POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 282

1Onofrei Alexandru
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Oboroceanu Irina
3Ouş Nicon
4Oleşciuc Valentin Igor
Doctor Habilitat în tehnică
05.09.12 Electronică de putere mare; dispozitive şi sisteme de convertizare a energiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Olaru Efim
Doctor în tehnică
05.23.01 Elemente de construcţii şi edificii
6Ogurţov Ivan
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Onofraş Leonid Fedor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Ostrovschii Serghei Mihail
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Oloier Tudor
10Onica Elisaveta Ion
Doctor în biologie
03.00.15 Genetica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Olari Tudor Alexei
12Overcenco Aureliu Vasile
Doctor în geografie
11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Olărescu Valentina
Doctor în psihologie
19.00.10 Psihologie, pedagogie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Ovcerenco Nadejda A.
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Ovseanicova Mărgărita
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Orlov Maria
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Ovcinicova Olga
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Osmochescu Nicolae
Doctor în drept
12.00.10 Drept international public
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Onicov Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Onofrei Aliona
Doctor în filosofie
09.00.01 Ontologie şi gnoseologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)