POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 4895

1Baba D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Baba L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Babac V. A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Babacaev A.
5Babacova E.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Babaha E.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Babaian B. R.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Babaian I.
9Babaian O.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Babaian Z.
11Babaianu A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Babain Y.
13Băbălău A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Băbălău A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Băbălău A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Băbălău D.
17Băbălău D.
Doctor în ştiinţe juridice
554.01. Drept penal şi execuţional penal
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Băbălău E.
19Băbălău I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Băbălău I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)