POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:170

1Vacaraş Olga Valerian
Doctorand în matematică
111.02. Ecuaţii diferenţiale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Vacarciuc Ion Gheorghe
Doctor în medicina
14.00.22 Ortopedie şi traumatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Vacarciuc Mariana
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Vacarciuc Mihail
Doctorand în tehnică
05.18.12 Procese si aparate in industria alimentara
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Văcaru Doru Silviu
Doctorand în drept
12.00.08 Drept penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Vacaru Elena Victor
Doctorand în medicina
14.00.43 Pulmonologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Văcaru Ion
Doctor în ştiinţe juridice
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Vacevschi Serghei Stepan
Doctor în medicină veterinară
16.00.07 Obstetrică şi ginecologie veterinară
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Vaculenco Maxim
Doctor în tehnică
05.02.02 Teoria maşinilor şi organe de maşini
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Vaculovschi Dorin
Postdoctorand în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Văduva Nicolae
Doctor în drept
12.00.09 Proces penal; criminalistica; teoria activitatii operativ-investigative
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Vaintraub Iosif
Postdoctorand în biologie
03.00.04 Biochimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Vali Ilie
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Valica Vladimir Vasile
Doctor Habilitat în farmacie
15.00.01 Farmacie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Valuţă Ana Gheorghe
Doctor în ştiinţe biologice
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Valuţă Ion
Postdoctorand în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Vămăşescu Sergiu
Doctorand
06.01.07 Pomicultura
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Vangheli Viorica
Doctor în farmacie
15.00.01 Farmacie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19VanVang Luong
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.05 Ameliorarea si producerea semintelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Varban Stepan
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)