FAQ

1. Ce este Expert online?

2. Cine poate beneficia de serviciile Expert online?

3. Cum pot beneficia de serviciile Expert online?

4. Peste cât timp de la inregistrarea în sistem voi putea beneficia de serviciile Expert online?

5. Este necesar să fie expediată în CSŞDT varianta imprimată a propunerii de proiect?

6. Care este ultimul termen de expediere a versiunii imprimate?

7. La ce tipuri de concursuri din sfera ştiinţei si inovării se acceptă propunerile de proiecte prin sistemul "Expert online"?

8. Nu-mi pot aminti numele de utilizator şi/sau parola de acces. Cum să reobţin accesul?

9. Pot fi anexate la raport desene, scheme, tabele etc.?

10. Regulamentul privind organizarea şi efectuarea expertizei programelor de stat şi a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării

11. Agenda Expertului. Managementul şi expertiza în domeniul ştiinţei şi inovării

12. Transformarea fisierelor .doc în format .pdf

13. Lista responsabililor de resurse umane din organizaţiile din sfera stiintei si inovarii incadrate in proiecte de cercetare-dezvoltare

14. În cazul când în "EXPERT online" lipsesc publicaţiile, brevetele, proiectele anterioare/în continuare, organizaţiile cu care se colaborează, cum se înregistrează acestea?.

15. În cazul când în "EXPERT online" lipsesc executanţii de la instituţia ce înaintează propunerea de proiect, cît şi executanţii din partea altor organizaţii, cum se înregistrează aceştia?

16. Pentru proiectele bilaterale/internaţionale este necesar de a introduce în sistem toţi executanţii sau doar pe cei din Moldova?

17. În câte tipuri de proiecte poate participa un utilizator (în calitate de Executant şi/sau Director de proiect)?

18. Ce reprezintă scrisoarea de garanţie?

19. Cum se procedează cu executanţii nesalarizaţi din proiect?

20. Informaţia privind executanţii implicaţi în proiect conţine erori, de tipul gradul/titlul ştiinţific greşit, datele personale incomplete, date serviciu eronate. Cum pot fi corectate /modificate aceste informaţii?

21. Care dintre formularele proiectului necesită semnătură şi ştampilă? Varianta în format .PDF a propunerii de proiect trebuie să conţină paginile cu semnătură şi ştampilă? Cum se adaugă aceste pagini?

22. Am înregistrat parţial propunerea de proiect, pot reveni la aceasta mai tîrziu?

23. În cazul când propunerea de proiect completată a fost transmisă spre Evaluare, iar ulterior s-au depistat unele erori, cum pot fi corectate acestea?

24. Cum să generez fişier PDF?

25. Am citit totul, dar oricum n-am înţeles nimic.

Ce este Expert online?

Expert online este un sistem informatic de înaintare şi evaluare online a propunerilor de proiecte de cercetare-dezvoltare din sfera ştiinţei şi inovării:

 • Concepţii ale programelor de stat
 • Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
 • Proiecte din cadrul programelor de stat
 • Proiecte finanţate instituţional
 • Proiecte independente de procurare a echipamentului
 • Proiecte independente pentru tineri cercetători

Cine poate beneficia de serviciile Expert online?

De serviciile Expert online pot beneficia:

 • Conducatorii de proiecte din sfera ştiinţei ţi inovării;
 • Experţii independenţi din cadrul Consiliului Consultativ de Expertiză al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM;
 • Registratorii de proiecte ai Direcţiei Management;
 • Registratorii de proiecte ai Direcţiei Integrare Europeană;
 • Registratorii de proiecte ai Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic;
 • Colaboratorii Secţiilor de Ştiinţe.

Pentru a beneficia de serviciile Expert online:

1. Iniţial apelaţi numărul 0 22 28-98-51 pentru a verifica dacă nu sunteţi deja înregistrat în sistem. Dacă NU sunteţi înregistrat, executaţi clic pe butonul "Înregistrare" situat în partea stângă a paginii-web, imediat sub blocul "Intrare în sistem". Completaţi cererea de înregistrare în sistem; 2. Pentru intrarea în sistem folosiţi datele de autentificare primite prin poşta electronică din cererea de înregistrare.

Peste cît timp de la înregistrarea în sistem voi putea beneficia de serviciile Expert online?

Puteţi beneficia de serviciile Expert online imediat după primirea prin e-mail a mesajului de confirmare privind înregistrarea cu succes în sistem şi confirmat în calitate de angajat al Institutului de către şeful resurse umane.

Este necesar să fie expediată în CŞSDT varianta imprimată a cererii de proiect?

Da, este necesar a expedia 2 exemplare imprimate ale propunerii de proiect.

Care este ultimul termen de expediere a versiunii imprimate?

Termenele sunt indicate în anunţul CŞSDT pentru fiecare concurs.

La ce tipuri de concursuri din sfera ştiintei şi inovarii se acceptă propunerile de proiecte prin sistemul "Expert online"?

În sistemul informatic Expert online se acceptă propuneri de proiecte la următoarele tipuri de concursuri:

 • Concepţii ale programelor de stat
 • Proiecte din cadrul programelor de stat
 • Proiecte finanţate instituţional
 • Proiecte independente de procurare a echipamentului
 • Proiecte independente pentru tineri cercetători
 • Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
 • Proiecte internaţionale
 • Proiecte bilaterale
 • Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicată în sfera ştiinţei şi inovării

Celelalte tipuri de concursuri se vor adăuga treptat în sistem. Incepînd cu anul 2009, cererile şi rapoartele pentru toate concursurile CŞSDT se vor recepţiona doar prin sistemul „Expert online”.

