POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 180

1Ursachi Veaceslav Vladimir
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.07 Fizica starii condensate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Uşacova Lidia
3Ungur Nicon Dorofei
Doctor Habilitat în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Ungureanu Dumitru Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Ursu Victor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Umanţ Anatolie
7Ursu Alexandru Alexandru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Ursu Vasile Andrei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Usatîi Agafia Stefan
Doctor Habilitat în biologie
03.00.23 Biotehnologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Ungureanu Laurenţia Nicolae
Doctor Habilitat în biologie
03.00.16 Ecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Uspenskaia Inga Gherasim
Doctor în biologie
03.00.19 Parazitologie, helmintologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Ursu Andrei Fiodor
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.03 Agropedologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Ungurean Anatoli Ilia
14Usatîi Marin Alexandr
Doctor Habilitat în biologie
03.00.18 Hidrobiologie, ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Ungureanu Valeriu
Doctor în matematică
112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Ursu Leonid
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Ulian Galina Petru
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Usaci Doina
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Uvarova Ala
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Uncu Viorica