POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 246

1Zepca Victor Dmitri
Doctor în medicina
14.00.07 Igienă
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Zbârciog Valeriu
Doctor Habilitat în economie
08.00.01 Economie politică; doctrine economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Zacon Tamara
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
4Zaharco Silvia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Zbancă Andrei
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Zgherea Georgeta
7Zubic Aliona
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Zaicenco Anton Grigore
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Zaiţev Alexandru
10Zaiţev Dmitrii Alexandr
Doctor în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Zalamai Victor Valerii
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Zdravkov Vladimir Ilia
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.07 Fizica starii condensate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Zacon Eugen
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Zamorzaeva Irina Alexandr
Doctor în biologie
03.00.15 Genetica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Zgardan Dan Eugeniu
Doctor în biologie
03.00.15 Genetica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Zosim Liliana
Doctor în biologie
03.00.23 Biotehnologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Zaporojan Sergiu Ion
Doctor în tehnică
05.13.05 Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si sistemelor de comanda
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Zabolotnîi Pavel
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Zambiţchi Dumitru
20Zagorneanu Eudochia