POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 802

1Vacaraş Olga Valerian
Doctor în matematică
111.02. Ecuaţii diferenţiale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Vacarciuc Anastasia
3Vacarciuc Constantin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Vacarciuc Daniela
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Vacarciuc Diana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Vacarciuc Ion Gheorghe
Doctor în medicina
14.00.22 Ortopedie şi traumatologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Vacarciuc Liviu
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Vacarciuc Mariana
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Vacarciuc Mihail
10Vacarciuc Mihail Nicolai
11Vacarciuc Natalia
12Vacarciuc Nicolae
13Vacarciuc Svetlana
14Vacarciuc Valeriu
15Vacarenco Iulia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Vacari Daniela
17Vacarov Nadejda
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Văcaru S
19Vacaru Sergiu
20Vacevschi Serghei Stepan
Doctor în medicină veterinară
16.00.07 Obstetrică şi ginecologie veterinară
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)