POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 452

1Easinenco O.
2Ebrahim K.
3Ecaterina D.
4Echim E.
5Echim M.
6Echim �.
7Echim T.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Echimciuc G.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Eckert J.
10Eckhart R.
11Ecmecci I.
12Ecmecci L.
13Ecmeccioglu E.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
14Eco U.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Eddaoudi M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Eder J.
17Eder V. A.
Doctor în ştiinţe biologice
163.04. Microbiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Edin C.
19Edinac B. I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Edu A.