POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZToate

Căutarea utilizatorilor:
Căutare avansată Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate:235

1Ţâbârnă Ion Vasile
Doctor Habilitat în medicina
14.00.05 Boli interne
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Ţăbuleac T.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Ţâmbali Valentina Iosif
Postdoctorand în biologie
03.00.05 Botanica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Ţâmpău Victor Trofim
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Ţap Anastasia Vasili
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Ţap Elena
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.01. Pedagogie universitară
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Ţapcov Varvara
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Ţapcov Victor Ion
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Țapeş Fevronia Ion
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Ţapeş Vitalie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Ţapu Grigore
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Ţapu Lucia
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Ţapu Parfentii Piotr
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Ţapu Tatiana
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Ţapuchevici Valentina Tudor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Ţăpurin P.Dumitru
Doctor în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Ţarălungă Antip
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Ţarălungă Boris
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Ţaralunga Irina Mihail
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Ţarălungă Liuba
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)