Organizaţii executante de proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale
finanţate în perioada

From
pînă la
Nr.
d/o
OrganizaţiaNr. proiectePersoane abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat
1Universitatea de Stat din Moldova211
2Universitatea Tehnică a Moldovei18845
3Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“180131
4Institutul de Fizică Aplicată al AŞM1204
5Institutul de Chimie al AŞM8015
6Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM625
7Universitatea Agrară de Stat din Moldova5718
8Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare538
9Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi5211
10Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM49
11Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM4811
12Centrul Naţional de Sanătate Publică464
13Institutul de Zoologie al AŞM4615
14Academia de Studii Economice din Moldova4539
15Gradina Botanică (Institut) a AŞM396
16Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor 3816
17Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău3640
18Institutul de Filologie al AŞM353
19Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM34
20IMSP Institutul Oncologic336
21Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM31
22Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM314
23Universitatea de Stat din Tiraspol3018
24IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii285
25IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“286
26Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM269
27Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM2511
28Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”243
29Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM23
30IMSP Institutul de Cardiologie227
31Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“21
32Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei19
33Institutul de Energetica al AŞM184
34Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM184
35Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”174
36Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei177
37Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM172
38Institutul de Istorie al AŞM161
39Academia de Ştiinţe a Moldovei15
40Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM15
41Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova1418
42Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor14
43Institutul de Zoologie14
44Institutul de Fizică Aplicată13
45Institutul Naţional de Cercetări Economice13
46Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie13
47IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”12
48Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM128
49IMSP Institutul de Medicină Urgentă12
50Institutul de Chimie12
51Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM1210
52Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.114
53Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“11
54Institutul de Studii Enciclopedice al AŞM10
55Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală10
56Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“101
57Institutul Patrimoniului Cultural10
58Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie9
59Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP9
60Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară87
61Firma „Bodiul-ARA“8
62Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie7
63Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice7
64Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”7
65Institutul de Istorie6
66Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală6
67Institutul de Tehnologii Alimentare6
68Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"6
69Institutul de Istoria şi Teoria Artei al Academiei de Ştiinţe6
70Fondul „AGROINVEST“6
71Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova52
72I.M. S.A. Uzina „Topaz”5
73Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice5
74Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"5
75Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei5
76RIF-ACVAAPARAT S.A., Institutul de cercetari stiintifice5
77Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică5
78Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei4
79Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice4
80Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Control Nedistructiv4
81Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”4
82Necunoscută, Moldova4
83"Moldagrotehnica" S.A.4
84Institutul de Geologie şi Seismologie3
85SRL Triodor3
86Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Urgentă3
87Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”3
88Intreprinderea Experimentală Chimică „IZOMER“3
89Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie3
90Întreprinderea de Stat pentru Cercetarea şi Producerea Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova“3
91ÎS „Aselteh” 3
92Academia de Administrare Publică, Republica Moldova36
93Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „AcvaGenResurs”3
94Institutul de Lingvistică al Academiei de Ştiinţe2
95Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”2
96Asociaţia Tehnico-Ştiinţifică 'Tehnici Informaţionale şi Sisteme'2
97Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova 24
98Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”211
99Parcul ştiinţifico-tehnologic „ACADEMICA“2
100Institutul de Ecologie şi Geografie2
101Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Probleme Actuale ale Matematicii, Informaticii şi Economiei“2
102Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova 2
103Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Ştiinţe ale Vieţii“2
104TOMAI-VINEX SA2
105S.A. „Seminte Agro“2
106Institutul de Fizică Aplicată, USM1
107Institutul de Energetica1
108Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"1
109S.R.L. Azamet-Pro1
110IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie1
111SRL Artproeco1
112SPB „Constructorul“, Centru Clinic de Medicină Tradiţională şi Netradiţională1
113AZAT-SU1
114SRL Avantbios1
115Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare1
116S.R.L. TERRA ARB GRUP1
117SRL Bioconvagro1
118Centrul Naţional de Management în Sănătate1
119Institutul de Arte1
120Şcoala Antropologică Superioară1
121Institutul de Pomicultură1
122Firma „AVVEX“1
123Biroul Specializat de Proiectare şi Tehnologie în Electronica solidului al Academiei de Ştiinţe1
124Catedra de Limbi Straine a Academiei de Ştiinţe1
125BC Moldova Agroindbank S.A.1
126ABS SRL1
127Sanin SRL1
128Goliat-Vita SRL1
129Salonix-Teh SRL1
130Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI”1
131Universitatea de Studii Europene din Moldova12
132"HYGIEACOM" SRL1
133Incubatorul de Inovare "Innocenter"1
134Ecosorbent SRL1
135ÎI „Gavaziuc David“1
136Eco-Consult SRL1
137PANTEHNO-NORD SRL1
138Biochemtech SRL1
139Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Chimie Aplicată şi Ecologică“ al Universităţii de Stat din Moldova1
140Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative1
141"Molfarmgrup" S.R.L.1