POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:92

1Fabian Denis
Doctor în istorie
07.00.03 Istoria universala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Fabian Ecaterina
Doctorand în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Fabian Ludmila Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Fahim Atamni
Postdoctorand în medicina
14.00.21 Stomatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Fală Alexandru Alexei
în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Fasola Regina Valentin
în biologie
03.00.16 Ecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Faur Mihaela-Liana
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Făuraş Călin
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Fedaş Vasile Vasile
Doctor în medicina
14.00.03 Endocrinologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Federiuc Victoria Vasile
Competitor în filosofie
09.00.05 Etica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Fedorciucova Svetlana Constantin
Doctor în tehnică
05.18.15 Merceologia produselor alimentare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Fedorenco Victoria
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Fekete Adela-Corina
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Fekete Maria-Carmen
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Feld Boris
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Felea Alina Ulian
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Felea Viorel Ulian
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Ferdohleb Alexandru Grigore
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Ferdohleb Alina Ion
Doctor în medicina
14.00.33 Medicină socială şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Fetiniuc Valentina
Postdoctorand în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)