Concursuri

Emite conţinut
Apel închis. Proiecte-executanti
2020-03-10
...
Apel închis. Proiecte din cadrul Programelor de Stat 2020-2023
2019-10-23
Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 - 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu...
Apel închis. Program de Stat 2020-2023
2019-10-23
Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Program de Stat” (2020 - 2023) în vederea finanţării proiectelor de cercetare științifică fundamentală și/sau aplicativă care au drept scop dobândirea de noi cunoștințe, formularea și verificarea a noi ipoteze și teorii într-un domeniu...
Apel închis. Concursul suplimentar al proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat în anul 2019
2019-08-15
Scopul concursului: Dezvoltarea unei economii durabile bazate pe inovații, prin stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor inovaționale.   Obiectivele concursului: 1) Utilizarea cunoștințelor noi, inclusiv cele ce rezultă din folosirea obiectelor de proprietate intelectuală. 2) Crearea și aplicarea de noi produse și...
Apel închis. Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anal 2019
2018-11-05
Scopul concursului: Dezvoltarea unei economii durabile bazate pe inovații, prin stimularea parteneriatelor între industrie și cercetare, în vederea realizării în comun a activităților de inovare și...
Apel închis. Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019
2018-10-29
1. Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a rezultatelor științifice în rândurile tinerilor cercetători...
Apel închis. Concursul proiectelor pentru Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019
2018-10-22
 Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale. Obiectivele concursului: 1) Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale; 2) Schimbul de experiență în domeniul cercetării și...
Apel închis. Concursul proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2019
2018-10-22
Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării. Obiectivele concursului: 1) Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de diseminare a...
Apel închis. Concurs comun al proiectelor științifice de cercetare moldo - belaruse, finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019-2020
2018-08-01
1. Date generale:   Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a Republicii Moldova și Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie a Republicii Belarus lansează Apelul concursului comun de proiecte științifice de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de cooperare științifică și tehnică între...
Apel închis. Concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2018
2017-10-31
Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovaţii şi transfer de tehnologii noi, prin stimularea şi dezvoltarea IMM-lor inovaţionale. Cerinţa obligatorie: Condiţia obligatorie pentru aplicarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic este implementarea unei inovaţii sau tehnologii noi pentru Republica...
Apel închis. Programul multilateral ERA.Net RUS Plus
2017-08-31
Se anunță lansarea concursului ERA.Net RUS Plus, care are misiunea de a continua susținerea proiectelor științifice și tehnologice multilaterale din următoarele domenii: nanotehnologii, sănătate, științe sociale și umanistice și robotică. Scopul concursului ERA.Net RUS Plus 2019 este crearea unei colaborări durabile în...
Apel închis. Concurs al proiectelor ASM & STCU în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”
2017-06-26
În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), aangajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova se lansează apelul...
Apel închis. Concepții ale programelor de stat pentru anii 2018-2019
2017-05-31
Se anunţă concursul de propuneri (concepții) ale programelor de stat pentru anii 2018-2019. La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Se vor considera prioritare concepțiile, ce vor reflecta soluționarea problemelor stringente ale țării, precum și dezvoltarea științei și...
Apel închis. Proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019
2017-05-30
 Proiecte din cadrul programelor de stat finanțate de la bugetul de stat pentru anii...