POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 3704

1Macaev F. Z.
Doctor Habilitat în chimie
02.00.03 Chimie organica
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Macaeva A. F.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Macaeva E. F.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Macagonova O. I.
Doctor în medicină fundamentală
311.01. Anatomia omului
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Macagonova O.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Macaleţ T.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Macan S.
8Macar S.
9Macarenco A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Macarenco E.
11Macarenco M.
12Macarenco N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Macarevici A. L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Macarevici A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Macarevici N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Macari A. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Macari A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Macari A.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Macari A. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Macari A.