POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 1655

1Sabău Cristian
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Sabău Ioan
Doctor în filologie
10.02.19 Lingvistică generală (cu specificare: sociologică psihologică, contrastiv -tipologică, structurală, matematică, computaţională)
3Sabau Isabelle
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Sabeev Cazbec
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
5Săbiescu Bianca-Luciana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Saboşciuc Maria
7Saca Victor Trifon
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Profesor universitar în ştiinţe politice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Sacagiu Vladimir
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Sacagiu-Ceban Rita
10Sacară Victoria Corneliu
Doctor în medicina
14.00.13 Neurologie
Conferenţiar cercetător în medicina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Sacovici Vasilii
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
23.00.04 Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
Profesor universitar în ştiinţe politice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Sâdnic Leonora
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Sădoiu Adina
14Sadovei Larisa Ion
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar în pedagogie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Sadovei Nicolai
Doctor Habilitat în ştiinţe juridice
553.05. Dreptul muncii şi protecţiei sociale
Conferenţiar universitar în drept
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Sadovici-Bobeica Victoria
Doctor în medicină clinică
321.04. Reumatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Sadovnic Daniela Constantin
Doctor în ştiinţe biologice
167.01. Biotehnologie, bionanotehnologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Sadovnic Iurie Iurie
19Sadovnic Nina Petru
20Sadovnic Tamara