectare şi explorare a zăcămintelor subterane
153.01. Teoria şi metodologia geografiei
153.02. Geografie fizică, biogeografie şi geografia solurilor, geoecologie
153.03. Geomorfologie şi geografie evolutivă
153.04. Hidrologie şi resurse de apă
153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică
153.07. Teledetecţie şi fotointerpretare
154.01. Geografie economică şi socială
154.02. Geografia populaţiei şi a aşezărilor umane
154.03. Geografie istorică
155.01. Pedologie
161.01. Biologia dezvoltării, embriologie
161.02. Biofizică
161.03. Radiobiologie
161.04. Sanocreatologie
162.01. Genetică vegetală
162.02. Genetica omului şi animalelor
162.03. Genetica reproducerii
162.04. Bioinformatică
163.01. Biologie moleculară
163.02. Biochimie
163.03. Citologie şi histologie
163.04. Microbiologie
163.05. Virusologie
163.06. Micologie
164.01. Botanică
164.02. Fiziologie vegetală
165.01. Fiziologia omului şi animalelor
165.02. Zoologie
165.03. Ihtiologie
165.04. Entomologie
166.01. Ecologie
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
167.02. Sisteme şi modele biotehnologice
15Școala doctorală de științe chimice
Universitatea de Stat din Moldova1. Ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
141.01. Chimie anorganică
141.02. Chimie coordinativă
141.04. Chimie bioanorganică
142.02. Metode spectrale de analiză a substanţelor chimice
142.03. Metode chimice şi electrochimice de analiză a substanţelor
143.01. Chimie organică
143.02. Chimia compuşilor macromoleculari
143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
144.01. Chimie fizică
145.01. Chimie ecologică
145.02. Chimia ecologică a apei
254.04. Tehnologii chimice ale produselor specifice
254.06. Tehnologia produselor cosmetice
254.07. Tehnologia produselor farmaceutice
16Școala doctorală de științe chimice și tehnologice
Institutul de Chimie al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
141.01. Chimie anorganică
143.01. Chimie organică
143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
144.01. Chimie fizică
145.01. Chimie ecologică
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei1. Ştiinţe ale naturii
141.01. Chimie anorganică
143.01. Chimie organică
143.04. Chimie bioorganică, chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
144.01. Chimie fizică
145.01. Chimie ecologică
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
17Școala doctorală de ştiințe economice
Universitatea de Stat din Moldova5. Ştiinţe sociale şi economice
521.01. Teorie economică şi politici economice
521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
18Școala doctorală de științe economice și demografice
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei5. Ştiinţe sociale şi economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.01. Finanţe
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi5. Ştiinţe sociale şi economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.01. Finanţe
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul5. Ştiinţe sociale şi economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
522.01. Finanţe
19Școala doctorală de științe economice, sociale și tehnologii informaționale
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
5. Ştiinţe sociale şi economice
6. Ştiinţe umaniste
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale
511.03. Psihologie socială
521.02. Economie mondială; relaţii economice internaţionale
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
651.01. Teoria şi istoria artelor plastice
20Școala doctorală de Științe Fizice
Institutul de Energetica al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
131.01. Fizică matematică
131.03. Fizică statistică şi cinetică
133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
131.01. Fizică matematică
131.03. Fizică statistică şi cinetică
133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
131.01. Fizică matematică
131.03. Fizică statistică şi cinetică
133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei1. Ştiinţe ale naturii
131.01. Fizică matematică
131.03. Fizică statistică şi cinetică
133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi1. Ştiinţe ale naturii
131.01. Fizică matematică
131.03. Fizică statistică şi cinetică
133.02. Fizica lichidelor şi materialelor moi
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
134.03. Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
21Școala doctorală de ştiințe fizice și inginerești
Universitatea de Stat din Moldova1. Ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
122.03. Modelare, metode matematice, produse program
131.03. Fizică statistică şi cinetică
131.04. Fizică computaţională şi modelarea proceselor
133.04. Fizica stării solide
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale
22Școala doctorală de științe geonomice
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM1. Ştiinţe ale naturii
153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei1. Ştiinţe ale naturii
153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
153.06. Cartografie geografică şi geoinformatică
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale
23Școala doctorală de științe juridice
Universitatea de Stat din Moldova5. Ştiinţe sociale şi economice
551.01. Teoria generală a dreptului
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
24Școala doctorală de științe juridice și relații internaționale
Universitatea de Studii Europene din Moldova5. Ştiinţe sociale şi economice
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
25Școala doctorală de științe juridice, politice și sociologice
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM5. Ştiinţe sociale şi economice
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei5. Ştiinţe sociale şi economice
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi5. Ştiinţe sociale şi economice
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul5. Ştiinţe sociale şi economice
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
26Școala doctorală de științe militare și de securitate
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”5. Ştiinţe sociale şi economice
581.01. Artă militară
581.02. Conducere militară
27Școala doctorală de științe sociale
Universitatea de Stat din Moldova5. Ştiinţe sociale şi economice
541.01. Teoria şi metodologia sociologiei
541.02. Structură socială, instituţii şi procese sociale
542.01. Teoria şi practica asistenţei sociale
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
562.02. Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe
562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale
562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene
571.01. Jurnalism şi procese mediatice
571.02. Comunicare şi relaţii publice
572.01. Procese şi metodologii în activităţi editoriale
572.02. Infodocumentare; biblioteconomie şi ştiinţa informării
28Școala doctorală de științe umaniste
Institutul de Filologie al AŞM6. Ştiinţe umaniste
611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
Institutul de Istorie al AŞM6. Ştiinţe umaniste
611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
