POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:5489

-19Zlepca Vasile Dumitru
Postdoctorand în medicina
14.00.26 Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-18Znagovan Alexandru Simion
Doctor în farmacie
15.00.01 Farmacie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-17Zorilă Olga
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-16Zorilo Larisa Ivan
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-15Zosim Lidia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-14Zosim Liliana
Doctor în biologie
03.00.23 Biotehnologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-13Zota Eremei Eremi
Doctor în medicina
14.00.13 Neurologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-12Zota Larisa Ignat
Doctor în medicina
14.00.03 Endocrinologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-11Zub Olga
Doctorand în biologie
03.00.16 Ecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-10Zubarev Alexandru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-9Zubareva Vera Evgheni
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-8Zubcov Elena Ion
Doctor Habilitat în biologie
03.00.18 Hidrobiologie, ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-7Zubcov Natalia Nicolae
Doctor în biologie
03.00.10 Ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-6Zubcov Nicolai Ivan
Doctor în biologie
03.00.08 Zoologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-5Zubcu Tatiana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-4Zubenschi Ecaterina
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-3Zubic Aliona
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-2Zugravii Elena
Doctorand în tehnică
05.18.01 Tehnologia produselor alimentare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-1Zupcu-Ciobanu Diana Mihail
Doctorand în drept
12.00.10 Drept international public
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
0Zveaghinţeva Marina Mihail
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)