POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 1483

1Lablic A.
2Labliuc S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Labliuc S. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Labo N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Labunco I.
6Labunet A.
7Labunskaia N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Labutina V.
9Lăcătuș C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Lăcătuşu M. V.
Doctor în filosofie
09.00.03 Istoria filosofiei
11Lachi C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Lachi C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Lăcustă A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Lăcustă E. T.
Doctor în filologie
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii, după caz)
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Lăcustă I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Lacusta V. N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Ladan S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Ladaniuc A.
19Ladaniuc V.
20Ladojina T.