POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 267

1Ualiev Cuatjan
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Ubrieta A
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Ucevatchin Alexandru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Ucraințeva Violeta
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Ududovici Nelea
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Uffelen M
7Uglean Gheorghe
8Ujavca Mihail Petru
9Ulgu Alla
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Ulian Ecaterina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Ulian Galina Petru
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Ulianov Victor Nicolai
13Ulianovschi Gheorghe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Ulianovschi Tudor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Ulianovschi Xenofon
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Ulikina Ianina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Ulinici Adrian
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Ulinici Doiniţa
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Ulinici Maxim
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Ulmanu Lucia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)