POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 596

1Anisimov Vladimir Constantin
Doctor în tehnică
05.11.14 Tehnologia fabricării aparatelor de măsurare, informare, control şi diagnostic (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Aruşanov Ernest Constantin
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Aculai Elena Vladimir
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Andronic Larisa Isac
Doctor în biologie
03.00.05 Botanica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Abramihin Cezara Valentin
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Adamov Petru
7Alcaz Tudor
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Alexandrova Galina
9Arnautov Vladimir Ivan
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Alcaz Vasile Gheorghe
Doctor Habilitat în geologie şi mineralogie
04.00.12 Geofizică; seismologie; metode geofizice de prospectare şi explorare a zăcămintelor subterane
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Andriuţă Mircea
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Arion Valentin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Achiri Ion Constantin
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.00 Matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Aculinin Alexandr Alexandr
Doctor în tehnică
05.13.16 Aplicarea tehnicii de calcul, modelarii matematice si metodelor matematice in cercetarile stiintifice (pe domeniile stiintei)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Afanas Dorin
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Alexei Ştefan
17Arnăut Vsevolod
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Avros Renata
19Agafii Vasile Ion
Doctor în tehnică
05.02.04 Tribologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Amariei Valentin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)