POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 456

1Ualiev C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Ucevatchin A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Ucrainciuc E.
4Ucrainciuc S.
5Ucraineţ L.
6Ucraințev D.
7Ucraințeva V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Ududovici N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Uffelen M.
10Uglea M.
11Uglean G.
12Ujacova L.
13Ujavca M. P.
14Ukraineţ A.
15Ulaș L.
16Ulazov X.
17Ulchina I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Ulgu A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Ulian E.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Ulian G. P.
Doctor Habilitat în economie
08.00.05 Economie şi management
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)