POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 1825

1Macaev Fliur Zainutdin
Doctor Habilitat în chimie
02.00.03 Chimie organica
Profesor cercetător în chimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Macaeva Anastasia Fliur
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Macaeva Ellina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Macagonova Olga Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Macagonova Oxana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Macaleţ Tatiana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Macarevici A. L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Macari Adrian Vladimir
9Macari Alina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Macari Aliona
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Macari Ana Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Macari Angela Petru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Macari Artur
Doctor în tehnică
05.18.13 Tehnologia produselor alimentare conservate
Conferenţiar universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Macari Demian
15Macari Elena
16Macari Gheorghe
17Macari Ion
18Macari Ivan
19Macari Lilian
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Macari Mihaela
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)