POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 320

1Ţâbârnă Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Ţâbulschi Claudia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Ţabur Rodica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Ţâgulea Ion
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar în pedagogie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Țâmbală Lilia
6Ţâmbalari Anatol
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Ţâmbalari Gheorghe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Ţâmpău Victor Trofim
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Ţampău Viorella
10Ţap Anastasia Vasili
11Ţap Iurie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Ţapcov Victor Ion
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Conferenţiar universitar în chimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Ţapeş Aliona
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Țapeş Fevronia Ion
15Ţapeş Vitalie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Ţapiş Valentina
17Ţapoc Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Țăpordei Alla
19Ţapordei Carolina
20Ţapu Grigore
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)