POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 114

1Korotcenkov Ghenadie Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Kompaneeţ Maria
3Kuzmina Olga
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
4Kobîleaţki Nicolai
5Kerner Iacov
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Klimin Serghei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Konopko Leonid Alexandr
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.07 Fizica starii condensate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Kravţov Victor Hristofor
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.18 Cristalografie si fizica cristalelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Kulikova Olga Vasile
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Kolomieţ Irina Ion
Doctor în biologie
03.00.16 Ecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Kahovscaia Irina Anatoli
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Kreidman Jana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Kolesnik Alexander Dmitrii
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.05 Teoria probabilitatilor si statistica matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Kulciţkaia Stela Semion
Doctor în medicina
14.00.26 Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Kusturov Vladimir Ivan
Doctor Habilitat în medicina
14.00.22 Ortopedie şi traumatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Koroliova Elfrida
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Kadîrbaev Tatiana
18Kulikovschi Lidia
Doctor în pedagogie
13.00.05 Teoria, metodica şi organizarea activităţii de culturalizare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Kulciţki Veaceslav Nicolae
Doctor în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Kovarschi Nina Valentin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)