POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 391

1Kabanova E. I.
2Kabbani S.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.08 Viticultura
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Kabuşa M.
4Kachwaha A.
5Kadîrbaev T.
6Kadîşevski V.
7Kahanovskaya S. V.
8Kahatabi R.
9Kahlig H.
10Kahovscaia I. A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Kahrl I.
12Kaid A.
13Kaim M. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Kaippadath J.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Kalamaghin A.
16Kalamaghin M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Kalâmaghin S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Kalamaghina A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Kalatinskaea M. A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Kalcev V.