POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 4

1Dănilă A.
Doctor Habilitat în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Plamadeala A. V.
Doctor Habilitat în studiul artelor şi culturologie
17.00.03 Cinematografia, televiziunea şi alte genuri de artă audiovizuală
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Şlapac M. E.
Doctor Habilitat în studiul artelor şi culturologie
17.00.04 Arte vizuale
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Stăvilă T.
Doctor Habilitat în studiul artelor şi culturologie
17.00.04 Arte vizuale
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)