POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 3481

1Cabac Eugeniu Valeriu
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar în ştiinţe sociale şi economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Cabac Ghenadie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Cabac Larisa
4Cabac Serghei Stepan
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.27 Mecanica corpului solid deformabil
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Cabac Valeriu
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Cabac Vasile Constantin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Cabac-Pogorevici Irina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Cabacenco Pavel
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Cabacenco Zoia
10Cabacov Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Cabanţov Olesea
12Cabanu Vasile
13Cabari Ana-Maria
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Cacean Alexandru Mihail
15Cacean Veronica Victor
16Caciuc Ionel
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Caciura Iurie Alexei
18Cadabeţchi Natalia Grigore
19Cadabniuc Marina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Cadelnic Ina
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.18 Cristalografie si fizica cristalelor