POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 206

1Hotineanu Vladimir Fiodor
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Holban Tiberiu Dimitrie
Doctor Habilitat în medicina
14.00.10 Boli infecţioase
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Holban Ion Maxim
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Hîncu Rodica
Doctor Habilitat în economie
08.00.10 Finante, moneda si credit
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Harea Ruslan Anatolie
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
6Haruţa Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Hîncu Nicolae
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
8Hagioglu Alexandru
9Hadji Piotr Ivan
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Harciuc Oleg Andreevichi
Doctor în biologie
03.00.02 Biofizica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Hropotinschi Petru Matei
12Hăbăşescu Ion Teodor
Doctor Habilitat în tehnică
05.20.01 Mecanizarea agriculturii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Handrabura Loretta
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Hâncu Boris Simion
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.01 Analiza matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Hadîrcă Maria Ilie
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Haheu-Munteanu Eufrosinia Vladimir
Doctor în pedagogie
13.00.07 Teoria şi metodologia educaţiei preşcolare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Harea Maria
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Hubenco Teodora
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Hariton Andrei Zahar
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Hacina Tamara Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)