POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 1127

1Raba Tatiana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Râbacov Ghenadie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Râbacova Galina Alexei
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.02.04 Mecanica corpului solid deformabil
Conferenţiar universitar
4Rabacu Ina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Rabacu Ion Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Rabadanov M
7Rabah Nazeer
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Rabalco A. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Rabdev Andrei
10Rabei Cristina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Rabei Cristina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Rabei Ivan
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Rabel O
14Rabelo L
15Rabinovici Roman Aron
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Rabosapca Irina Iurii
Doctor în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Rabotnicova Liudmila Maxim
18Rabovila Ala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Rabovilă Oleg
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Racceeva Elena