Căutare avansată proiecte

Proiecte de cercetare finanţate din bugetul de stat,
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

Nr.
d/o
Titlul proiectuluiDirector de proiect, gradul ştiinţific Termenul de realizare a proiectului
1Tehnologii și resurse informaționale pentru digitizarea patrimoniului românesc istorico-literar din secolele 17-20 tipărit cu alfabetul chirilic
dr.hab Cojocaru Svetlana
2018 - 2019
2Dezvoltarea instrumentarului pentru modelarea strategiilor de atenuare a dezastrelor sociale cauzate de catastrofe și terorism
dr.hab Cojocaru Svetlana
2017 - 2018
3Sistem Informațional pentru cercetare, tratament, recuperare și reabilitare în accidentele vasculare cerebrale
dr.hab Cojocaru Svetlana
2017 - 2018
4Instrumente Informatice Inteligente de Cuantificare şi Evaluare a Hepatopatiilor Difuze în baza măsurărilor non-invazive şi investigaţiilor de laborator (3ICEHD)
Secrieru Iulian
2017 - 2018
5Tehnici moderne de procesare avansată a imaginilor cu aplicare în imagistica medicală.
dr. Burţeva Liudmila
2015 - 2016
6Modelarea sistemelor dinamice stochastice si soluționarea problemelor decizionale Markov
dr.hab Lozovanu Dmitrii
2015 - 2016
7Sistem Informațional pentru cercetare, tratament, recuperare și reabilitare în accidentele vasculare cerebrale
dr.hab Cojocaru Svetlana
2015 - 2016
8Modele şi tehnologii în ingineria sistemelor inteligente şi a calculului performant
dr. Ciubotaru Constantin
2015 - 2018
9Metode analitice şi numerice de soluţionare a problemelor de evoluţie, optimizare şi teoria aşteptării
dr.hab Lozovanu Dmitrii
2015 - 2018
10Invarianți algebrici și geometrici în studiul calitativ al sistemelor diferenţiale polinomiale
dr.hab Vulpe Nicolae
2015 - 2018
11Tendinţe moderne în algebră, topologie şi geometrie: cercetări fundamentale şi aplicaţii.
dr.hab Caşu Alexei
2015 - 2018
12Sistemul informaţional distribuit «DICOM Network»
dr. Bogatencov Petru
2014 - 2015
13Instrumente asistate de calculator pentru diagnosticare şi clasificare a stadiilor precoce ale bolii ficatului gras non-alcoolic cu modele predictive de stabilire a riscurilor de complicaţii
dr.hab Gaindric Constantin
2013 - 2015
14Sisteme de aşteptare cu priorităţi, cu schimb semi-Markov şi control în reţele complexe
dr.hab Mişcoi Gheorghe
2013 - 2015
15Modele de aşteptare semi-Markov
dr. Bejenari Diana
2013 - 2014
16Sisteme şi tehnologii de procesare distribuită a informaţiei şi evaluarea eficienţei de utilizare a acestora
dr. Petic Mircea
2013 - 2014
17Metode numerice şi algoritmi de soluţionare a problemelor stocastice dinamice decizionale
dr.hab Lozovanu Dmitrii
2013 - 2015
18Sistem suport pentru decizii clinice în domeniul examinării ultrasonografice a zonei hepato-pancreato-biliară (SONARES 13)
dr.hab Gaindric Constantin
2013 - 2014
19Conferinţa a XX-a la Matematică aplicată şi industrială
dr.hab Cioban Mitrofan
2012
20Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică
Andronic Serghei
2012
21Elaborarea unui suport tehnologic-informaţional pentru interoperabilitatea resurselor lingvistice computaţionale
dr.hab Alhazov Artiom
2012 - 2013
22Modelarea sistemelor dinamice stochastice şi soluţionarea problemelor decizionale de tip Markov
dr.hab Lozovanu Dmitrii
2012 - 2014
23Probleme de studiu local şi global al singularităţilor cîmpurilor vectoriale polinomiale
dr.hab Vulpe Nicolae
2012 - 2014
