POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 17378

21Sainenco Ala Petru
Doctor în filologie
10.02.01 Limba română
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
22Varzari Pantelimon Mihail
Doctor Habilitat în ştiinţe politice
561.01. Teoria, metodologia politologiei; instituţii şi procese politice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
23Movilă Irina
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
24Vrabie Corneliu
Doctor în drept
12.00.03 Drept privat
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
25Gagim Ion Tudor
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
26Popovici Mihail Ilie
Doctor Habilitat în medicina
14.00.06 Cardiologie şi reumatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
27Iavorschi Constantin Mihail
Doctor Habilitat în medicina
14.00.26 Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
28Gladun Nicolae Vasile
Doctor Habilitat în medicina
14.00.27 Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
29Cojocaru Ala Nicolae
Doctor în medicina
14.00.09 Pediatrie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
30Scoferţă Petru Grigorie
Doctor în biologie
03.00.06 Virusologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
31Nenno Vladimir Eros
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
32Şchiopu Leonid Grigore
33Jurat Valentin Tudor
34Domanciuc Vasile Ivan
Doctor în biologie
03.00.10 Ihtiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
35Sofroni Dumitru Tudor
Doctor Habilitat în medicina
14.00.14 Oncologie şi radioterapie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
36Colţun Maricica Boris
Doctor în biologie
03.00.05 Botanica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
37Gavriliţă Lidia Tudor
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
38Tîrşu Mihai Stefan
Doctor în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
39Ciobanu Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
40Marina Vasile Iurie
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.02.04 Mecanica corpului solid deformabil
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)