POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 845

1Duca Gheorghe Grigore
Doctor Habilitat în chimie
02.00.15 Cinetica chimica si cataliza
11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Druţă Inga Gheorghe
Doctor Habilitat în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Domanciuc Vasile Ivan
Doctor în biologie
03.00.10 Ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Dicusar Alexandr Ivan
Doctor Habilitat în chimie
02.00.05 Electrochimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Dorogan Valerian Vasile
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Darovanaia Ala
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Dicova Irina
8Doga-Mîrzac Mariana Valerii
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Dolgopol Angela
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Dragomir Natalia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Drucioc Dorian Nicolae
Doctor în economie
08.00.13 Metode economico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Dziubeţcaia Tatiana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Dragalin Ion Petru
Doctor în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Dovbuş Piotr Vasile
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.01 Analiza matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Donica Ilie Naum
Doctor Habilitat în ştiinţe agricole
06.01.07 Pomicultura
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Daradur Mihail
Doctor Habilitat în geografie
11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Dîntu Sergiu
Doctor în tehnică
05.02.04 Tribologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Diatlov Anatol
19Dicusar Galina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Didenco Anatol