Concursuri

Emite conţinut
Apel deschis. Concurs general
2021-12-31
 Concurs de inregistrare a tuturor proiectelor pentru care nu exista concurs...
Apel închis. „Programe de postdoctorat” pentru anuii 2021-2022
2020-10-09
 Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul 2021, în corespundere cu: ‒ Planul de admitere la programele de postdoctorat pe priorități strategice pentru anul 2021, aprobat prin HG nr.572/2020 ‒ Programul național în domeniile...
Apel închis. Combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19
2020-05-22
Guvernul Republicii Moldova mobilizează participarea domeniului de cercetare și inovare în combaterea pandemiei COVID-19, atenuarea impactului socio-economic și susținerea intervențiilor eficiente în limitarea efectelor pandemiei pe teritoriul țării. În acest scop, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția...
Apel închis. Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2021
2020-04-14
Proiect de inovare și transfer tehnologic – proiect care include activități ce au ca scop crearea și implementarea inovațiilor și tehnologiilor noi, inclusiv prin transferul tehnologic, în scopul fabricării produselor competitive noi sau perfecționate, precum și în scopul utilizării unor procese, servicii și tehnologii...
Apel închis. Proiecte din cadrul Programelor de Stat 2020-2023
2019-10-23
Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 - 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu...
Apel închis. Program de Stat 2020-2023
2019-10-23
Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 - 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu...
Apel închis. Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019
2018-10-29
1. Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice în rândurile tinerilor cercetători...
Apel închis. Concurs comun al proiectelor științifice de cercetare moldo - belaruse, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019-2020
2018-08-01
1. Date generale:   Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie a Republicii Belarus lansează Apelul concursului comun de proiecte științifice de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare științifică și tehnică între...
Apel închis. Concurs al proiectelor ASM & STCU în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”
2017-06-26
În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), aangajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova se lansează apelul...
Apel închis. Concepții ale programelor de stat pentru anii 2018-2019
2017-05-31
Se anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2018-2019. La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepțiile, ce vor reflecta soluționarea problemelor stringente ale țării, precum și dezvoltarea științei și...
Apel închis. Proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019
2017-05-30
 Proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii...
Apel închis. Proiecte de cercetare 2018-2019: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliul Naţional de Cercetare din Italia (CNCI)
2017-05-30
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) anunţă cel de al patrulea concurs comun de proiecte de cercetare pentru perioada 2018-2019, în baza Acordului de cooperare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi CNCI (Italia), semnat pe data de 22 februarie 2017. Scopul Concursului...
Apel închis. Proiecte de modernizare a infrastructurii de cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene RESINFRA 2017-2018
2017-05-19
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs privind ”Modernizarea Infrastructurii de Cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene” pentru anii 2017-2018 - RESINFRA, în conformitate cu Hot.CSȘDT Nr.12 din 12.01.2017 și Decizia Consiliului de...
Apel închis. CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU TINERII CERCETĂTORI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANII 2018-2019
2017-03-26
1. Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare, obţinerea de noi cunoştinţe, asigurarea unui nivel adecvat al cercetării, care ar garanta compatibilitatea şi competitivitatea rezultatelor ştiinţifice ale...
Apel închis. Concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017 - PRELUNGIRE
2016-11-30
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei prelungește concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017. Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi. Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea...