Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Maladiile virotice ale culturilor pomicole și implementarea sistemului de producere a materialului săditor devirozat în Republica Moldova
dr. Prodaniuc Leonid
2021 - 2022
2Argumentarea științifică și elaborarea tehnologiilor de fabricare a produselor alimentației sănătoase în baza materiei prime autohtone
dr. Iuşan Larisa
2021 - 2022
3Valorificarea la scara industrială a potențialului oenologic al soiurilor și clonelor de struguri asanate de selecție nouă și autohtone pentru fabricarea producției vinicule competitive pe piețele int
dr.hab Taran Nicolae
2020 - 2023
4Utilizarea metodelor genetice și biotehnologiilor moderne în scopul creării, devirozării și implementării în producere a soiurilor culturilor pomicole, portaltoaielor și culturilor bacifere, cu potenț
dr. Cozmic Radu
2020 - 2023
5Crearea, evaluarea și implementarea soiurilor noi de viță de vie și a clonelor soiurilor omologate, conforme schimbărilor climatice și principiilor de agricultură durabilă
dr. Cazac Fiodor
2020 - 2023
6Elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice a speciilor pomicule și bacifere în condițiile schimbărilor climatice
dr.hab Grosu Ion
2020 - 2023
7Elaborarea și modernizarea tehnologiilor de producere a cartofului și legumelor în contextul schimbărilor climatice în scopul asigurării unor producții inofensive stabile și durabile
dr.hab Iliev Petru
2020 - 2023
8Caracteristica tulpinilor de levuri autohtone izolate din centrul vitivinicol ”Trifești” pentru obținerea vinurilor albe și roșii seci
dr. Soldatenco Olga
2019
9Produs inovativ din lapte de capră cu proprietăţi biologice sporite
dr. Popovici Cristina
2017 - 2018
10Studiul capacităţilor biotehnologice a levurilor de genul Saccharomyces pentru producerea vinurilor naturale de masă albe si vinuri spumante cu grad igienic sporit.
dr. Soldatenco Olga
2016 - 2017
11Clasificarea vinurilor albe şi roșii în dependență de indicația geografică cu ajutorul analizei multiparametrice a caracteristicilor spectrale în bază logicii-fuzzy
dr. Scorbanova Elena
2015 - 2016
12Asanarea genotipurilor speciei Prunus domestica preţioase ca selecţie de către tulpinele cunoscute şi celor anterior nedescrise a virusului vărsatului prunului (PPV) prin cultura in vitro şi ex vitro.
dr. Calaşian Iurie
2015 - 2016
13Tehnologii inovative în viticultură și vinificație - siguranța alimentară a produselor viti-vinicole
dr.hab Soldatenco Eugenia
2015 - 2018
14Utilizarea durabilă şi con- servarea resurselor geneti- ce: Studiu de caz - Nucul (Juglans regia L.) în Re- publica Moldova şi Italia
dr.hab Pîntea Maria
2015 - 2016
15Tehnologii moderne, soiuri pomicole şi bacifere orientate spre producţie durabilă şi securitatea alimentară.
dr.hab Dadu Constantin
2015 - 2018
16Dezvoltarea tehnologiilor de procesare a materiei prime agroalimentare indigene în asigurarea calităţii şi siguranţei Alimentelor
dr. Iorga Eugen
2015 - 2018
17Crearea şi implementarea soiurilor şi hibrizilor de culturi legumicole şi cartof, perfecţionarea elementelor tehnologice de producere şi condiţionare a legumelor în cultura convenţională şi organică
dr.hab Iliev Petru
2015 - 2018
18Izolarea şi selectarea tulpinelor de levuri pentru producerea vinurilor roşii seci în Plaiul vitivinicol Puhoi.
dr. Soldatenco Olga
2014 - 2015
19Mobilizarea mijloacelor biotehnologice moderne în lupta cu virusul periculos a vărsatului prunului.
dr. Calaşian Iurie
2013 - 2014
20Clasificarea şi identificarea distilatilor de vin prin metodele analizei multiparametrice caractersticelor lor spectrale
dr. Scorbanova Elena
2013 - 2014
21Studiul şi influenţa procesului de dealcoolizare a vinurilor albe asupra parametrilor de calitate a produsului finit.
