POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 228

1Ualiev Cuatjan
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Ucevatchin Alexandru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Ucraințeva Violeta
4Ududovici Nelea
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Uglean Gheorghe
6Ujavca Mihail Petru
7Ulgu Alla
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Ulian Ecaterina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Ulian Galina Petru
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Profesor universitar în economie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Ulianov Victor Nicolai
11Ulianovschi Gheorghe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Ulianovschi Tudor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Ulianovschi Xenofon
Doctor Habilitat în drept
12.00.08 Drept penal
Profesor universitar în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Ulinici Adrian
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Ulinici Doiniţa
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Ulmanu Lucia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Uluc Pavel
18Ulunean Ar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Umanţ Anatolie
20Uncu Andrei Valeriu
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)