POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 1467

1Vabișcevici A.
2Vacaraş O. V.
Doctor în matematică
111.02. Ecuaţii diferenţiale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Vacarciuc A.
4Vacarciuc A.
5Vacarciuc C.
6Vacarciuc C.
7Vacarciuc C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Vacarciuc C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Vacarciuc D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Vacarciuc D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Vacarciuc D.
12Vacarciuc E.
13Vacarciuc I. G.
Doctor în medicina
14.00.22 Ortopedie şi traumatologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Vacarciuc L.
Doctor în tehnică
05.18.07 Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Vacarciuc L.
16Vacarciuc M.
17Vacarciuc M. V.
Doctor în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Vacarciuc M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Vacarciuc M.
20Vacarciuc M. N.