POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:1093

1Paciu Mihail
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.07 Pomicultura
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Păcuraru Vera Simion
Doctor în filologie
10.02.01 Limba română
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Paduca Ala Constantin
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Păducel Ion
Doctor în drept
12.00.03 Drept privat
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Padurari Ivan Ivan
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Păduraru Galina
Doctor în filologie
10.02.19 Lingvistică generală (cu specificare: sociologică psihologică, contrastiv -tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Păduraru Ion
Doctorand în tehnică
05.14.02 Centrale electrice (partea electrica), retele electrice, sisteme electroenergetice si dirijarea lor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Pădure Alexandr
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Pădure Andrei
Doctor Habilitat în medicina
14.00.24 Medicină legală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Pădure Dumitru
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Pădure Olivian
Doctor în tehnică
05.22.08 Exploatarea şi studiul căilor de transport
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Pădure Valeriu Serafim
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Pădurea Lidia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Pădureac Dorina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Pădureac Lidia
Doctor în istorie
07.00.03 Istoria universala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Pădureţ Ala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Pădureţ Artiom Sergiu
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Pădureţ Ludmila
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Pagarin Maria-Sofia
Doctor în drept
12.00.08 Drept penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Păgînu Violeta Grigore
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)