POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 1075

1Dabija Ala
Doctor în tehnică
05.19.07 Modelarea articolelor textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Dabija Ana Alexandru
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Dabija Dumitru Gheorghe
4Dabija Emilia
5Dabija Ioana Fiodor
6Dabija Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Dabija Maria Grigore
8Dabija Mariana
9Dabija Nicolae
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Dabija Olga Ion
11Dabija Orest
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Dabija Pantelemon
13Dabija Tatiana
Doctor în ştiinţe juridice
552.01. Drept constituţional
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Dabija Tudor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Dabula A. I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Dacin Ianuş
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Dacin Natalia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Dacin Octavian
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Dacina Maia Andrei
20Dadu Alina Sergiu