POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:31

1Kamal Makili-Aliyev
Doctor Habilitat în ştiinţe juridice
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Kaşuba Maia Taras
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Kawafhh Nedal
Doctor în pedagogie
13.00.03 Pedagogie specială
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Kerekeş Adelhaida
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Kirmici Corina
Doctor în drept
12.00.03 Drept privat
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Kiseliov Iurii
Doctor Habilitat în tehnică
05.03.01 Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (pe ramuri)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Kiseliova Olga Nicolai
Doctor în biologie
03.00.16 Ecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Kişliariuk Victor
Doctor în geografie
11.00.04 Geomorfologie si geografia evolutionista
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Kleiman Emanuil I.
Doctor în biologie
03.00.02 Biofizica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Kleiman Rita
Postdoctorand în filologie
10.01.06 Literatura universală şi comparată
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Kneazeva Svetlana Dmitrie
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.05 Ameliorarea si producerea semintelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Kolesnik Alexander Dmitrii
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.05 Teoria probabilitatilor si statistica matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Kolker Tatiana Leonid
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Kolomieţ Irina Ion
Doctor în biologie
03.00.16 Ecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Kononova Tatiana
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Konopko Leonid Alexandr
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.07 Fizica starii condensate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Korolevski Boris Petru
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Korotcenkov Ghenadie Ion
Postdoctorand în ştiinţe fizico-matematice
01.04.07 Fizica starii condensate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Kravţov Victor Hristofor
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.18 Cristalografie si fizica cristalelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Kruglitki Mihaela
Doctor în drept
12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)