POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 1961

1Raba T.
Doctor Habilitat în medicină clinică
321.09. Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Râbac C.
3Râbacov G.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Râbacova G. A.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.02.04 Mecanica corpului solid deformabil
Conferenţiar universitar
5Rabacu A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Rabacu D.
7Rabacu D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Rabacu I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Rabacu I. D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Rabadanov M.
11Rabah N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Rabalco A. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Răbdău P.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Rabdev A.
15Rabei A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Rabei A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Rabei A.
18Rabei A.
19Rabei C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Rabei C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)