POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 334

1Ţâbârnă Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Ţâbulschi Claudia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Ţabur Rodica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Ţâgulea Ion
Doctor în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar în pedagogie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Ţâmbală Carolina
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Țâmbală Lilia
7Ţâmbalari Anatol
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Ţâmbalari Gheorghe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Ţâmpău Victor Trofim
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Ţampău Viorella
11Ţap Anastasia Vasili
12Ţap Iurie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Ţapcov Victor Ion
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Conferenţiar universitar în chimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Ţapeş Aliona
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Țapeş Fevronia Ion
16Ţapeş Vitalie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Ţapiş Valentina
18Ţapoc Vasile
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Țăpordei Alla
20Ţapordei Carolina