POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 697

1Vacaraş Olga Valerian
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Vacarciuc Anastasia
3Vacarciuc Constantin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Vacarciuc Daniela
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Vacarciuc Ion Gheorghe
Doctor în medicina
14.00.22 Ortopedie şi traumatologie
Conferenţiar universitar în medicina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Vacarciuc Mariana
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar în pedagogie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Vacarciuc Mihail
8Vacarciuc Mihail Nicolai
9Vacarciuc Natalia
10Vacarciuc Nicolae
11Vacarciuc Svetlana
12Vacarciuc Valeriu
13Vacari Daniela
14Vacarov Nadejda
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Vacaru Sergiu
16Vacevschi Serghei Stepan
Doctor în medicină veterinară
16.00.07 Obstetrică şi ginecologie veterinară
Conferenţiar cercetător în medicină veterinară
17Vacula Cristina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Vacula Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Vaculenco Maxim
Doctor în tehnică
05.02.02 Teoria maşinilor şi organe de maşini
Conferenţiar universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Vaculin Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)