POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 7

1Yaacoubi Saleh
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Yampoliskaia Natalia
3Yantovski E. I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Yegorov Igor Iurie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Yelkuvan Fahri
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
6Yilmaz S
7Yuksel F