POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:462

1Vacaraş Olga Valerian
Doctorand în matematică
111.02. Ecuaţii diferenţiale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Vacarciuc Anastasia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Vacarciuc Ion Gheorghe
Doctor în medicina
14.00.22 Ortopedie şi traumatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Vacarciuc Mariana
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Vacarciuc Mihail
Doctorand în tehnică
05.18.12 Procese si aparate in industria alimentara
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Vacarciuc Mihail Nicolai
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Vacarciuc Natalia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Vacarciuc Nicolae
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Vacari Daniela
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Văcaru Doru Silviu
Doctorand în drept
12.00.08 Drept penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Vacaru Elena Victor
Doctorand în medicina
14.00.43 Pulmonologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Văcaru Ion
Doctor în ştiinţe juridice
554.04. Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Vacevschi Serghei Stepan
Doctor în medicină veterinară
16.00.07 Obstetrică şi ginecologie veterinară
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Vaculenco Maxim
Doctor în tehnică
05.02.02 Teoria maşinilor şi organe de maşini
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Vaculovschi Dorin
Postdoctorand în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Vaculovschi Elena
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Văduva Nicolae
Doctor în drept
12.00.09 Proces penal; criminalistica; teoria activitatii operativ-investigative
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Vahnovan Ana Nicolai
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Vahnovan Petru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Vahrameev Andrei Victor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)