POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:450

1Macaev Fliur Zainutdin
Doctor Habilitat în chimie
02.00.03 Chimie organica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Macaeva Ellina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Macagonova Olga Ion
Doctorand în medicina
14.00.11 Dermatologie şi venerologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Macari Artur
Doctor în tehnică
05.18.13 Tehnologia produselor alimentare conservate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Macari Dorin Veaceslav
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Macari Pavel Mihail
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.02 Ecuatii diferentiale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Macari Vadim Gheorghe
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Macari Vasile
Doctor Habilitat în biologie
03.00.13 Fiziologia omului si animalelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Macari Veaceslav Vasile
Doctorand în ştiinţe fizico-matematice
01.05.01 Bazele teoretice ale informaticii: programarea calculatoarelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Macarov Vladimir
Doctor în tehnică
05.13.13 Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Machidon Vitalie Alexandru
Postdoctorand în medicina
14.00.14 Oncologie şi radioterapie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Macovei Cristian
Doctor în ştiinţe juridice
554.01. Drept penal şi execuţional penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Macovei Ecaterina Mihail
Doctorand în ştiinţe biologice
162.01. Genetică vegetală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Macovei Mihai Alexandru
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Macovei Tamara
Doctor în filologie
10.01.09 Folcloristica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Macri Aurelia-Cristina
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Macrii Lucia Nicolae
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Macriţchi Natalia
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Madan Victor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Madescu Lionela
Doctor în drept
12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)