POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 772

1O'Boyle M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2O'Shea K.
3Oaieneagră E.
4Oală D.
5Oală I.
6Oală V.
7Oala V.
8Oancea I.
Doctor în drept
12.00.08 Drept penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Oancea V.
10Oancea V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Oanța D.
12Oanța V.
13Oargă D.
14Oaserele A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Obada A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Obada A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Obadă C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Obada C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Obada D.
20Obadă D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)