POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 3426

1Gabatiuc N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Gaberi C. G.
Doctor în ştiinţe ale sănătăţii
331.03. Medicină socială şi management
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Gaberi G.
4Gaberi V.
5Gabinschi M. A.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.05 Limbi romanice
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Gabor A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Gabor R.
8Gabuja A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Gabuja D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Gabuja M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Gabuja V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Gabunea M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Gabur E.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Gabur R.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Gabura A.
16Gabura A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Gabura A.
18Gabura A.
19Gabura C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Gabura D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)