POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:88

1Zabet Beniamin
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Zabolotnaia Lilia Pavel
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Zabun Tatiana Zahar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Zabunov Alexandr Vasilii
Doctor în medicina
14.00.14 Oncologie şi radioterapie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Zabunova Natalia
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Zacon Tamara
Postdoctorand în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Zadorojnâi Larisa
Doctor în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Zadorojnîi Alexandru
Doctor în chimie
02.00.03 Chimie organica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Zagaievschi Corina
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Zagareanu Andrei Nicolae
Doctor în creşterea animalelor şi produse animaliere
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Zagnat Marin
Doctor în farmacie
15.00.01 Farmacie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Zagonenco Vitali Fiodor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Zagoreanu Andrei Nicolae
Doctorand în creşterea animalelor şi produse animaliere
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Zagurskii Oxana
Doctorand în chimie
02.00.02 Chimie analitica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Zaharia Veronica
Doctorand în drept
12.00.08 Drept penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Zaharia Victor
Doctor în drept
12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Zaharia Viorica Vasile
Doctor în filologie
10.01.01 Literatura romana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Zaharov Alexandr
Doctor în biologie
03.00.04 Biochimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Zaicova Natalia
Doctor în medicina
14.00.09 Pediatrie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Zaicovschi Tatiana
Doctor în filologie
10.02.03 Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)