POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 240

1Easinenco Oxana
2Ecmeccioglu Erdjan
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
3Eco Umberto
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Eder Veronica Anatolie
Doctor în ştiinţe biologice
163.04. Microbiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Edinac Boris Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Edu Carolina Gheorghe
Doctor în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Edu Inga
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Edu Violeta Ivan
9Efremov Alexandru
10Efremov Galina
11Efremov Valeriu
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Efremova Daniela Vladimir
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Efremova Nadejda Victor
Doctor în biologie
03.00.23 Biotehnologie
Conferenţiar cercetător în biologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Efrim Oleg
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Efrim Victor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Efros Ana Alexei
17Efros Echim Echim
18Efros Elena
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Efros Gheorghe Alexandru
20Efros Ioana Gheorghe