POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 2786

1Calmuţchi Laurenţiu Ion
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Cioban Mitrofan Mihail
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Ciocanu Gheorghe Petru
Doctor Habilitat în ştiinţe fizico-matematice
01.01.06 Logica matematica, algebra si teoria numerelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Cojocaru Ala Nicolae
Doctor în medicina
14.00.09 Pediatrie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Colţun Maricica Boris
Doctor în biologie
03.00.05 Botanica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Ciobanu Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Ciornea Viorel Ilie
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Chiciuc Andrei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Cojocari Angela Ion
Doctor în biologie
03.00.23 Biotehnologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Cojocaru Igor Petru
Doctor în inginerie electronică şi a informaţiei
232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Comendant Ion Timotei
Doctor în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Caraman Mihail Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Coropceanu Eduard Boris
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Caisim Natalia Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Callo Tatiana Mihail
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Caraganciu Anatol
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Chircă Sergiu
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Chistruga Boris Vladimir
Doctor Habilitat în economie
08.00.01 Economie politică; doctrine economice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Cojuhari Andrei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Cotelnic Ala
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)