POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 1407

1Movilă Irina
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Marina Vasile Iurie
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.02.04 Mecanica corpului solid deformabil
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Maximuc Evghenii Petru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Moldovan Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Mocanu Liuba
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Muntean Fiodor Matfei
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
7Matei Constantin Gheorghe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Maximilian Silvestru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Moldovan Dumitru
Doctor Habilitat în economie
08.00.01 Economie politică; doctrine economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Mişcoi Gheorghe Constantin
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.05.04 Modelare matematică, metode matematice, produse program
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Maxim Ion
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Melinte Claudia Constantin
Doctor în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Melnic Viorel
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Melnic Georgeta
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Melnic Oleg
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Mistrean Larisa
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Mitniţcaia Lidia
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Mladinoi Vasile Constantin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Morei Virgiliu Gavriil
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Moroi Elena