POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 913

1Raba Tatiana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Râbacov Ghenadie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Râbacova Galina Alexei
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.02.04 Mecanica corpului solid deformabil
Conferenţiar universitar în ştiinţe fizico-matematice
4Rabacu Ion Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Rabalco A. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Rabdev Andrei
7Rabinovici Roman Aron
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Conferenţiar universitar în istorie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Rabosapca Irina Iurii
Doctor în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Rabotnicova Liudmila Maxim
10Rabovila Ala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Racceeva Elena
12Răcean Marcel
13Rachier Tamara Mihail
14Rachier Vasile
Doctor în energetică şi inginerie electrică
221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea lor)
15Răcilă Lilia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Racila Loretta
17Racila Nelea Ivan
18Răcilă Renata Valerii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Răcilă Valentin Ştefan
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Răciula Lilia
Doctor în filologie
10.02.01 Limba română
Conferenţiar universitar în ştiinţe umaniste
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)