Contest

Emite conţinut
Apel deschis. Concursul proiectelor pe probleme de interes stringent
2024-10-23
 Obiectivele concursului: 1) Consolidarea resurselor și canalizarea eforturilor în identificarea soluțiilor bazate pe dovezi pentru rezolvarea problemelor stringente ale R. Moldova. 2) Generarea evidențelor necesare pentru fundamentarea deciziilor Guvernului R. Moldova și altor entități ale administrației publice și din...
Apel închis. Concurs general
2023-12-31
 Concurs de inregistrare a tuturor proiectelor pentru care nu exista concurs...
Apel închis. Finantare institutionala 2020-2023
2023-06-10
Finantare institutionala...
Apel închis. Concursul bilateral moldo-turc ANCD-TUBITAK
2023-05-15
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova anunță lansarea concursului bilateral moldo-turc în baza Protocolului de cooperare științifică și tehnologică dintre Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) din Moldova și Consiliul Tehnologic de Cercetare din Turcia...
Apel închis. Concursul programelor de postdoctorat pentru anii 2023-2024
2022-10-13
 ANCD anunță lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anii...
Apel închis. Concursul proiectelor pentru tineri cercetători
2022-10-13
Condiții de participare: 1) La concurs pot participa organizațiile din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova conform art. 15 și 95 ale Codului cu privire la știință și inovare al R. Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004 (organizație-executor). 2) În calitate de conducător de proiect pot activa doar persoane...
Apel închis. CONCURSUL PROIECTELOR DE INOVARE PENTRU ANUL 2023
2022-07-30
Proiect de inovare – proiect care include activități ce au ca scop aplicarea rezultatelor obținute de pe urma cercetării şi/sau experienței practice, care sunt orientate spre utilizarea în activitatea practică şi/sau comercializarea pe piață a materialelor, produselor sau dispozitivelor, procedeelor, sistemelor şi...
Apel închis. CONCURSUL PROIECTELOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC PENTRU ANUL 2023
2022-07-30
Proiect de transfer tehnologic – proiect care include activități de punere în aplicare a rezultatelor inovării în scopul obținerii produselor și serviciilor noi, al sporirii performanțelor, precum și al îmbunătățirii eficienței acestora.   1. Propunerile de proiecte vor fi elaborate în următoarele...
Apel închis. Concursul proiectelor bilaterale moldo-turce (2023-2024)
2022-07-01
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova anunță lansarea concursului bilateral moldo-turc în baza Protocolului de cooperare științifică și tehnologică dintre Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) din Moldova și Consiliul Tehnologic de Cercetare din Turcia...
Apel închis. Concursul programelor de postdoctorat pentru anii 2022-2023
2021-11-30
 La concurs poate participa organizația din domeniile cercetării și inovării, abilitată în condițiile legii, care înaintează dosarul...
Apel închis. CONCURSUL PROIECTELOR DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC PENTRU ANUL 2022
2021-10-29
Condițiile de participare la concurs   3.1 La concurs pot participa organizațiile din domeniile cercetării și inovării prevăzute la art. 95 alin. (1) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, nr. 259/2004, în parteneriat cu alte organizații din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu...
Apel închis. Ofertă de soluții privind promovarea conceptului de Știință deschisă și dezvoltarea tehnologiilor digitale în domeniile cercetării și inovării
2021-07-09
 1. Date generale: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare invită organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării să consolideze eforturile sale pentru înscrierea expresiilor de interes pentru „Oferta de soluții privind promovarea conceptului...
Apel închis. Concursului proiectelor bilaterale moldo-belaruse cu finantarea din bugetul de stat pentru anii 2022-2023
2021-06-30
 1. Date generale: Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie al Republicii Belarus lansează Concursul comun de proiecte bilaterale din domeniile cercetării și...
Apel închis. Concurs suplimentar al proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2021-2022
2021-04-15
La concurs pot participa organizațiile din domeniile cercetării și inovării prevăzute la art. 95 alin. (1) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, nr. 259/2004, independent sau în clustere/parteneriate cu alți subiecți din domeniile cercetării și inovării, inclusiv cu reprezentanții mediului de...
Apel închis. „Programe de postdoctorat” pentru anuii 2021-2022
2020-10-09
 Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul 2021, în corespundere cu: ‒ Planul de admitere la programele de postdoctorat pe priorități strategice pentru anul 2021, aprobat prin HG nr.572/2020 ‒ Programul național în domeniile...