POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 729

1Todoroi Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Tîrşu Mihai Stefan
Doctor în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Tighineanu Ion Mihail
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Toderaş Lidia Gheorghe
Doctor Habilitat în biologie
03.00.16 Ecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Tampei Dumitru
6Turcov Elena
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Tabarcea Ala
Doctor în economie
08.00.06 Marketing; logistică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Tarantai Vladimir
9Taşci Ştefan
10Tcaciuc Claudia
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Timofti Elena Vasile
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Timuş Angela Grigore
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Tiuricov Constantin
Doctor în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Trofimov Victoria Andrei
Doctor în economie
08.00.01 Economie politică; doctrine economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Tărîtă Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Tarnovschi Constantin
17Terzi Ilie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Tetişev Anatolie
19Tezec Iurie
Doctor în tehnică
05.20.03 Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
20Tonu Valentin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)