POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 4044

1Cabac Eugeniu Valeriu
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Cabac Ghenadie
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Cabac Larisa
4Cabac Serghei Stepan
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.27 Mecanica corpului solid deformabil
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Cabac Valeriu
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Cabac Vasile Constantin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Cabac-Pogorevici Irina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Cabacenco Pavel
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Cabacenco Zoia
10Cabacov Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Cabancov Iu
12Cabanţov Olesea
13Cabanu Vasile
14Cabari Ana-Maria
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Cacean Alexandru Mihail
16Cacean Veronica Victor
17Cacian Diana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Cacianova J
19Caciuc Ionel
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Caciuc Viorica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)