POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZВсе

Поиск исполнителей:
Расширенный поиск Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 2163

1Daalî A.
2Dabeja V. V.
3Dabija A.
Doctor în tehnică
05.19.07 Modelarea articolelor textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Dabija A. A.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Dabija C.
6Dabija D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Dabija D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Dabija D. G.
9Dabija E.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Dabija E.
11Dabija I. F.
12Dabija I.
13Dabija I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Dabija I.
15Dabija I.
16Dabija M. G.
17Dabija M.
18Dabija N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Dabija N. U.
20Dabija O. I.