POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 15

1Yaacoubi S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Yadav M.
3Yampoliskaia N.
4Yao M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Yaron K.
6Yavuz T.
7Yed S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Yegorov I. I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Yegorova I.
10Yehia A.
11Yelkuvan F.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
12Yilmaz S.
13Yosopov Y.
14Yosupov A.
15Yuvraj R.