dr. Adajuc Victoria
2013 - 2014
22Ameliorarea speciilor de arbusti fructiferi cu importanta nutritională
dr. Sava Parascovia
2013 - 2014
23Tehnologii Moderne în Industria Alimentară - 2012
dr. Reşitca Vladislav
2012
24Producerea dejunurilor uscate pe baza tehnologiei de extrudare din materia primă autohtonă ecologică
dr. Caragia Vavil
2012
25Implementarea tehnologiei înfiinţării plantaţiilor perene în baza noilor metode de apreciere a condiţiilor ecologice
dr.hab Chisili Mihail
2012 - 2013
26Perfecţionarea şi implementarea tehnologiilor de producere a fructelor de agriş, coacăz negru, zmeur si căpşun cu înfiinţarea plantaţiilor demonstraţionale.
dr. Sava Parascovia
2011
27Crearea şi implementarea soiurilor viţei de vie competitive, tehnologiilor perfomante de cultivare şi procesare a strugurilor cu obţinerea produselor viti-vinicole
dr.hab Taran Nicolae
2011 - 2014
28Crearea şi implementarea de noi soiuri pomicole şi bacifere cu potenţial genetic de productivitate înalt, adaptivitate sporită şi tehnologii moderne de cultivare
dr.hab Bucarciuc Victor
2011 - 2014
29Crearea şi implementarea a noi soiuri de culturi legumicole şi modernizarea tehnologiilor de cultivare
dr.hab Botnari Vasile
2011 - 2014
30Tehnologii inovaţionale de prelucrare a materiei prime agricole origine vegetală şi animalieră
dr. Iorga Eugen
2011 - 2014
31Tehnologii moderne de irigare în condiţii de subasigurare cu apă
dr. Popovici Tudor
2011 - 2012
32Elaborarea tehnologiei de CO2 - extracţie a substanţelor biologic active din germeni de grîu.
dr. Zalamai Victor - 2011
dr. Zalamai Victor - 2012
dr. Caragia Vavil - 2010
2010 - 2012
33Studiul şi evidenţierea suşelor de levuri perspective pentru producerea levurilor active uscate autohtone pentru spumante
dr. Adajuc Victoria
2010 - 2011
34Elaborarea metodologiei de diagnostică a tulburărilor cristaline în sisteme metastabile de sucuri şi concentrate din struguri
dr. Iorga Eugen
2010
35Aprecieri oenologice a clonelor germane de viţă de vie cultivate în condiţiile Republicii Moldova.
dr. Bodean Constantin
2010
36Implementarea soiurilor de măr imune la rapăn şi menţinerea genofondului pomicol.
dr.hab Bucarciuc Victor
2010
37Tehnologia inovaţională a gemurilor de fructe şi pomuşoare cu conţinut redus de zahăr şi valoare biologică sporită
dr. Popel Svetlana
2010 - 2011
38Dezvoltarea metodelor alternative pentru determinarea umidităţii în fructele şi legumele uscate
dr. Şleagun Galina
2009
39Elaborarea metodelor de dirijare a calităţii produselor deshidratate
dr. Ţislinscaia Natalia
2009
40Tehnologii moderne de irigare în condiţii de subasigurare cu apă
dr. Popovici Tudor
2009 - 2010
41Elaborarea şi implementarea tehnologiei de demetalizare a băuturilor cu utilizarea sorbanţilor anorganici autohtoni
dr. Degteari Natalia
2009 - 2010
42Estimarea stării fitosanitare a unor clone a soiurilor autohtone din Republica Moldova
dr.hab Găină Boris
2009
43Implementarea tehnologiei de fondare a livezilor industriale de migdal pe baza soiurilor autohtone
dr. Popovici Tudor
2009 - 2010
44Cercetarea influenţei micotoxinelor (Ochratoxin A), formate în procesul de păstrare, asupra indicilor calităţii şi inofensivităţii materiei prime şi producţiei finite din struguri, fructe şi pomuşoare
dr.hab Găină Boris - 2008
dr. Bodean Constantin - 2009
2008 - 2009
45Perfecţionarea şi implementarea tehnologiilor de cultivare a căpşunului şi arbuştilor fructiferi
dr. Sava Parascovia
2008 - 2009
46Implementarea tehnologiei complexe de prelucrare a seminţelor de struguri, în scopul obţinerii surselor renovabile de energie
dr.hab Ţuţuc Victor
2008 - 2009
47Implementarea tehnologiei de prelucrare a cerealelor şi leguminoaselor prin metoda de extruzie termoplastică
dr. Ţislinscaia Natalia
2008 - 2009