POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 3426

1Paci A.
2Paci O.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Paciu I.
4Păcuraru A.
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
5Păcuraru V. S.
Doctor în filologie
10.02.01 Limba română
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Padma V.
7Paduca A. C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Paduca N.
9Padurar L.
10Pădurari V.
11Pădurariu M.
12Păduraru A.
13Păduraru D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Păduraru G.
Doctor în filologie
10.02.19 Lingvistică generală (cu specificare: sociologică psihologică, contrastiv -tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Păduraru I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Păduraru I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Păduraru L.
18Păduraru N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Păduraru O.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Păduraru P.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)