POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 3

1Xavier R.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Xenofontov I. V.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3XingHao C.