POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 170

1Eremia Anatol Ilie
Doctor Habilitat în filologie
10.02.01 Limba română
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Evtodiev Igor Andrei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Efros Elena
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Eremia Liliana
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Evsiukova Raisa
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Erhan Fiodor
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.02 Electrificarea şi automatizarea agriculturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Emnova Ecaterina Eugen
Doctor Habilitat în biologie
03.00.07 Microbiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Emilian Roman
9Evtuhovici Simion
10Ermuratski Vasili Vladimir
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Enachi Viorel
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
12Erhan Dumitru Constantin
Doctor Habilitat în biologie
03.00.19 Parazitologie, helmintologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Elenciuc Daniela Ion
Doctor în biologie
03.00.23 Biotehnologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Ene Vladimir
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Ermuraţchii Vladimir Vasile
Doctor Habilitat în tehnică
05.14.08 Surse noi şi regenerabile de energie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Eţco Constantin Petru
Doctor Habilitat în medicina
14.00.33 Medicină socială şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Eşanu Andrei Ilie
Doctor Habilitat în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Eţcu Ion Ion
Doctor Habilitat în filologie
10.02.05 Limbi romanice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Evtodienco Silvia Alexei
Doctor în ştiinţe agricole
06.02.02 Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Egorov Vladimir Vladimir
Doctor în biologie
03.00.15 Genetica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)