POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 3267

1Maan J. C.
2Macaev F. Z.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.03 Chimie organica
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Macaeva A. F.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Macaeva E. F.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Macagonova O. I.
Doctor în medicină fundamentală
311.01. Anatomia omului
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Macagonova O.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Macaleţ T.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Macan S.
9Macarenco A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Macarenco M.
11Macarenco N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Macarevici A. L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Macarevici A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Macarevici N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Macari A. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Macari A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Macari A.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Macari A. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Macari A.
20Macari A.