POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 1704

1Raba T.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Râbac C.
3Râbacov G.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Râbacova G. A.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.02.04 Mecanica corpului solid deformabil
Conferenţiar universitar
5Rabacu A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Rabacu D.
7Rabacu D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Rabacu I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Rabacu I. D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Rabadanov M.
11Rabah N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Rabalco A. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Răbdău P.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Rabdev A.
15Rabei A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Rabei A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Rabei A.
18Rabei C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Rabei C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Rabei I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)