POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 292

1Easinenco Oxana
2Eckert J
3Ecmeccioglu Erdjan
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
4Eco Umberto
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Eddaoudi M
6Eder J
7Eder Veronica Anatolie
Doctor în ştiinţe biologice
163.04. Microbiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Edinac Boris Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Edu Carolina Gheorghe
Doctor în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Edu Inga
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Edu Roxana
12Edu Violeta Ivan
13Efimenco Olesea
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Efimenco Varvara
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Efrem-Vîlcu Ana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Efremov Alexandru
17Efremov Andrei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Efremov Cristina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Efremov Galina
20Efremov Valeriu
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)