Institutul Patrimoniului Cultural6. Ştiinţe umaniste
611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei6. Ştiinţe umaniste
611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi6. Ştiinţe umaniste
611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul6. Ştiinţe umaniste
611.01. Istoria Moldovei
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
612.01. Etnologie
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
622.03. Teoria literaturii
622.04. Folcloristică
631.02. Filosofie istorică
631.05. Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii
29Școala doctorală de științe umaniste, politice și ale comunicării
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova5. Ştiinţe sociale şi economice
6. Ştiinţe umaniste
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
562.02. Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe
562.03. Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale
562.04. Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene
571.01. Jurnalism şi procese mediatice
611.02. Istoria românilor
611.03. Istoria universală
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
622.02. Literatură universală şi comparată
30Școala doctorală de studii lingvistice și literare
Universitatea de Stat din Moldova6. Ştiinţe umaniste
621.01. Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată
621.02. Gramatică
621.03. Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică
621.06. Teoria textului; analiza discursului; stilistică
621.07. Glotodidactică
622.01. Literatură română
31Școala doctorală economia și managementul dezvoltării comerțului și cooperației de consum
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
5. Ştiinţe sociale şi economice
272.01. Merceologia şi expertiza produselor alimentare
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
521.04. Marketing şi logistică
521.06. Comerţ şi managementul calităţii mărfurilor
522.01. Finanţe
522.02. Contabilitate; audit; analiză economică
523.01. Cibernetică şi informatică economică
32Școala doctorală în domeniul ştiințelor medicale
Centrul Naţional de Sanătate Publică3. Ştiinţe medicale
311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
IMSP Institutul de Cardiologie3. Ştiinţe medicale
311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“3. Ştiinţe medicale
311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie3. Ştiinţe medicale
311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii3. Ştiinţe medicale
311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
IMSP Institutul Oncologic3. Ştiinţe medicale
311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
IMSP Spitalul Clinic Republican3. Ştiinţe medicale
311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“3. Ştiinţe medicale
311.01. Anatomia omului
311.02. Anatomie patologică
311.03. Histologie, citologie, embriologie medicală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
313.01. Imunologie
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
315.01. Biochimie medicală
315.02. Biologie moleculară şi genetică medicală
316.01. Farmacie
321.01. Boli interne
321.02. Endocrinologie
321.03. Cardiologie
321.04. Reumatologie
321.05. Neurologie clinică
321.06. Psihiatrie şi narcologie
321.07. Ftiziopneumologie
321.08. Dermatologie şi venerologie
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
321.12. Medicină alternativă
321.13. Chirurgie
321.14. Chirurgie pediatrică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
321.16. Otorinolaringologie
321.17. Oftalmologie
321.18. Ortopedie şi traumatologie
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
321.20. Oncologie şi radioterapie
321.21. Neurochirurgie
321.22. Urologie şi andrologie
321.24. Transplantologie
321.25. Alergologie
321.26. Urgenţe medicale
322.01. Pediatrie şi neonatologie
323.01. Stomatologie
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
324.03. Diagnostic de laborator
331.01. Epidemiologie
331.02. Igienă
331.03. Medicină socială şi management
332.01. Reabilitare medicală şi medicină fizică
341.01. Inginerie tisulară şi culturi celulare
351.01. Medicină legală
33Școala doctorală în drept, științe politice și administrative
Academia de Studii Economice din Moldova5. Ştiinţe sociale şi economice
551.01. Teoria generală a dreptului
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice
563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”5. Ştiinţe sociale şi economice
551.01. Teoria generală a dreptului
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.04. Drept funciar şi al mediului
552.05. Drept informaţional
552.06. Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
552.07. Drept contravenţional
553.01. Drept civil
553.02. Dreptul afacerilor
553.03. Drept procesual civil
553.04. Dreptul familiei
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice
563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova5. Ştiinţe sociale şi economice
551.01. Teoria generală a dreptului
552.01. Drept constituţional
552.02. Drept administrativ
552.03. Drept financiar
552.07. Drept contravenţional
552.08. Drept internaţional şi european public
553.01. Drept civil
553.06. Drept internaţional şi european privat
554.01. Drept penal şi execuţional penal
554.02. Criminologie
554.03. Drept procesual penal
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
34Școala doctorală în științe administrative
Academia de Administrare Publică5. Ştiinţe sociale şi economice
563.01. Teoria, metodologia administraţiei publice
563.02. Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice
35Școala doctorală știința alimentelor
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală
253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală
253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
253.04. Securitatea produselor alimentare
253.05. Procese şi aparate în industria alimentară
253.06. Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentară
Universitatea Tehnică a Moldovei2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală
253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală
253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
253.04. Securitatea produselor alimentare
253.05. Procese şi aparate în industria alimentară
253.06. Tehnologii biologice şi chimice în industria alimentară
36Școala doctorală știința calculatoarelor, electronică și comunicații
Universitatea Tehnică a Moldovei1. Ştiinţe ale naturii
2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
122.03. Modelare, metode matematice, produse program
131.03. Fizică statistică şi cinetică
134.01. Fizica şi tehnologia materialelor
232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale
232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale
232.03. Tehnologii şi sisteme în securitatea informaţională
233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică
233.04. Echipamente şi dispozitive biomedicale
37Școala doctorală studiul artelor și culturologie
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice6. Ştiinţe umaniste
653.01. Muzicologie
654.01. Artă teatrală, coregrafică