POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 17378

1Neaga Vasile
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.01 Analiza matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Calmuţchi Laurenţiu Ion
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Cioban Mitrofan Mihail
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Ciocanu Gheorghe Petru
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Malcoci Iulia Gheorghe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Miroliubov Trifan Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Korotcenkov Ghenadie Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Potlog Tamara Pavel
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Petcovici Ion Ion
10Lozovanu Dmitrii Dmitrii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Nastasiuc Lucia Nicolae
12Sitari Anatol Mihai
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Duca Gheorghe Grigore
Doctor Habilitat în chimie
02.00.15 Cinetica chimica si cataliza
11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Romanov Leonid Fiodor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Nicic Andrei
Doctor în istorie
07.00.06 Arheologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Todoroi Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Sava Eugen Nicolae
Doctor Habilitat în istorie
07.00.06 Arheologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Druţă Inga Gheorghe
Doctor Habilitat în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Borsuc Alexandru Arseni
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Eremia Anatol Ilie
Doctor Habilitat în filologie
10.02.01 Limba română
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)