Concursuri

Emite conţinut
Apel închis. Proiecte din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017
2015-10-16
Consiliul Suprem Pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, conform Hotărîrii nr. 231 din 01 octombrie 2015,  anunţă extinderea termenului de depunere a proiectelor finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2016-2017 din cadrul programului de stat “Regenerare prin terapie celulară a...
Apel închis. Proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2016-2017
2015-09-18
CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat,  pentru anii 2016-2017.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect în...
Apel închis. Water Works 2014 JPI ERA-NET Cofund
2015-09-14
Centrul Proiecte Internaționale al Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează Concursul multilateral în cadrul proiectului H2020 JPI- WaterWorks2014 ERA-NET Cofund pentru proiecte comune de cercetare în domeniul apelor „Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Watwr Systems”. În acest proiect...
Apel închis. Programul „INIŢIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE”
2015-05-25
În conformitate cu prevederile Acordului de Colaborare, semnat la 20 martie 2009 între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina (STCU), a angajamentului comun ASM-STCU din 04 iunie 2013 de a susţine progresul în sfera cercetare-dezvoltare din Republica Moldova se lansează apelul pentru...
Apel închis. Proiecte pentru editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015
2015-05-22
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINTE A MOLDOVEI anunţă concursul privind „Editarea Monografiilor Ştiinţifice (lucrări de valoare) pe anul 2015Propunerea de proiect privind Editarea monografiilor ştiinţifice (lucrări de valoare) pentru anul 2015 va întruni următoarele...
Apel închis. Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015
2015-05-15
CONSILIUL  SUPREM PENTRU  ȘTIINȚĂ  ȘI  DEZVOLTARE  TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaţionale pentru anul 2015.Condiţiile de participare pot fi accesate aici.Formularul-tip de perfectare a propunerii de proiect poate fi...
Apel închis. STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2016-2017
2015-03-01
Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) în comun cu Centrul Ştiinţifico - Tehnologic din Ukraina (STCU) lansează concursul proiectelor în cadrul programului „STCU&ASM: Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare” pentru următoarele direcţii prioritare:Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru...
Apel închis. Proiecte pentru conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană 2015
2015-01-12
Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi Centrul Proiecte Internaţionale (CPI) lansează Apelul de concurs pentru conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană, în conformitate cu prevederile Contractului de Grant Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene "Suportul ...
Apel închis. Proiecte de cercetări ştiintifice fundamentale şi aplicative 2015 - 2018, apel suplimentar
2015-01-06
Procedura de elaborare, depunere şi evaluare a propunerilor de proiecte are loc în conformitate cu prevederile pct. 2, 14, 15 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 731 din 08.09.2014 cu...
Apel închis. Proiecte de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2015-2016
2014-12-19
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei lansează concursul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru anul 2015. Condiția obligatorie pentru participare la concurs este ca prin proiectul propus, agentul economic să introducă un serviciu, produs, proces nou,...
Apel închis. Proiecte de cercetare: AŞM (Moldova) - FRCFB (Belarus) pentru 2015-2016
2014-10-20
Concurs comun de proiecte de cercetare: Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) - Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB) Centrul Proiecte Internaţionale anunţă cel de-al treilea concurs de proiecte de cercetare pentru 2015-2016 cu Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus (FRCFB),...
Apel închis. Proiecte din cadrul Programelor de Stat pentru anii 2015-2016
2014-10-13
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI  anunţă concursul proiectelor pentru anii 2015-2016 în cadrul următoarelor programe de stat:Securitatea economică în contextul integrării regionale şi europene a Republicii Moldova – coordonator acad. Belostecinic Grigore;...
Apel închis. Proiecte independente pentru tinerii cercetători 2015-2016
2014-10-10
CONSILIUL SUPREM PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI anunță concursul de proiecte pentru tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat, pentru anii 2015-2016.Propunerea de proiect va întruni următoarele condiţii:conducătorul de proiect este doctor în ştiinţe în vîrstă de...
Apel închis. Proiecte de cercetare pentru mobilitate: AŞM (Moldova) - CNCI (Italia) pentru 2015-2016
2014-09-30
Concursul comun de proiecte de cercetare pentru mobilitate: Academia de Stiinte a Moldovei - Consiliul National pentru Cercetare din Italia (CNCI) Conform Hotărârii nr.124 al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM din 02 iunie 2014 „Cu privire la anunţarea concursului comun de proiecte de cercetare...
Apel închis. STCU & AŞM: iniţiative comune de cercetare-dezvoltare 2015-2016
2014-09-20
Proiecte bilaterale AŞM - STCU pentru perioada...