POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 1807

1Macaev Fliur Zainutdin
Doctor Habilitat în chimie
02.00.03 Chimie organica
Profesor cercetător în chimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Macaeva Anastasia Fliur
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Macaeva Ellina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Macagonova Olga Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Macagonova Oxana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Macaleţ Tatiana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Macari Adrian Vladimir
8Macari Alina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Macari Aliona
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Macari Ana Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Macari Angela Petru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Macari Artur
Doctor în tehnică
05.18.13 Tehnologia produselor alimentare conservate
Conferenţiar universitar în tehnică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Macari Demian
14Macari Elena
15Macari Gheorghe
16Macari Ion
17Macari Ivan
18Macari Lilian
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Macari Mihaela
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Macari Natalia