24Tehnologiilor avansate de elaborare a sistemelor inteligente pentru Societatea Informaţională
dr. Ciubotaru Constantin
2011 - 2014
25Probleme actuale ale algebrei şi ecuaţiilor diferenţiale: aspecte teoretice şi aplicative
dr.hab Popa Mihail
2011 - 2014
26Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor deterministe şi stocastice în modelarea sistemelor decizionale dinamice
dr.hab Lozovanu Dmitrii
2011 - 2014
27Sistem-suport de decizie pentru selecţia, finanţarea şi gestionarea proiectelor de cercetare ştiinţifică-dezvoltare tehnologică cu finanţare publică
dr. Cojocaru Igor - 2011
dr.hab Gaindric Constantin - 2012
2011 - 2012
28Metode inovative pentru vizualizarea şi investigarea ecografică în scop medical (MIVIEM)
dr.hab Gaindric Constantin
2010 - 2012
29Managementul resurselor Informaţionale şi Asistarea Cooperărilor Ştiinţifice inter-Academice şi a Managementului cooperărilor între Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova şi Academia Română
dr.hab Cojocaru Svetlana
2010 - 2012
30Cercetarea modelelor de aşteptare cu priorităţi în sisteme contemporane de diversificare a resurselor informaţionale
dr.hab Mişcoi Gheorghe
2010 - 2011
31Evaluare şi training adaptiv a cadrelor din domeniul diagnosticării medicale.
dr. Burlaca Oleg
2010 - 2011
32Modele matematice de control al tuberculozei în Republica Moldova
dr. Puţuntică Vitalie
2010 - 2011
33Cercetarea şi optimizarea procesului de monitorizare şi securizare în reţele informaţionale complexe
dr. Secrieru Grigore
2010
34Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor dinamice stochastice
dr.hab Lozovanu Dmitrii
2010 - 2011
35Structuri topologice şi aplicaţiile lor în analiză şi teoria automatelor
dr.hab Cioban Mitrofan
2010 - 2011
36Modelarea relaţiei constrângere-creştere economică în cadrul dezvoltării durabile
dr. Geru Vitalie - 2009
dr. Chistruga Marcel - 2010
2009 - 2010
37Analiza şi modelarea procesării traficului informaţional în viitoarele generaţii de reţele
dr.hab Mişcoi Gheorghe
2009
38Standardizarea imaginilor prin abordare de tip „Data Warehouse” pentru asistarea de calculator a examinării sonografice a zonei abdominale
dr. Burţeva Liudmila
2009
39Suport decizional şi algoritmi pe structuri grid cu mai multe nivele pentru reţeaua de comunicaţii CENETIX
dr.hab Lozovanu Dmitrii
2009
40Ecuaţiile neliniare multidimensionale integrabile, sistemele dinamice şi proprietăţiile lor geometrice
dr. Driuma Valeriu
2008 - 2009
41Algoritmi noi de autentificare a informaţiei electronice şi scheme criptografice de partajare a secretului
dr.hab Şcerbacov Victor
2008 - 2009
42Elaborarea metodelor şi algoritmilor pentru cercetarea protocoalelor de transport a informaţiei multimedia in reţele fără fir de bandă largă cu dirijare centralizată
dr.hab Mişcoi Gheorghe - 2008
dr.hab Andronati Nicolae - 2009
2008 - 2009
43Algebră topologică şi diferenţială
dr.hab Arnautov Vladimir
2008 - 2009
44Modelarea numerică a problemelor astrofizice privind dinamica nestaţionară multidimensională gravitaţională magnetică a gazelor
dr.hab Rîbachin Boris
2008 - 2009
45Crearea segmentelor reţelei transport date în baza implementării tehnologiei 1 Gbps
dr. Bogatencov Petru
2008 - 2009
46Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor de dirijare a sistemelor dinamice complexe
dr.hab Lozovanu Dmitrii - 2008
dr. Secrieru Grigore - 2009
2008 - 2009