POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 955

1Raba Tatiana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Râbacov Ghenadie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Râbacova Galina Alexei
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.02.04 Mecanica corpului solid deformabil
Conferenţiar universitar în ştiinţe fizico-matematice
4Rabacu Ion Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Rabalco A. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Rabdev Andrei
7Rabinovici Roman Aron
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Conferenţiar universitar în istorie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Rabosapca Irina Iurii
Doctor în ştiinţe economice
521.03. Economie şi management în domeniul de activitate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Rabotnicova Liudmila Maxim
10Rabovila Ala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Rabovilă Oleg
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Racceeva Elena
13Răcean Marcel
14Rachier Tamara Mihail
15Rachier Vasile
Doctor în energetică şi inginerie electrică
221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea lor)
16Răcilă Lilia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Racila Loretta
18Racila Nelea Ivan
19Răcilă Renata Valerii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Răcilă Valentin Ştefan
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)