POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 521

1Varzari Pantelimon Mihail
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Vrabie Corneliu
Doctor în drept
12.00.03 Drept privat
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Varban Stepan
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Vaculovschi Dorin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Valovaia Galina
6Vanovschi Vladislav
7Vîrcolici Margareta
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Verejan Nicolae
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Vitiuc Ana
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Voloşcenco Galina
11Vulpe Nicolae Ion
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.02 Ecuatii diferentiale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Voineac Vasile Ion
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Vârlan Pavel
14Vascan Grigore
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Vasiliev Ion Alexandru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Vatavu Sergiu
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Verlan Victor Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Volodina Galina Fiodor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Veliksar Sofia Gheorghe
Doctor Habilitat în biologie
03.00.12 Fiziologie vegetala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Voloşciuc Leonid Tudor
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)