POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:682

1Dabija Ala
Doctor în tehnică
05.19.07 Modelarea articolelor textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Dabija Ana Alexandru
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Dabija Angela Petru
Doctorand în creşterea animalelor şi produse animaliere
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Dabija Dumitru Gheorghe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Dabija Ioana Fiodor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Dabija Maria Grigore
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Dabija Mariana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Dabija Olga Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Dabija Tudor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Dacina Maia Andrei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Dadu Ana Constantin
în biologie
03.00.18 Hidrobiologie, ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Dadu Constantin Iacob
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.07 Pomicultura
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Dadu Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Dadu Vitalie Constantin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Dadu Zinaida Dmitrie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Dafinei Adrian
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Daghii Ion
Doctorand în pedagogie
13.00.00 ŞTIINŢE PEDAGOGICE
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Daicu A. S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Damanciuc Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Damaşcan Ghenadie Pavel
Doctor în medicina
14.00.33 Medicină socială şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)