POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 247

1Easinenco Oxana
2Ecmeccioglu Erdjan
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
3Eco Umberto
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Eder Veronica Anatolie
Doctor în ştiinţe biologice
163.04. Microbiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Edinac Boris Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Edu Carolina Gheorghe
Doctor în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Edu Inga
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Edu Violeta Ivan
9Efimenco Olesea
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Efremov Alexandru
11Efremov Cristina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Efremov Galina
13Efremov Valeriu
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Efremova Daniela Vladimir
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Efremova Nadejda Victor
Doctor în biologie
03.00.23 Biotehnologie
Conferenţiar cercetător în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Efrim Oleg
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Efrim Victor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Efros Ana Alexei
19Efros Echim Echim
20Efros Elena
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)