POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:279

1Dabija Ala
Doctor în tehnică
05.19.07 Modelarea articolelor textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Dabija Ana Alexandru
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Dabija Angela Petru
Doctorand în creşterea animalelor şi produse animaliere
421.03. Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Dadu Ana Constantin
în biologie
03.00.18 Hidrobiologie, ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Dadu Constantin Iacob
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.07 Pomicultura
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Dadu Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Daghii Ion
Doctorand în pedagogie
13.00.00 ŞTIINŢE PEDAGOGICE
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Daicu Antolie S.
Doctorand în ingineria materialelor şi tehnologii industriale
255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Damaşcan Ghenadie Pavel
Doctor Habilitat în ştiinţe ale sănătăţii
331.03. Medicină socială şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Damaschin Natalia Nicolae
Doctor în farmacie
15.00.01 Farmacie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Damaschina Olga Nicolai
Doctorand în istorie
07.00.03 Istoria universala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Damian Florin Liviu
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Damian Iulia
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.09 Cibernetica matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Damian Victor
Doctor în istorie şi arheologie
611.02. Istoria românilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Dan Carmen-Mirela
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Dănăilă Vasilica Monica
Doctorand în drept
12.00.08 Drept penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Danci Alexandru V.
Doctor în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Dandara Liliana Vasile
Doctor în drept
12.00.03 Drept privat
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Dandara Otilia Nicolae
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Dănescu Elena
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)