Concursuri

Emite conţinut
Apel închis. CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU TINERII CERCETĂTORI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANII 2018-2019
2017-03-26
1. Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea tinerilor cercetători prin finanțare pentru obţinerea rezultatelor remarcabile în cercetare, obţinerea de noi cunoştinţe, asigurarea unui nivel adecvat al cercetării, care ar garanta compatibilitatea şi competitivitatea rezultatelor ştiinţifice ale...
Apel închis. CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE INTERNAŢIONALE FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL 2017
2017-02-26
Scopul si obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțare pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale. Obiectivele concursului: Promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale; Schimbul de experiență în domeniul...
Apel închis. CONCURSUL PROIECTELOR PENTRU EDITAREA MONOGRAFIILOR ȘTIINȚIFICE PENTRU ANUL 2017
2017-02-26
 Scopul și obiectivele concursului. Scopul concursului: Susținerea comunității științifice prin finanțarea editării monografiilor științifice/lucrări de valoare pentru diseminarea rezultatelor performante ale cercetării.   Obiectivele concursului: - Sporirea capacităților de cercetare, inovaționale și de...
Apel închis. Concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017 - PRELUNGIRE
2016-11-30
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei prelungește concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017. Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi. Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea...
Apel închis. CPI-Water-Works-2015-ERA-NET
2016-09-14
Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului H2020 JPI- WaterWorks2014 ERA-NET Cofund pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Watwr Systems”. În acest proiect...
Apel închis. Concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2017
2016-09-05
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei prelungește concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2017.Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi.Cerința obligatorie: Condiția obligatorie pentru aplicarea proiectelor...
Apel închis. Concurs repetat al proiectelor din cadrul programului de stat (coord. dr. hab. Anatol Petrencu), finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018
2016-08-05
CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL AȘM anunță concursul repetat al proiectelor din cadrul programului de stat “Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” (coord. dr. hab. Anatol...
Apel închis. Proiecte din cadrul programelor de stat finanţate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018
2016-05-27
CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018, după cum urmează:1.    „Securitatea economică în contextul integrării regionale și europene a Republicii...
Apel închis. Proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018
2016-05-27
CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2017-2018.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în...
Apel închis. Concurs al proiectelor ASM & STCU în cadrul Programului „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”, 2017
2016-05-26
În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), aangajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova se lansează apelul...
Apel închis. Proiecte bilaterale 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare şi Informatizărea a Ucrainei pentru perioada 2016-2018
2016-04-17
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Agenţia de Stat pentru Ştiinţa, Inovare  şi Informatizare a Ucrainei (ASŞIIU) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Acordului de Cooperare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei în domeniul ...
Apel închis. Proiecte bilaterale 2016-2018: Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiințifică și Inovare din România
2016-04-01
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare din România (ANCSI) și Academia de Ştiințe a Moldovei (AŞM) lansează Apelul comun pentru depunerea propunerilor de proiecte de cercetare, în conformitate cu prevederile Programului de cooperare științifică și tehnologică, semnat la București, la data de...
Apel închis. Proiecte pentru editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pentru anul 2016
2016-02-19
CONSILIUL SUPREM PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ al ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor privind editarea monografiilor științifice (lucrări de valoare) pe anul 2016 Propunerea de proiect privind editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2016 va întruni...
Apel închis. Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016
2016-01-22
CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2016.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi...
Apel închis. Proiecte de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2016
2015-12-14
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei desfășoară concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2016.Obiectiv: Dezvoltarea unei economii bazate pe inovații și transfer de tehnologii noi, prin stimularea și dezvoltarea IMM-lor inovaționale.Cerința...