Nu-mi pot aminti numele de utilizator şi/sau parola de acces. Cum să reobţin accesul?

Dacă ţineţi minte numele de utilizator sau adresa de e-mail, dar aţi uitat parola de acces, încercaţi să folosiţi procedeul de reaccesare (efectuaţi paşii indicaţi la secţiunea Ai uitat parola?). În celelalte cazuri va fi nevoie să vă adresaţi către administratorul sistemului.

Pot fi anexate la raport imagini, scheme, tabele etc.?

Aveţi posibilitatea să pregătiţi şi să expediaţi raportul perfectat în formatul PDF (Adobe Acrobat) sau RTF (Microsoft Word) împreună cu toate imaginile, formulele, tabelele, etc., necesare pentru vizualizarea cît mai exactă a rezultatelor activităţii D-voastră asupra grantului CSŞDT. Capacitatea fişierului nu trebuie să depăşească 2 MB.

În cazul când în "EXPERT online" lipsesc publicaţiile, brevetele, proiectele anterioare/în continuare, organizaţiile cu care se colaborează, cum se înregistrează acestea?

În cazul lipsei în sistem a publicaţiilor, brevetelor, proiectelor anterioare/în continuare, organizaţiilor cu care se colaborează, este necesar de a elabora un fişier cu datele lipsă. Expediaţi acest fişier la adresa de e-mail [email protected], solicitând întroducerea informaţiei. Informaţia este introdusă în sistem în decurs de 3 zile lucrătoare.

În cazul când în "EXPERT online" lipsesc atât executanţii de la instituţia ce înaintează propunerea de proiect, cât şi executanţii din partea altor organizaţii, cum se înregistrează aceştia?

În cazul lipsei executanţilor în sistem de la instituţia ce înaintează propunerea de proiect precum şi de la alte organizaţii, solicitaţi asistenţă din partea şefului resurse umane al instituţiei Dvs. sau apelaţi la 0 22 28-98-51.

Pentru proiectele bilaterale/internaţionale este necesar de a introduce în sistem toţi executanţii sau doar pe cei din Moldova?

Se introduc doar executanţii din RM.

În câte tipuri de proiecte poate participa un utilizator (în calitate de Executant şi/sau Director de proiect)?

Conform p.7-8 al "REGULAMENTULUI privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat, de inovare şi transfer tehnologic şi proiectelor din cadrul acestora, proiectelor de cercetări ştiinţifice fundamentale, proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative şi proiectelor independente în sfera ştiinţei şi inovării" din HG nr. 27 din 22.01.2009: 7. În aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate fi conducător sau participa în activităţi de cercetare ştiinţifică într-un singur proiect de cercetări ştiinţifice fundamentale sau de cercetări ştiinţifice aplicative. 8. Suplimentar, în aceeaşi perioadă de timp, una şi aceeaşi persoană poate participa în calitate de executor sau conducător al unui program de stat şi a două proiecte, selectate pe bază de concurs, inclusiv un proiect internaţional, finanţat de la bugetul de stat şi un proiect de inovare şi transfer tehnologic.

Ce reprezintă scrisoarea de garanţie?

Scrisoarea de garanţie reprezintă o declaraţie prin care întreprinderea-cofinanţator garantează cofinanţarea proiectului prin transferarea pe contul instituţiei executoare a unei anumite sume de bani pentru efectuarea lucrărilor indicate în proiect.

Cum se procedează cu executanţii nesalarizaţi din proiect?

Pentru persoanele nesalarizate din proiect nu se indică salariul în formularul E.

Informaţia privind executanţii implicaţi în proiect conţine erori, de tipul gradul/titlul ştiinţific greşit, datele personale incomplete, date serviciu eronate. Cum pot fi corectate /modificate aceste informaţii?

Apelaţi la 0 22 28-98-51 pentru a corecta/modifica informaţia respectivă.

Care dintre formularele proiectului necesită semnătură şi ştampilă? Varianta în format .PDF a propunerii de proiect trebuie să conţină paginile cu semnătură şi ştampilă? Cum se adaugă aceste pagini?

Semnăturile şi ştampilele necesare se aplică în formularele A, E şi F. Varianta în format .PDF trebuie obligatoriu să conţină paginile cu semnături şi ştampile. Pentru aceasta paginile respective trebuie scanate, incluse în calitate de imagini în fişierul în format .DOC, care apoi este converit în format .PDF.

Am înregistrat parţial propunerea de proiect, pot reveni la aceasta mai târziu?

Puteţi reveni la completarea formularelor în orice moment, atât timp cât după completarea fiecărui formular executaţi clic pe butonul "Salvează". Dacă aţi executat clic pe butonul "Spre evaluare" la sfârşitul completării formularului, NU puteţi reveni la acesta pentru modificare/corectare.

În cazul când propunerea de proiect completată a fost transmisă spre Evaluare, iar ulterior s-au depistat unele erori, cum pot fi corectate acestea?

Apelaţi la tel: 0 22 28-98-51.

Cum să generez fişier PDF?

Pentru generarea fişierului PDF descărcaţi instrucţiunea.

Am citit totul, dar oricum n-am înţeles nimic.

Dacă nu aţi găsit raspuns la întrebarea D-voastră în descrierea sistemului sau în lista celor mai frecvente întrebari adresate, Vă rugăm să ne scrieţi pe adresa [email protected] sau apelaţi 0 22 28-98-51.