POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:59

1Echim Ion
Doctorand în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Ecmeccioglu Erdjan
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Eder Veronica Anatolie
Doctor în ştiinţe biologice
163.04. Microbiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Edu Carolina Gheorghe
Doctor în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Edu Inga
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Efremova Daniela Vladimir
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Efremova Nadejda Victor
Doctor în biologie
03.00.23 Biotehnologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Efros Elena
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Efros Valentin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Eftene AlexandruN.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Eftodii Aurelia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Eftodii Diana
Doctor în medicina
14.00.14 Oncologie şi radioterapie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Eftodii Iulia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Eftodii Sergiu
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Eftodii Victor
Doctor Habilitat în medicina
14.00.14 Oncologie şi radioterapie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Egorov Vladimir Vladimir
Doctor în biologie
03.00.15 Genetica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Ejova Cristina
Doctor în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Elenciuc Daniela Ion
Doctor în biologie
03.00.23 Biotehnologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Elisoveţcaia Dina Stepan
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Elohin Pavel
Doctor în filosofie
09.00.08 Filozofia şi metodologia ştiinţei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)